Co se nesmí před magnetickou rezonancí?

Kdy se nesmí na magnetickou rezonancí

Pacienti, kteří mají implantovaný kardiostimulátor, kochleární implantát (elektronické naslouchadlo voperované ve vnitřním uchu), neurostimulátor, pacienti s kovovými úlomky v oku a s ferromagnetickým materiálem v těle a taktéž pacientky v 1. trimestru těhotenství nesmí podstoupit vyšetření magnetickou rezonancí.
Archiv

Co Nejist před magnetickou rezonancí

Pro většinu vyšetřovaných oblastí na magnetické rezonanci není nutná žádná speciální příprava. A to ani před případnou nitrožilní aplikací kontrastní látky nemusí být pacient nalačno. Výrazný problém mohou působit kovové předměty v kapsách nebo na těle a dále pak syntetické látky, ze kterých je vyrobeno oblečení.
Archiv

Kdo nesmí na magnetickou rezonancí

Kdo nesmí podstoupit vyšetření magnetickou rezonancí (MR)

Kdokoliv s implantovaným kardiostimulátorem ("budík na srdce") je zcela vyloučen z vyšetření. Pro takového jedince je nebezpečné i samotné přiblížení se k přístroji. Výjimkou je nový druh kardiostimulátoru, který je tzv. "MR kompatibilní".

Jak dlouho trvá vyšetření na magnetické rezonanci

Celková doba vyšetření na magnetické rezonanci se může pohybovat od 15 min. až do 1 hod., záleží na tom, jaké vyšetřovací sekvence je nutné udělat a zda je potřeba použít kontrastní látku. Samotný přístroj je vlastně “tunel“, do kterého pacient musí být více či méně zavezen pohyblivým vyšetřovacím stolem.
Archiv

Co je vidět na magnetické rezonanci

Magnetická rezonance (MR) je zobrazovací metoda, která využívá k zobrazení jednotlivých tkání měření změn magnetických momentů atomových jader vodíku. Obecně lze říci, že MR je až na několik výjimek nejcitlivější metodou pro posouzení morfologie a patologie měkkých tkání – tedy mozku, míchy, svalů, šlach a kloubů.

Co je lepší CT nebo magnetická rezonance

Magnetická rezonance je skvělá k zobrazení měkkých tkání, u jejichž vyšetření pak není ani potřeba kontrastní látka. U CT je naopak měkká tkáň spíš taková nevýrazně šedá, takže MR v tom bude vždy lepší. CT je zase lepší na kostěné struktury, plus má výhodu, že je to vyšetření kratší.

Co prokaze Magneticka rezonance

Magnetická rezonance je moderní vyšetřovací metoda, která využívá magnetických vlastností atomových jader vodíku pro zobrazení struktury vnitřních orgánů. Využívá se hlavně pro zobrazení mozku a míchy, ale i dalších měkkých tkání.

Kdy jsou výsledky z magnetické rezonance

Zhotovení jednotlivých obrazů a zhodnocení nálezu magnetické rezonance je však časově náročné. Proto obvykle není možné obdržet ihned výsledek. Vyšetřující pracoviště informuje Vašeho ošetřujícího lékaře během několika dnů (1 až 3) písemně nebo telefonicky.

Kdo může dát doporučení na magnetickou rezonancí

praktický lékař má možnost vydat doporučení k vyšetření magnetickou rezonancí. Není zde žádný právní důvod, proč by to nemohl udělat. Proto bychom Vám doporučili pokusit se ještě jednou dohodnout s Vaší lékařkou. V případě, že by vaše lékařka ani po domluvě svůj postup nezměnila, můžete si na její postup stěžovat.

Co se děje při magnetické rezonanci

Vlivem silného magnetického pole se občas vyskytují závratě, žaludeční nevolnost a zvýšený tep. Magnetická rezonance je hlučná, jelikož se zapínají a vypínají cívky magnetického záření a to způsobuje hluk, který připomíná údery kladivem. Nevýhodou MRI jsou pak vysoké pořizovací a provozní náklady.

Kdy se dává kontrastní látka při magnetické rezonanci

Výjimku tvoří pouze MR enteroklýza, na vyšetření je nutné se dostavit na lačno hodinu předem (4 hodiny před vyšetřením nejíst, nepít, nekouřit). Přibližně 45minut před vyšetřením je potřeba popíjet kontrastní látku (roztok manitolu v celkovém množství 1,5l).

Kdo může dát doporučení na magnetickou rezonanci

praktický lékař má možnost vydat doporučení k vyšetření magnetickou rezonancí. Není zde žádný právní důvod, proč by to nemohl udělat. Proto bychom Vám doporučili pokusit se ještě jednou dohodnout s Vaší lékařkou. V případě, že by vaše lékařka ani po domluvě svůj postup nezměnila, můžete si na její postup stěžovat.

Jak se Oblect na magnetickou rezonancí

Oblečení by nemělo pokud možno obsahovat kovové přezky, háčky a ozdobné nitě ani na spodním prádle. Toto se týká u žen i podprsenek s kosticemi, proto doporučujeme k vyšetření oblékat sportovní typy podprsenek bez výztuh.