Co to je Vyplatnice?

Co je to výplatní páska

Výplatní páska je písemné potvrzení jednotlivých složek mzdy (příp. platu), srážek a odvodů.
Archiv

Co obsahuje výplatní lístek

Co je to výplatní páska a kdy ji dostanu Výplatní páska je povinný písemný doklad, který jsou zaměstnavatelé povinni vydat zaměstnancům jednou měsíčně. Doklad obsahuje údaje o jednotlivých složkách mzdy nebo platu a o odvedených srážkách.

Jak se vyznat ve výplatní pasce

Informace, které můžete najít na výplatní pásceKalendářní dny: počet všech dnů v daném měsíci.Pracovní dny: množství pracovních dnů, tedy bez víkendůOdpracované dny: zahrnuje počet skutečně odpracovaných dnůHodiny: odpracované hodiny ve sledovaném období

Co dělat když nedostávám výplatní pásku

V případě nezdaru máte taky možnost podat stížnost na oblastní inspektorát práce z důvodu nevydávání výplatních pásek zaměstnavatelem. Zaměstnavatel bude muset výplatní pásky doložit, jinak bude sankcionován pokutou. Dalším řešením by bylo podat žalobu k soudu na vydání výplatních pásek.

Jak číst ve výplatní pásce

Na pásce musíte uvádět:identifikační údaje zaměstnance (např. jméno, pracovní poměr, osobní číslo)jednotlivé složky mzdy (např. čistá mzda, hrubá mzda),kolik zaplatí na dani z příjmu,jakou částku odvede na sociálním a zdravotním pojištěnínebo kolik mu zbývá dovolené.

Jak dlouho uchovávat výplatní pásky

Pro účely účetnictví je nezbytné nejen mzdové listy, ale i další dokumenty související se mzdovou evidencí (výplatní listiny, rekapitulace mezd, rekapitulace zdravotního pojištění, seznam zaměstnanců u zdravotních pojišťoven atd.) uchovávat po dobu 5 let počínaje koncem účetního období, kterého se týkají.

Jak si správně spočítat výplatu

HRUBÁ MZDA a její složky

Hrubou mzdou se myslí součet všech zdanitelných složek mzdy, do které patří: Základní mzda (časová, úkolová, tarifní)​ – dle pracovní smlouvy – nejčastěji jsou to odpracované hodiny * mzdová sazba (např.: 175 hod. * 120 Kč = 21.000,-) Příplatky ke mzdě​ (viz.

Jak se počítá částka k výplatě

částka k výplatě = čistá mzda – srážky ostatní + nemocenská • srážky ostatní: např. exekuce, výživné, splátky úvěrů, pojištění…

Jak číst výplatní pásku

Na pásce musíte uvádět:identifikační údaje zaměstnance (např. jméno, pracovní poměr, osobní číslo)jednotlivé složky mzdy (např. čistá mzda, hrubá mzda),kolik zaplatí na dani z příjmu,jakou částku odvede na sociálním a zdravotním pojištěnínebo kolik mu zbývá dovolené.

Co to je archivace

Archivace dat je proces, který slouží k dlouhodobému uchování dat, přičemž data jsou obvykle vhodně zabalena v archivu tak, aby byla uchována bez poškození.

Jaký je rozdíl mezi mzdou a platem

V zásadě se dá říct, že pro zaměstnance zde žádný rozdíl nenajdeme. Pokud zaměstnanec pracuje v soukromé firmě, pobírá za svou práci mzdu. Plat je odměnou za práci zaměstnanců státu, krajů, obcí a organizací, které jsou jimi zřízeny.

Jak si zkontrolovat výplatu

Co má výplatní páska obsahovatidentifikační údaje zaměstnance (např. jméno, pracovní poměr, osobní číslo)jednotlivé složky mzdy (např. čistá mzda, hrubá mzda),kolik zaplatí na dani z příjmu,jakou částku odvede na sociálním a zdravotním pojištěnínebo kolik mu zbývá dovolené.

Jaká je minimální mzda

Jaká je výše minimální a zaručené mzdy pro rok 2023

2023 je minimální mzda 17 300 Kč nebo 103,80 Kč za hodinu. Pro srovnání: V roce 2022 byla výše minimální mzdy 16 200 Kč, respektive 96,40 Kč. Minimální i zaručená mzda počítá s 40hodinovým pracovním týdnem.

Jak dlouho archivovat exekuce

Jinak údaje o insolvenci se po 5 letech od právní moci usnesení o splnění oddlužení na žádost dlužníka vymažou z insolvenčního rejstříku. Pokud se jedná o exekuce tak ukončený exekuční spis se archivuje po dobu 5 let v arcivu exekutora.

Co jsou to platy

Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnancům v pracovním poměru k zaměstnavateli, který na odměňování těchto zaměstnanců využívá zcela nebo převážně veřejné zdroje (prostředky ze státního rozpočtu, z ostatních veřejných rozpočtů nebo z veřejného zdravotního pojištění).

Kdo platí daň ze mzdy

Zatímco OSVČ musí daň z příjmů odvést samy, za zaměstnance ji zpravidla odvádí zaměstnavatel, který zaměstnancům příslušnou částku každý měsíc strhává ze mzdy. V určitých případech však musí daňové přiznání odevzdat sami zaměstnanci, tyto případy si uvedeme níže.

Jak se daní osobní ohodnocení

Častým dotazem je, jak se daní osobní ohodnocení. Osobní ohodnocení je součástí vaší hrubé mzdy, tedy podléhá kompletnímu zdanění, a zaměstnavatel vám srazí zdravotní i sociální pojištění a současně daň z příjmu.

Co je to základní plat

Základní mzda

Jedná se o základní měsíční mzdu. Tedy tu částku, která je uvedená v pracovní smlouvě nebo ve mzdovém výměru a o kterou vyjednáváte na pohovoru.

Jaká je hodinová mzda

Minimální hodinová mzda vzroste z 96,40 Kč na 103,80 Kč. Průměrná měsíční mzda se v roce 2023 zvýší z 38 911 Kč na 40 324 Kč.

Po jaké době zaniká exekuce

Jak dlouho může být vedena exekuce, promlčí se někdy Pohledávka přiznaná rozhodnutím orgánu veřejné moci (většinou soudem) se promlčí za 10 let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno, tedy ve lhůtě 10 let ode dne, v němž rozhodnutí nabylo tzv. „vykonatelnosti“.

Jak zjistit zda je někdo v exekucí

Kromě vybraných přepážek České pošty můžete výpis z evidence získat:online na webu www.ceecr.cz.osobně v sídle Exekutorské komory ČR.

Kdo pobírá plat

Plat i mzda je odměna za vykonanou práci. Často se při řeči zaměňují, ale formálně je mezi nimi rozdíl v tom, kdo je pobírá. Státní zaměstnanci a také ti, kteří pracují pro kraje a obce, případně rozpočtové a příspěvkové organizace, dostávají plat z veřejných peněz. Zaměstnanci v soukromých firmách pobírají mzdu.

Kdo dostává plat

Pokud zaměstnanec pracuje v soukromé firmě, pobírá za svou práci mzdu. Plat je odměnou za práci zaměstnanců státu, krajů, obcí a organizací, které jsou jimi zřízeny.

Kdy se dani 23%

Co se změnilo Základ daně nad 48tinásobkem průměrné mzdy (letos zmíněných 1 867 726 korun) se od roku 2021 nově daní 23 procenty.

Kdy se platí daň 23%

Kdo platí daň ve výši 23 %

Zvýšenou sazbu daně odvádí zaměstnanci s měsíčním výdělkem nad 155.644 Kč, U osob samostatně výdělečně činných se pak počítá s ročním vyměřovacím základem, který je pro tento rok 1.867.728 Kč. OSVČ si pak daň vypočítají v rámci daňového přiznání.