Co to je doručenka?

Jak funguje doručenka

Doručenka udává, zda a kdy byla zpráva doručena – tedy převzata adresátem. Tzn. okamžik, kdy adresát podepíše doručovatelce nebo na poště převzetí zásilky a převezme psaní, přičemž skutečnost, zda obálku rozlepí, není podstatná. Nebo v ISDS to je okamžik, kdy uživatel svým heslem otevře portál své datové schránky.
ArchivPodobné

Co je to Dodejka

Dodejka nebo též doručenka je potvrzení pro odesílatele zásilky, že jeho zásilka byla doručena příjemci a jím fyzicky převzata.
Archiv

Co je to Dodejka na poště

Doručenka (též dodejka) je systém oznamující odesílateli zprávy, že jeho zpráva byla převzata. Může obsahovat i další informace o přijetí zprávy příjemcem jako jeho osobní údaje či konkrétní čas přijetí.

Jak vyplnit Dodejku vzor

Jaké údaje budete na dodejce uvádět Jméno, příjmení adresáta a také jeho adresa. Do políčka nad tím vyplňte informace o vás jakožto odesílateli – opět jméno, příjmení a adresu. Zbývající políčka vyplní pracovník pošty při předání zásilky.
Archiv

Kdy je zásilka považována za doručenou

Fikce doručení poštou

Tato fikce doručení patří mezi ty obecně známé a platí že je písemnost považována za doručenou i tehdy, odmítne-li ji zaměstnanec převzít nebo nevyzvedne-li si ji zaměstnanec na poště nebo na obecním úřadě nejpozději do 10 pracovních dnů po uložení zásilky a vyrozumění adresáta.

Jak dlouho trvá doručení doporučeného dopisu

Dvě rychlosti doručení: Doporučené psaní prioritní – doručíme zpravidla následující pracovní den po dni podání. Doporučené psaní ekonomické – doručíme zpravidla nejpozději do třetího pracovního dne po dni podání.

Co znamená obálka s modrým pruhem

Obálka s modrým pruhem

Obálky s modrým pruhem používají orgány veřejné správy – katastrální úřady, finanční úřady, ministerstva, soudy apod. Jde o informační psaní, které nebývá tak důležité. Převzít ho může i určený zmocněnec – manžel či manželka, rodiče, děti nebo třeba soused.

Kdy se dopis považuje za doručený

Po uplynutí lhůty 10 dnů se písemnost považuje za doručenou. Při doručování do vlastních rukou se po uplynutí desetidenní úložní doby písemnost nevrací soudu nebo správnímu orgánu, ale je vhozena do vaší schránky.

Co znamená do vlastních rukou

DODÁNÍ DO VLASTNÍCH RUKOU VÝHRADNĚ JEN ADRESÁTA – poštovní zásilka bude dodána výhradně jen adresátovi. Nebude-li to možné, bude zásilka vložena do adresátem užívané schránky v případě, že toto odesílatel předem nevyloučil. Tuto službu lze použít pouze, je-li adresátem fyzická osoba.

Jak se vyplňuje doručenka

v pravé dolní čtvrtině poštovní adresa adresáta, v pravé horní čtvrtině poštovní známky, v levé horní čtvrtině poštovní adresa odesílatele; pod ní poznámky nebo nálepky týkající se zvolené poštovní služby, obsahu poštovní zásilky nebo způsobu, jakým se má s poštovní zásilkou zacházet.

Co znamená fikce doručení

Fikce doručení znamená, že písemnost se považuje za doručenou desátým dnem ode dne, kdy byla zásilka připravena k vyzvednutí, i když si adresát písemnost nevyzvedl. Tím je podle zákona doručena. V důsledku toho lze například celé řízení, ke kterému pošta vyzývala, provést v nepřítomnosti obviněného z přestupku.

Jak se počítá fikce doručení

500/2004 Sb., správní řád, stanoví tzv. fikci doručení v případě, že adresát nebyl zastižen v místě doručení a písemnost byla uložena: „Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Jak vyhledat doporučený dopis

Česká pošta představila stejnojmennou aplikaci, umožňující sledovat stav zásilky v reálném čase. Uživatel v ní může sledovat i více zásilek najednou včetně doporučených dopisů, a každou je přitom možné libovolně pojmenovat. Pro sledování je ale třeba znát podací číslo.

Co znamená obálka s červeným pruhem

„Modré, zelené a červené pruhy jsou využívány k posílání zásilek především státní správou, ale obálky jsou volně prodejné na všech poštách a využít je tak může kdokoli,“ vysvětluje Vitík, že „výhrůžný“ červený pruh vám může poslat z legrace klidně třeba kamarád.

Jak vypada dopis od policie

Obálka se zeleným pruhem

Obálku se zeleným pruhem vám může poslat také policie nebo katastrální úřad, případně v ní najdete upozornění na nedoplatek za koncesionářské poplatky. Všechny dopisy se zeleným pruhem se posílají doporučeně s dodejkou.

Jak se doručuje doporučený dopis

Dodání výhradně jen do rukou adresáta Doporučené psaní předáme pouze adresátovi. Dodejka Písemně potvrdíme odesílateli, že adresát zásilku převzal. Odpovědní zásilka Cenu zásilky hradí adresát a odesílatel s ní nemá žádnou starost.

Kdy je doručeno

Po uplynutí lhůty 10 dnů se písemnost považuje za doručenou. Při doručování do vlastních rukou se po uplynutí desetidenní úložní doby písemnost nevrací soudu nebo správnímu orgánu, ale je vhozena do vaší schránky.

Kdy je doručeno fikcí

Doručení fikcí je situace, kdy jste se sice reálně s nějakou zásilkou od soudu či úřadu neseznámili, ale zákon vytvoří fiktivní předpoklad, že k přečtení došlo a pošta je doručena. Týká se to jak doručování fyzickou, tak také elektronickou cestou a může to vést k řadě nepříjemných situací.

Co znamená fikce doruceni

Fikce doručení znamená, že písemnost se považuje za doručenou desátým dnem ode dne, kdy byla zásilka připravena k vyzvednutí, i když si adresát písemnost nevyzvedl. Tím je podle zákona doručena. V důsledku toho lze například celé řízení, ke kterému pošta vyzývala, provést v nepřítomnosti obviněného z přestupku.

Co to je doporučený dopis

Služba, jejímž prostřednictvím lze spolehlivě zasílat písemná sdělení, dokumenty, knihy a drobné předměty, protože Česká pošta odpovídá za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu zásilky paušální náhradou. Informace o dodání nebo stavu vaší zásilky jsou dostupné následující den po dni podání zásilky.

Co se posílá doporučeně

Služba, jejímž prostřednictvím lze spolehlivě zasílat písemná sdělení, dokumenty, knihy a drobné předměty, protože Česká pošta odpovídá za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu zásilky paušální náhradou. Informace o dodání nebo stavu vaší zásilky jsou dostupné následující den po dni podání zásilky.

Kdy je doručen dopis

Dopisy v ekonomickém režimu ČP doručí nově zpravidla nejpozději do tří pracovních dnů po dni podání namísto současných dvou. Díky této změně bude zachována potřebná efektivita listovní doručovací sítě, která pokrývá celé území ČR. U vybraných listovních zásilek je zaveden tzv. dvourychlostní systém doručování.

Kdy se považuje za doručený email

Správní řád upravuje doručování e-mailem v § 19 odst. 9, a to na následujícím principu: Pokud o to dotčený sám požádá a pokud to nevylučuje povaha věci, může správní orgán doručovat na e-mailovou adresu, kterou dotčený sám sdělí. Přičemž platí, že zpráva je doručena okamžikem, kdy její doručení adresát potvrdí.

Jak dlouho trvá doručení doporučené zásilky

Česká pošta obvykle doručí vaší zásilku obvykle do 24 hodin od předání zásilky do přepravy. Níže naleznete podrobnější informace týkající se této možnosti doručení Vašeho zboží. Každá zásilka je důkladně zabalená a pojištěná proti poškození či úbytku na obsahu nebo ztrátě až do výše 500 Kč.

Jak vypsat obálku doporučeně

Položky vyplňované odesílatelem. Odesílatel – zde se vyplní veškeré údaje o odesílateli. Na první řádek se obvykle uvádí jméno, na druhý ulice s číslem popisným, do okýnek je nutné vyplnit PSČ a vedle nich město. Můžete uvést také své telefonní číslo a e-mail, na které vám mohou chodit potvrzení o doručení či odeslání.