Co s Prebytky energie z fotovoltaiky?

Co s Prebytecnou energii z fotovoltaiky

Když systém solárních panelů generuje více elektřiny, než je v konkrétním čase zapotřebí, přebytečnou energii lze uložit do baterií pro pozdější použití. Pokud je však baterie již plně nabitá, nebo není-li nainstalována žádná baterie, přebytečná energie poteče zpět do sítě.
Archiv

Jak prodávat přebytky z fotovoltaiky

Když se rozhodnete prodávat přebytky elektřiny ze své fotovoltaické elektrárny (zelená elektřina), musíte sehnat někoho, kdo od vás elektřinu vykoupí. Takzvaný výkupce s vámi podepíše smlouvu o výkupu nadbytečné energie. Konkrétní podmínky pro obchod se zelenou elektřinou si určuje každý výkupce individuálně.
Archiv

Kdo vykupuje přebytky z fotovoltaiky

Sysel je dodavatel elektřiny spadající pod firmu Solid Sun, která se zaměřuje na montáž fotovoltaických elektráren. Sysel vykupuje elektřinu za aktuální tržní cenu. Za službu se platí měsíční poplatek 179 Kč. Pokud nemáte licenci, pak od vás společnost Bezdodavatele vykoupí přebytek z FVE do 10 kWh za tržní cenu.
Archiv

Jak využít energii z fotovoltaiky

Fotovoltaické panely produkují elektřinu, kterou ohřejete vodu v bojleru, případně ji využijete pro chod spotřebičů nebo na svícení. Pokud chcete pomocí fotovoltaiky hlavně vyrábět elektřinu pro domácnost, musíte připojit střídač, který změní stejnosměrné napětí na střídavé.

Jak skladovat energii z fotovoltaiky

V případě instalace domácí fotovoltaické elektrárny máme tedy k dispozici reálně dva způsoby uskladnění elektrické energie, a to uskladnění v akumulátorových bateriích nebo v zásobníku teplé užitkové vody.

Jak ulozit elektřinu

Energii elektrickou lze skladovat pouze omezeně za pomocí akumulátorových baterií, galvanických článků, kondenzátorů a palivových článků. Přečerpávací vodní elektrárna je druh skladování elektrické energie používaný k vyrovnání náporů na elektrickou síť.

Kam prodat přebytky FVE

Pokud váš současný dodavatel elektřiny vykupuje přetoky a vám vyhovují jeho podmínky a chcete přetoky prodávat u něj, musíte nejprve požádat svého distributora o povolení prodeje přetoků do sítě. Pak už jen stačí služby, které u dodavatele využíváte, rozšířit právě o možnost prodeje přetoků do sítě.

Kam ukládat přebytky z FVE

Kromě přetoků do sítě je možné přebytky plně využít v domácnosti: akumulovat je do finančně náročných baterií, nebo ukládat do vody pomocí elektrického topného tělesa.

Co dělat s přebytky z FVE

S nadbytečnou elektřinou z fotovoltaiky můžete naložit těmito způsoby: Odevzdávat ji zadarmo do distribuční sítě. Pokud nemáte se společností, která obchoduje s elektřinou, uzavřenou smlouvu o výkupu nadbytečné energie, přebytky přetékají do sítě zadarmo. Prodávat přetoky za spotovou cenu na burze.

Za jakou cenu vykupuje ČEZ elektřinu

Výkup elektřiny z výroben elektřiny

ve výši 1 Kč/MWh. Cenami se rozumí ceny v Kč bez daně dle platných právních předpisů (daň z elektřiny a daň z přidané hodnoty).

Kam s přetoky

Přetoky můžete prodávat do sítě

Pokud o ně máte zájem, musíte se společností uzavřít smlouvu o výkupu. Přebytky vykoupí za fixní částku, která je stanovena dlouhodobě. Dodavatelé vám za přebytky mohou platit s ohledem na aktuální spotové ceny elektřiny na burze.

Jak skladovat elektrickou energii

Energii elektrickou lze skladovat pouze omezeně za pomocí akumulátorových baterií, galvanických článků, kondenzátorů a palivových článků.

Jak ukládat solární energii

V případě solárního systému a systému skladování energie můžete místo exportu přebytečné solární produkce do sítě tuto elektřinu nejprve použít k nabíjení systému skladování energie. Když pak budete elektřinu využívat po západu slunce, můžete čerpat ze solární baterie místo z elektrické sítě.

Jak lze akumulovat energii

K akumulaci elektrického výkonu se dá nejjednodušeji využít tím způsobem, že co nejtěžší setrvačník upevníme na hřídel elektromotoru, poháněného elektrickým proudem, jehož "dávku" potřebujeme akumulovat. Při odběru energie se elektromotor chová jako dynamo či alternátor a akumulovanou energii vrátí!

Jaká je výkupní cena elektřiny

Výkup elektřiny z fotovoltaiky

Společnost Služba Cena služby
Armex Energy 2 000 Kč/MWh 50 Kč/měsíc
Nano Green Spot 600-900 Kč/MWh
Tedom energie Spot od 109 Kč/měsíc
bezDodavatele Spot 450 Kč/MWh 4,18 Kč/den

Kdo vykupuje přebytky

Vyplatí se výkup přebytků z FVE 2023

Výkupce Vyděláte Zaplatíte
Pražská plynárenská 4 300 Kč/MWh 89 Kč/měsíc
Nano Green Spot 600 Kč/MWh 89 Kč/měsíc
Tedom energie Spot 250 Kč/MWh 109 Kč/měsíc
bezDodavatele Spot 300 Kč/MWh 4,18 Kč/den

Co vědět o fotovoltaice

Fotovoltaika je výroba elektřiny ze slunečního záření, principiálně založená na fotoelektrickém jevu. Energie fotonů ze světla, které dopadá na fotovoltaickou buňku, z ní vyráží volné elektrony – vytváří stejnosměrný elektrický proud. Fotovoltaická buňka je v podstatě plošná dioda zapojená v závěrném směru.

Jak řešit přetoky do sítě

Odpověď je jednoznačná: pro vlastní spotřebu, bez přetoků do distribuční sítě, můžete do svých rozvodů připojit jakékoliv technicky správně fungující zařízení. Stejně jednoduše jako připojujete záložní zdroj (tzv. UPS) tak můžete připojit GridFree instalaci mikroměniče se solárním panelem.

Kdo vykupuje elektřinu

Výplatu získáte za celkový objem elektřiny dodané do distribuční sítě a bude vám vyplácena obchodníkem. Společnost E. ON Energie je na trhu s elektřinou obchodníkem a vykupuje elektřinu ze všech obnovitelných zdrojů energie.

Co je to spotová cena elektřiny

Obchodník účtuje zákazníkům ceny takové, jaké jsou na spotovém trhu, cenu přepočítává podle okamžité spotřeby jednotlivých časových úseků pomocí přepočítaného typového diagramu dodávek (TDD). To proto, aby se zohlednily okamžité podmínky při odběru energie (třeba je teplo a netopí se).

Jak funguje baterie u fotovoltaiky

Jak funguje fotovoltaika s baterií

Stejnosměrný proud ze solárních panelů je veden kabely do měniče. V něm je stejnosměrný proud přeměněn na střídavý, který je v domácnosti použitelný. Měnič je následně propojen s bateriemi. Ty mohou být umístěny v bateriovém boxu nebo stát samostatně.

Jak nahradit elektřinu

5+1 vychytávek, jak přežít bez elektřinyZužitkujte sluneční paprsky. Přestože tento trik je možné využít hlavně v horkých měsících, nemůžeme ho opomenout.Využijte sílu autobaterie.Použijte čelovku místo lustru.Schovejte si energii do kapsy.Nahraďte indukci vařičem.

Kdy se vyplatí fotovoltaika

Rozmezí návratnosti se však obecně udává od 5 do 15 let.

Pokud žijete v oblasti, kde je drahá elektřina, ale zároveň hodně svítí, fotovoltaika se vyplatí dokonce více než v oblastech s levnou elektřinou, kde je omezená doba svitu. V prvním kroku si tedy spočítejte spotřebu celé domácnosti a kolik za energii platíte.

Jak velkou baterii k fotovoltaice

Kapacita baterie se měří v kilowatthodinách (kWh). Pro malé rodiny do 3 osob, které žijí energeticky úsporně, navrhujeme baterie o kapacitě 6,1 kWh, nejčastějším řešením jsou baterie o kapacitě 9,1 kWh a do vícegeneračních domů instalujeme baterie s kapacitou 13,5 kWh.

Jak regulovat přebytky z FVE

Aby bylo možno kdykoli spotřebovávat veškeré přebytky z FVE, je nutno plynule přizpůsobovat okamžitý příkon určených spotřebičů velikosti přebytků. Plynulou regulaci zajišťuje regulátor GreenBonO řízením výkonové tyristorové součástky – polovodičového relé SSR (Solid State Relay).