Co to je Nevidomost?

Jak vést nevidomého

Nevidomý, který chodí samostatně, ví, jak cestovat tramvají, vlakem nebo autobusem. Postačí, když nevidomého dovedete ke dveřím vozu a ukážete mu držadla tak, že na ně položíte jeho volnou ruku. Pokud jde o nohy, má vlastní, může přece nastupovat sám, aniž by byl postrkován jako balík.
Archiv

Jak jednat s nevidomým

Věci nevidomého by měly zůstat na svém místě. S věcmi nevidomého je dobré nemanipulovat bez jeho vědomí. Při komunikaci s nevidomým lze bez obav použít slov: vidět, kouknout se, mrknout, prohlédnout si. Tato slova používají nevidomí k vyjádření způsobu vnímání: cítit, hmatat, dotýkat se.
Archiv

Jak oslovit nevidomého

Pokud chcete nevidomému něco podat, oslovte ho jménem. Neznáte-li jeho jméno, neurčité oslovení doplňte dotekem. Tak bude vědět, že se obracíte k němu.
ArchivPodobné

Jak vidí Slabozraký

Slabozraký člověk vidí pouze z poloviny nebo dvacetiny tak ostře jako zdravý jedinec. Slabozraký člověk je člověk, jehož ostrost na lepším oku je menší než 0,5 nebo má zúžené zorné pole pod 10 stupňů na obou očích. Tomuto jevu se říká trubicové vidění. Úplná slepota nastává tehdy, kdy člověk nemá zachovaný světlocit.
Archiv

Jak mluvit s pacienty

Komunikace s pacientem/klientem

Používáme povzbuzení, zrcadlení, parafrázování, objasnění, shrnutí, ocenění → aktivní naslouchání. Vhodné složení otázek – otevřené × zavřené.

Co je to zrakové postižení

Zrakové postižení je důsledek zdravotního postižení jedince, který i po korekci vady má narušené zrakové vnímání takovým způsobem, že mu činí problémy v běžném životě. Počet nevidomých osob na Zemi se odhaduje na cca 45 milionů, počet osob s těžkým zrakovým postižením se odhaduje na cca 138 milionů.

Co je to praktická slepota

Úplná slepota je ztráta zraku zahrnující stav od naprosté ztráty světlocitu (amaurózy) až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí, tj. ztrátu schopnosti určit směr, odkud světlo přichází. Praktická slepota je definována jako porucha zraku znemožňující orientaci v neznámém prostředí.

Co je to zraková ostrost

Zraková ostrost (vizus) označuje schopnost vyšetřovaného rozpoznat malé detaily. Zraková ostrost závisí na ostrosti obrazu promítnutého na sítnici, na stavu sítnice (rozlišovací schopnost oka) a na zpracování obrazu v mozku (schopnost poznat a schopnost číst).

Jak mluvit s vazne nemocnym

Komunikace s nemocným, o něhož pečujeteBuďte aktivním a zúčastněným posluchačem.Jemně stiskněte ruku nebo nabídněte obětí.Seďte a mlčte.V konverzaci se nevyhýbejte humorným tématům a vychutnávejte si společné vzpomínky na šťastné chvíle.Nedovolte, aby nemoc bránila úsměvům a smíchu.

Co to je paliativní péče

Paliativní péče je přístup zaměřený na zvyšování kvality života pacientů a jejich rodin v situaci, kdy čelí život ohrožující nemoci. Jejím cílem je komplexní léčba/řešení/tišení bolesti a dalších příznaků nemoci, včetně psychických, sociálních a spirituálních obtíží, které mohou pacienta a jeho blízké trápit.

Co je reedukace zraku

Reedukací rozumíme využití metod speciální pedagogiky při úpravě narušených funkcí (sluchu, zraku, řeči, pohybových a rozumových schopností). U zraku je to velice individuální při každé vadě se používá jiná účinná reedukace. Jedna z nejzávažnějších poruch zraku je porucha binokůlárního vidění.

Jak pracovat se slabozrakým dítětem

Co se týče přístupu k informacím, osoby slabozraké a osoby se zbytky zraku čtou běžný černotisk, který v případě potřeby zvětšují pomocí lupy nebo televizní lupy. Při psaní používají psací potřeby, které zanechávají širší stopu a píší větším písmem.

Jak začíná slepota

Vliv stárnutí

Velmi častou příhodou bývá odchlípení sítnice. Sítnice se skládá z několika vrstev buněk, které se mohou oddělit od podkladu tvořeného stěnou oční koule. Prvním příznakem je poruch a vidění postiženým okem. Je zcela nebolestivá a vypadá, jako by zrak zakrýval hustý závěs.

Co je to dalekozrakost

Dalekozrakost je zraková vada, která se projevuje rozmazaným viděním blízkých předmětů. Nejčastěji je to způsobeno paprsky světla, které procházejí očním aparátem příliš daleko za sítnici.

Co je to Visus

Vizus je zraková ostrost. Jedná se o schopnost oka identifikovat dva co nejblíže ležící body jako dva oddělené objekty. Zraková ostrost oka je dána jeho rozlišovací schopností a jeho refrakčním stavem. Vizus do dálky se vyšetřuje pomocí optotypů ze vzdálenosti 5 nebo 6 metrů.

Co je to Optotyp

Optotyp je pomůcka, se kterou se setkáte u očního lékaře nebo optometristy. Je to tabule se symboly, které jsou v jednotlivých řádcích stejně velké, ale řádky se velikostí liší – směrem dolů se zmenšují. Symboly mohou mít podobu písmen, číslic, obrázků nebo znaků.

Co říct člověku s rakovinou

Často říkejte „Miluji tě“.

Ujistěte svého blízkého, že ho máte rádi. Pochvalte ho za snahu, přestože jediné věci, které je schopen po vyčerpávající chemoterapii, je vyčištění zubů. Dejte mu najevo, že je pro vás výjimečný a cenný.

Co říct když někdo umírá

Řekněte mu, že jej máte rádi, poproste o odpuštění, odpusťte. Ale nebojte se říci i to, že jej nedržíte, že může jít. Je to někdy velmi bolestné, ale on často čeká na vaše ujištění, že to bez něj zvládnete. Rozloučení může přinést pokoj jak jemu, tak vám.

Jak poznat terminální stadium

Příznaky terminálního stádia jsou individuální. Nemocný, který byl schopen pohybu, se cítí slabý a unavený, přes den pospává a přestává opouštět lůžko. Stupňuje se závislost na ošetřovatelském personálu v úkonech sebeobsluhy. Dřívější zájem o okolí je nahrazen apatií, dezorientací, neklidem až halucinacemi.

Co je to terminální stadium

Terminální stádium (fáze) nemoci, je období kdy již specifická (protinádorová) léčba je neúčinná, nevede k prodloužení života a naopak by vedla ke zhoršení jeho kvality.

Jak vzniká tupozrakost

Příčinou tupozrakosti bývá většinou dioptrická vada oka (nejčastěji dalekozrakost, někdy i astigmatismus) nebo velký rozdíl v dioptrických vadách obou očí. Někdy je příčinou tupozrakosti také vrozený šedý zákal či jiná onemocnění oka, která brzdí nebo úplně znemožňují správný vývoj zrakových funkcí.

Jak při výuce zajistíme aby se nevidomý Zak orientoval v probíhající diskuzi

Nevidomým žákům zajistíme práci v klidném prostředí, aby se mohli dobře orientovat ve sluchových podnětech a mohli se soustředit na práci. Zpracování hmatových vjemů vyžaduje pozornost, myšlení a je také velmi namáhavé. Konkrétní podpůrná opatření doporučí SPC. Každý žák se zrakovým postižením by se měl od 3.

Jak člověk může oslepnout

Region – Oslepnutí lidí v produktivním věku bývá důsledkem různých onemocnění, úrazu nebo genetickými defekty. Nejčastější příčinou bývá šedý a zelený zákal, zánět oční spojivky a rohovky, ale také cukrovka. Nově se mezi nevidomé řadí lidé, kteří se v minulých dnech otrávili po požití metylalkoholu.

Na jakou vzdálenost vidí člověk

Průměrný zdravý člověk by měl ze vzdálenosti 6 metrů přečíst řádek 8,8 mm. Dále se u oka rozeznává ještě vzdálený bod – "punctum remotum", tj. vzdálenost, na kterou vidí oko bez akomodace ostře. U zdravého oka je to nekonečno.

Co je to astigmatismus

Astigmatismus je oční vada refrakčního charakteru způsobená změněným zakřivením rohovky. Pacient s astigmatismem vnímá obraz zkresleně, a to na blízko i na dálku. U vyšších stupňů astigmatismu se objevuje rozostřené vidění, zhoršené vnímání detailů a kontrastů, pokřivený a deformovaný obraz.