Co to je vydra?

Kdo je vydra

Vydry (Lutrinae) jsou skupina šelem z čeledi lasicovitých. Přirozeným prostředím vyder jsou vodní toky a jejich okolí, neboť jsou dokonale přizpůsobeny k plavání a lovu ryb (mimo jiné i uspořádáním chrupu). Jejich populace je ohrožena částečně vinou výnosného obchodu s kožešinou.

Jak se zbavit vydry

Vytvořit v krajině rybník, nasadit do něj ryby v koncentraci, která se nemůže (bez významné pomoci člověka) v přírodě udržet, je jako nasypat sýkorám ptačí zob do krmítka. Za normálních okolností by ryby v takovém uzavřeném systému buď zmrzly nebo se udusily, takže vydra je logicky vyžere.

Jak je velká vydra

Vydra říční má tělo dlouhé přibližně 90 až 135 cm (bez ocasu 55 až 90 cm) a dosahuje hmotnosti 3 až 15 kg. Dlouhé a štíhlé tělo je vybaveno krátkými končetinami a zploštělým ocasem, pomocí kterého může kormidlovat při plavání.

Kde žije vydra

V současnosti je početnost populace vyder na území České republiky odhadnuta na přibližně 2 200 dospělých jedinců. VELIKOST OBÝVANÉHO ÚZEMÍ / Vydry využívají rozmanitou řadu stanovišť, jako jsou řeky, bažiny, potoky, zavodňovací kanály, rybníky, ale i jezera (např. v Polsku) a mořská pobřeží (např. ve Walesu).
Archiv

Co může dělat vydra

Vydra umí plavat, skákat i šplhat

Jestliže jí hrozí skutečné nebezpečí, dokáže dělat až jeden a půl metru dlouhé skoky, při nichž upaluje rychlostí až 15 km/h. Rovněž umí obratně šplhat po nakloněných kmenech stromů, kde slídí po potravě.

Kde spí vydra

Přes den spí v norách a za potravou vyráží po setmění. Jsou to společenská zvířata, žijí v rodinných skupinách v průměru o 12 jedincích. K dorozumívání používají různé zvuky, doteky a pachy. V zajetí chované vydry vytváří monogamní páry.

Jak chytit vydru

Není možné, aby někdo odchytil divoce žijící vydru a umístil ji do zajetí. Existují však jiná řešení. V případě již vzniklých škod můžete požádat o náhrady škod. Ale důležitá je hlavně prevence a způsob chovu ryb v rybníce.

Jak otrávit vydru

Vydra je zákonem chráněná, nelze ji tedy zastřelit ani otrávit.

Čím se živí vydry

V JAR tvoří ryby převažující část jídelníčku od podzimu do zimy, zbytek roku se vydry živí hlavně kraby. Co se týče velikosti, vydry preferují ryby malé, nepřesahující velikostí 15 cm, avšak lovit mohou i větší exempláře. Loví během celého dne, avšak preferují dobu před soumrakem nebo po svítání.

Co loví vydra říční

Vydry ovšem loví převážně drobné ryby. Ulovit dovedou takové, které měří 15–20 cm a dosahují váhy kolem deseti gramů. V potocích a říčkách jsou jejich kořistí především okouni, plotice a jelci, v horských potocích pstruzi, lipani nebo i drobní savci.

Kdy loví vydry

Poté jim začne přinášet malé rybky. Asi čtvrt roku staré vydry se už začínají potápět a ve čtvrtém až pátém měsíci dokonce samostatně loví. Přibližně v jednom roce života se úplně osamostatňují. V samostatném životě čeká na vydry mnoho nástrah.

Jak chovat vydru

Potravou jsou ryby, kilogram denně. A potřebuje vodu! Potřebuje alespoň malý rybníček, aby jí byly poskytnuty základní welfare podmínky. Vydra tedy vůbec není vhodný druh k chovu, ať už si někdo myslí, že by ji mohl mít doma, tak ani pro zahradu není vhodná.

Jak spí vydra

Vydra říční je v našich krajích noční zvíře. Přes den spí v úkrytu, po západu slunce vstává a při rozednívání jde opět spát. Ale i v průběhu noci si jednou či vícekrát krátce odpočine.

Jak si koupit vydru

Ne, není možné koupit si vydru legálně. Všechny druhy vyder jsou vyjmenované v CITES přílohách I či II. Tedy mezinárodní obchod s nimi je nereálný (v případě druhů v příloze I).

Kde si pohladit hada

Řeč je o královně šumavských řek, Vydře, která pramení pod Luzným. Každý ji má většinou spojenou s králováckým dvorcem Antýglem, s jedinou veřejně přístupnou chatou v první zóně národního parku – Turnerovou chatou a také s Čeňkovou pilou.

Kam se jet podívat na zviratka

Kam ještě za zvířátky No přece do zooparku!Krokodýlí zoo Protivín.Zoopark Zelčín – kontaktní zoopark.Zoopark Zájezd – rodinná zoologická zahrada.Zoopark Chomutov – největší zoo v ČR.Zoopark Olovnice nedaleko Velvar.Zoopark Stěžery u Hradce KrálovéZoo Chleby – první zoologická zahrada ve Středočeském kraji.

Kam za zvířaty v Praze

Kam za zvířátky v PrazeRezervace koní Převalského na Dívčích hradech.Minizoo v přírodní rezervaci Chuchelský háj ve Velké Chuchli.Zoo Praha – pátá nejlepší zoo na světěMinizoo Stanice přírodovědců DDM na SmíchověPapilonia – motýlí dům Praha.Zookoutek Divoká zahrada HostivařKunratický les – zelené srdce Prahy 4.

Kam za zvířaty v ČR

Kam ještě za zvířátky No přece do zooparku!Krokodýlí zoo Protivín.Zoopark Zelčín – kontaktní zoopark.Zoopark Zájezd – rodinná zoologická zahrada.Zoopark Chomutov – největší zoo v ČR.Zoopark Olovnice nedaleko Velvar.Zoopark Stěžery u Hradce KrálovéZoo Chleby – první zoologická zahrada ve Středočeském kraji.

Kam za Zviratky Morava

Papouščí zoologická zahrada Bošovice.Zahrada se zvířaty na BítověZoologická zahrada Hodonín.Faunapark Zoo Sedlec u Mikulova.Zoo Brno – za zvířátky po celý rok.Zoopark Vyškov – setkání s domácími zvířaty celého světa.Jižanský dvorek v BrněLamacentrum Hády – setkání s lamou alpakou.

Co dělat s nechtěným zvířetem

Jako optimální se jeví vrácení zvířete tam, kde bylo koupeno. Dárce by měl "přiznat barvu" a kontakt na chovatele či zooobchod poskytnout. Pokud je zvíře vráceno neprodleně (tedy např. hned po prvním lednu), není s tím obvykle problém.

Kde jsou Zoo v ČR

Přehled Zoo

Název zoo Datum vzniku Oficiální stránky
Zlín 1948 www.zoozlin.eu
Ústí n. Labem 1914 www.zoousti.cz
Olomouc 1956 www.zoo-olomouc.cz
Ohrada (Hluboká n. Vltavou) 1939 www.zoohluboka.cz

Kde si můžu pohladit zvířata

V Praze můžete pozorovat muflony, daňky, kozy, ovce, divoká prasata a další obyvatele zookoutku v Chuchelském háji, v Brně pak do v oboře Holedná mezi Jundrovem, Kohoutovicemi a Bystrcí. Není zde nouze o muflony nebo divočáky. Setkat se zblízka se zvířaty můžete také v Toulcově dvoře.

Kde si můžu pohladit zvirata

V Praze můžete pozorovat muflony, daňky, kozy, ovce, divoká prasata a další obyvatele zookoutku v Chuchelském háji, v Brně pak do v oboře Holedná mezi Jundrovem, Kohoutovicemi a Bystrcí. Není zde nouze o muflony nebo divočáky. Setkat se zblízka se zvířaty můžete také v Toulcově dvoře.

Co dělat když chci dát psa do útulku

Některé obce disponují vlastním odchytovým kotcem, sami zajistí veterinární péči zvířeti a sami mu naleznou nový domov. Jiné mohou kontaktovat některý z útulků. Jestliže si vyberete útulek náš, vězte, že pes nalezený v jiné obci může být do naší stanice přijat jen po předchozí dohodě s vedoucím útulku.

Kam s Nechtenym hadem

Kontaktujte chovatele Pokud máte zvířátko od chovatelů, vysvětlete jim svou situaci a zkuste se s nimi domluvit na předání zvířete zpět do jejich rukou.