Co to je mentální anorexie?

Jak se projevuje mentální anorexie

Hlavním příznakem mentální anorexie je přísné odpírání jídla, které může ale nemusí být doprovázeno extrémním cvičením. Aby však mohla být nemoc diagnostikována, musí být u jedince zjištěn rychlý úbytek váhy na takovou hmotnost, která je minimálně o 15 % nižší, než je pro daný věk a výšku normální.
Archiv

Co to znamená mentální anorexie

Mentální anorexie (latinsky anorexia nervosa, z řečtiny an – zbavení, nedostatek; orexis – chuť) je duševní nemoc spočívající v odmítání potravy a vybudováním si závislosti na pocitu hladu vycházející ze zkreslené představy o svém těle; spolu s bulimií se řadí mezi tzv. poruchy příjmu potravy.

Co dělají anorektičky

Anorexie je psychická porucha, spočívající v naprostém odporu pacienta k jídlu. Dělá se mu špatně nebo se neustále cítí nehladový. Situace může vést až k podvýživě a k dalším problémům spjatým s hladověním. Anorektici často ani nepoznají, že potřebují přijmout potravu.

Jak probíhá léčba mentální anorexie

Léčba může probíhat ambulantně, formou denního stacionáře nebo i za hospitalizace. O nejvhodnější formě léčby rozhoduje lékař: bere přitom v úvahu nejen tělesný stav, ale i sociální a psychické faktory. Psychoterapeutická léčba může probíhat individuálně nebo ve skupinách.

Jak začíná mentální anorexie

Prvních příznaků mentální anorexie si zpočátku nevšimnou ani nejbližší příbuzní. Onemocnění může začít například dietami, které vypadají na první pohled zcela neškodně (např. vyřazení cukru či sladkostí ze stravy). Váhový úbytek může v některých případech postupovat velmi pomalu.

Proč vzniká mentální anorexie

Příčiny mentální anorexie nejsou zcela jasné. Předpokládá se význam genetické predispozice. Zpravidla mladá dívka získá chorobný (a velmi často zcela nesprávný) pocit tloušťky, které se chce za každou cenu zbavit, a zkreslenou představu o vlastním těle; dále pak vtíravé, nutkavé myšlenky na udržení nízké hmotnosti.

Jak dlouho se léčí z anorexie

Pacienti mnohdy přicházejí k lékaři s jiným, přidruženým problémem, chtějí jej léčit, ale co je pro ně zásadní – nechtějí přibrat. „Bez toho však vyléčit nejde,“ říká prof. Papežová. „U poruch příjmu potravy se uvádí délka léčby až šest let.

Jak dlouho může trvat anorexie

Průměrná doba ošetření nemocných s poruchou příjmu potravy byla v ČR v loňském roce šest týdnů. Může se to zdát hodně, ale podle odborníků to zejména u mentální anorexie není dlouhá doba, pro někoho je dokonce nedostatečná. „Dívky s velkou podvýživou potřebují delší hospitalizaci.

Jak vypadá mentální anorexii

Diagnostická kritéria mentální anorexie lze shrnout do tří základních znaků: aktivní udržování abnormálně nízké tělesné hmotnosti, strach z tloušťky trvající i přes velmi nízkou tělesnou hmotnost a porucha menstruačního cyklu v případě, že nejsou podávány hormonální přípravky.

Jak můžu mít anorexii

Prvním krokem léčby je zrušení důsledků hladovění zvýšením tělesné hmotnosti a normální skladba potravy. U lehčích případů toho lze dosáhnout ambulantně, u středně těžkých a těžkých případů je nezbytná hospitalizace. Farmakologická léčba může být často užitečná, zvláště užívání antidepresiv.

Jak zastavit anorexii

Léčba mentální anorexie je obtížná a její základ spočívá v psychologické práci s postiženým. Pokud ještě nemoc nedospěla příliš daleko, je možné pacientku léčit ambulantně, u těžších případů je však nutná hospitalizace. Tehdy probíhají laboratorní a další vyšetření přímo v nemocničním zařízení.

Jak vzniká mentální anorexie

Příčiny mentální anorexie nejsou zcela jasné. Předpokládá se význam genetické predispozice. Zpravidla mladá dívka získá chorobný (a velmi často zcela nesprávný) pocit tloušťky, které se chce za každou cenu zbavit, a zkreslenou představu o vlastním těle; dále pak vtíravé, nutkavé myšlenky na udržení nízké hmotnosti.