Co to je Globus?

Jaký je rozdíl mezi mapou a Glóbusem

Na modelu glóbu je na rozdíl od mapy jasné patrné: náklon zemské osy, nížiny, rotace Země nížiny, oceány, velehory. rotace Země, náklon zemské osy, kulovitý tvar Země

Jak vznikl globus

Německý maloobchodní řetězec Globus je rodinná firma založená už v roce 1828. Tehdy si Franz Bruch, zakladatel firmy, otevřel malý obchod s potravinami. Od roku 1978 firmu vede už pátý pokračovatel rodu Thomas Bruch. A byl to právě on, kdo přivedl řetězec také na tuzemský trh.

Co znamenají barvy na Globusu

fyzické globusy znázorňují především přírodní jevy a útvary, tj. pohoří, nížiny, řeky atd. Zatímco vodní plochy jsou modré, souš má barvu od zelené po tmavohnědou v závislosti na nadmořské výšce. Takřka opakem fyzického globusu je globus politický.
Archiv

Co vyjadřuje měřítko Globusu

Mapa zobrazuje zemský povrch ve zmenšené podobě. Toto zmenšení vyjadřujeme určitým poměrem,který nazýváme měřítko mapy. Např měřítko 1:2 000 000 znamená,že délka 1mm na mapě odpovídá na zemském povrchu 2 000 000 mm ve skutečnost=2km. Délka 1 cm tedy odpovídá 20 km na mapě.
Archiv

Co je to Atlas

Atlas je soubor map spojených účelem, tematikou, měřítkem nebo měřítkovou řadou, generalizací a dalšími systémovými hledisky, zpracovaný koncepčně kartograficky a polygraficky jako jednotné dílo.

Jak se liší zkreslení na Globusech a na mapách

Nejčastěji se setkáváme s glóby fyzickými, které znázorňují přírodní podmínky povrchu Země a politickými, na nichž vidíme jednotlivé státy, hlavní a velká města. Výhodou glóbů oproti mapám podobného měřítka je to, že nezkreslují vzdálenosti, plochy ani úhly.

Jak funguje Globus karta

Kartou s peněžními bonusy můžete platit své další nákupy v hypermarketech Globus. Na kartu vám zároveň načítáme vaše nákupy. Podle celkové hodnoty nákupu za jedno období získáte řád věrnosti. Čím vyššího řádu věrnosti dosáhnete, tím více slevových kuponu a více odměn získáte.

Kdy byl založen Globus

1828Globus / Založení

V roce 1828 si v sárském St. Wendelu otevřel pan Franz Bruch, zakladatel budoucí firmy Globus, malý obchod s potravinami, který vedl do roku 1865. Firma prosperovala, rozrůstala se, inovovala.

Co je to mapa

Co je to mapa Definice podle ICA – International Cartographic Association: Mapa je reprezentace vybraných materiálních nebo abstraktních znaků území, které se nacházejí na povrchu Země nebo se k zemskému povrchu vztahují, zobrazuje povrch Země obvykle v měřítku a na plochém médiu.

Jaký je rozdíl mezi mapou a plánem

Mapy se od plánů liší tím, že při konstrukci map je zohledněno zakřivení zemského povrchu a proto zkreslují skutečné vzdálenosti, plochy a úhly.

Co je kde na zemi Atlas

První dětský atlas, který předvádí náš svět ve 3D zobrazení. Díky jeho více než 60 speciálně vytvořeným trojrozměrným mapám a ilustracím se malí čtenáři seznámí se všemi světadíly Země. V úvodu Atlas navíc přináší i obrazové vysvětlení jejího vývoje.

Co je to Mercator

Mercatorovo zobrazení je druh úhlojevného válcového mapového zobrazení, které navrhl roku 1569 vlámský kartograf Gerhard Mercator (1512 – 1594). Používá se zejména na námořních a leteckých navigačních mapách.

Jak platit v Globusu

Pro ukončení nákupu naskenujte speciální čárový kód a odložte skener do držáku. Pak už stačí jen znovu načíst kartu Globus Bonus a zaplatit. Již při prvním nákupu může dojít k namátkové kontrole nákupu, kterou provede obsluha.

Jak si udělat Globus kartu

Kartu lze získat pouze na základě řádně (tj. úplně a pravdivě) vyplněného registračního formuláře, který je k dispozici v informačním centru každého hypermarketu Globus a na internetových stránkách www.mimi-klub.cz.

Jak se dříve jmenoval Globus

Pronto Plus, které dříve avizovalo záměr mít do roku 2000 celkem třiadvacet hypermarketů v České republice, v září 1998 prodalo svůj první hypermarket v Trmicích u Ústí nad Labem německé společnosti Globus…

Co to je Polohopis

polohopis – vyznačuje umístění objektu jeho půdorysem nebo smluvenou značkou ve vodorovném smyslu. U map velkého měřítka se polohopis vyjadřuje věrným půdorysem se všemi zobrazitelnými podrobnostmi. U map menšího měřítka se polohopis upravuje, zjednodušuje a posunuje, případně nahrazuje mapovou značnou, viz.

Co je to vrstevnice

Vrstevnice je čára, která spojuje místa na mapě se stejnou nadmořskou výškou. Její barva je obvykle hnědá. Pro potřeby orientačního běhu se používá ekvidistance vrstevnic 5 m, případně 2,5 m. Ekvidistance určuje výškový rozdíl mezi dvěma vrstevnicemi, tedy jejich interval.

Co je to kartografie

ČSN definují kartografii jako vědní obor zabývající se znázorněním zemského povrchu a nebeských těles a objektů, jevů na nich a jejich vztahů ve formě kartografického díla a dále soubor činností při zpracování a využívání map.

Jaké jsou druhy map

Druhy mapy podle obsahukatastrální – zachycují pozemkové vlastnictvítopografické – podrobné mapy obvykle velkých měřítek.obecně zeměpisné – základní přehled hlavních objektů a jevů zemského povrchu (pohoří, vodstvo, sídla, komunikace)tematické – zaměřeny na konkrétní jev (politické, průmyslové, hydrologické, …)

Kdo vytvořil mapu

Psal se rok 1569, když vlámský kartograf a matematik Gerhard Mercator přišel s průlomovou mapou světa. Své dílo založil na následujícím postupu: představte si válec, který nasunete na globus tak, aby se dotýkali na rovníku. Pak globus myšlenkově rozporcujete na úzké měsíčky, jako byste chtěli hezky nakrájet pomeranč.

Jak jsou zobrazeny Loxodromy a Ortodromy na mapě s přímým Mercatorovým zobrazením

Znázornění loxodromy v Mercatorově zobrazení: P=[50°,15°], A=70°, krok 1°, 1000 bodů. Vlastnosti: Nejkratší spojnice dvou bodů na kouli (je to geodetická křivka na kouli) □ Ortodroma na rozdíl od loxodromy protíná poledníky pod různými azimuty. Vrací se do bodu, ze kterého vychází.

Jak uplatnit kupony Globus

Jak uplatníte kupony z mobilní aplikace Můj GlobusKliknete na tlačítko Aktivovat a můžete vyrazit na nákup.Na pokladně naskenujte kartu Globus Bonus a sleva se Vám automaticky uplatní

Kdo je majitelem Globusu

Hypermarkety Globus patří pod německou společnost Globus SB-Warenhaus Holding. Jde o rodinný podnik ve vlastnictví potomků zakladatele – za něho je považován Franz Bruch, který si v roce 1828 otevřel malý obchod s potravinami v Sársku.

Jaké jsou mapy

Podle způsobu použití můžeme rozlišit například tyto mapy: • příruční; • nástěnné (školní); • atlasy (soubory map). Podle způsobu, jímž byly vytvořeny, rozlišujeme mapy: • kreslené; • fotomapy (vznikají z leteckých nebo družicových snímků); • digitální mapy (každému bodu na mapě přiřadíme i několik vlastností, např.

Co je Spadovka

Spadávka (nebo také tisk na spad) je přesah dokumentu určeného pro tisk. Tento spad zamezí, aby se po ořezu na čistý formát dokumentu u okraje objevil úzký proužek nepotištěné plochy. Spadávku je nutné používat pro všechny tiskoviny, kde se vyskytuje tisk (barva) až do kraje dokumentu.