Co to je vázaný spotřebitelský úvěr?

Co je to spotřebitelský úvěr

Spotřebitelský úvěr je půjčka poskytnutá spotřebiteli jako soukromé osobě. Úvěr může být neúčelový, ale může také sloužit k uhrazení závazků klienta nebo za účelem pořízení spotřebního zboží nebo služeb.

Jak funguje spotřebitelský úvěr

Spotřebitelský úvěr je typicky splácen v měsíčních splátkách v dohodnutém datu v měsíci (na rozdíl od některých komerčních úvěrů, které mohou být poukazovány na denní bázi). Počet splátek je volitelný a odvíjí se od toho, co nabízí úvěrová společnost, od finančních možností jednotlivce a výše úvěru.

Jak se splácí spotřebitelský úvěr

Výpověď smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. Spotřebitel je oprávněn kdykoliv vypovědět spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou, a to s okamžitou účinností, pokud nebyla sjednána výpovědní lhůta. Výpověď nesmí být poskytovatelem zpoplatněna. Sjednaná výpovědní lhůta však nesmí být delší než 1 měsíc …
Archiv

Kdy se jedná o spotřebitelský úvěr

Jedná se tak o jakoukoli odloženou platbu, peněžitou zápůjčku, úvěr nebo obdobnou finanční službu, pokud je jejím adresátem spotřebitel, a to bez ohledu na výši půjčené částky, bez ohledu na účel použití půjčené částky a bez ohledu na to, zda je či není vrácení půjčené částky zajištěno hypotékou, tedy zástavním právem …
Archiv

Kdo může poskytnout spotřebitelský úvěr

Oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru mají banky a spořitelní úvěrová družstva (kampeličky), platební instituce, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu.

Kdy je rozumné žádat o spotřebitelský úvěr

Spotřebitelský úvěr je podle něj také vhodné použít, pokud potřebujeme aktuálně financovat nějaký nenadálý výdaj a nemáme finanční rezervy, třeba když potřebujeme opravit auto nebo se rozbila televize a potřebujeme koupit novou.

Co musíme dokládat při žádosti o úvěr

K žádosti o půjčku budete potřebovat dva doklady totožnosti a potvrzení o trvalém příjmu. Pokud již naším klientem jste a na běžný účet Vám chodí výplata, většinou nic dokládat nemusíte.

Ve kterých případech se jedná o spotřebitelský úvěr na bydlení

Aby mohl úvěr dostat přívlastek „na bydlení“, musí splnit jednu ze zákonem vyjmenovaných podmínek. Prvně jím může být jakýkoliv spotřebitelský úvěr zajištěný zástavou nemovitosti nebo věcným právem k ní. Typicky se tedy jedná o klasickou hypotéku, kterou si pořizujeme při koupi domu nebo bytu.

Kdy může spotřebitel odstoupit od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení

Spotřebitel může od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Samozřejmě, že v takovém případě musí pak vrátit i celou čerpanou částku.

Co to je vázaný zástupce

Vázaný zástupce provozuje svoji činnost výhradně pro jednoho zastoupeného. Takovým zastoupeným bude nejčastěji pojišťovna nebo samostatný zprostředkovatel. Může jím však být i zajišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká republika.

Kdy si clovek muze vzít půjčku

Přestože teoreticky můžete zažádat o půjčku již po dovršení 18. narozenin (u některých společností až 21.), je nutné, abyste splňovali i ostatní podmínky, což není vždy úplně jednoduché. Společnost poskytující úvěry po vás může chtít abyste doložili své příjmy a výdaje.

Jak dlouho trvá schválení úvěru

Banka na schválení kompletní žádosti o úvěr potřebuje zpravidla 3-5 dnů. O rychlosti rozhoduje i to, jestli žádost o úvěr schvaluje pobočka, nebo např. krajské hypoteční centrum, případně centrála. Rychlejší vyřízení přitom čekejte na pobočce.

Co je podstatou spotřebitelského úvěru na bydlení

Odpovědi (Jedná správná odpověď) Je to úvěr zajištěný movitou věcí a věcným právem k ní. Je to spotřebitelský úvěr, který není v zákonu specifikován, jen je využit na bydlení. Je to úvěr určený k pořízení nemovitosti a jeho poskytnutí je podmíněno zajištěním věcným právem k věci movité.

Jak vyřešit zesplatnění úvěru

Jak postupovat:Řádně splácet úvěr.Pokud se dostanete do potíží, komunikovat s věřitelem.Dohodnout odklad splátek, splátkový kalendář.Při zesplatnění úvěru požádat o refinancování.Pokud nemůžete refinancovat u banky, refinancujte u nebankovní společnosti.

Jaké lhůtě může spotřebitel odstoupit od smlouvy o spotřebitelském úvěru

Spotřebitel má právo od smlouvy o spotřebitelském úvěru odstoupit bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Pro odstoupení od smlouvy je zákonem stanovená písemná forma a stanovená lhůta má procesní povahu (tzn. odstoupení od smlouvy stačí odeslat v poslední den lhůty).

Kdy může spotřebitel odstoupit od smlouvy

Zákon dává spotřebiteli právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu jen v případech uzavření smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (klasicky přes internet či po telefonu), v případech uzavření smlouvy mimo obvyklé obchodní prostory a v případě uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru.

Jaké je oprávnění a omezení vázaného zástupce

Odpovědi (Jedná správná odpověď) Je oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na základě zápisu oprávnění do registru, zprostředkovává spotřebitelský úvěr pro více zastoupených na základě ústní nebo písemné smlouvy.

Co musím splňovat abych dostal půjčku

Dobrý den, pro získání půjčky je třeba mít dostatečný příjem, pracovní smlouvu na dobu neurčitou, nebýt ve zkušební ani výpovědní lhůtě a nemít negativní záznamy v registrech dlužníků.

Kdo má nárok na půjčku

Pro získání půjčky je třeba mít pracovní smlouvu na dobu neurčitou, nebýt ve zkušební ani výpovědní lhůtě, nemít negativní záznamy v registrech dlužníků a mít dostatečný příjem.

Kdy si můžu vzít půjčku

Kdy tedy můžete půjčku získat Pokud jste ve zkušební době, ale ne ve výpovědní lhůtě. Pokud máte uzavřen pracovní poměr na dobu určitou, tak nesmí končit do 3 měsíců od podpisu žádosti o půjčku.

Jak dlouho trva vyplaceni úvěru

V lepším případu, kdy jde vše hladce, lze peníze z hypotéky získat v rámci dvou týdnů, v méně optimistickém případu se doba do výplaty peněz z hypotéky může prodloužit až na 4 – 6 týdnů.

Kdo je oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr

Oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru mají banky a spořitelní úvěrová družstva (kampeličky), platební instituce, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu.

Kdy může banka Zesplatnit úvěr

Oberbank může zesplatnit úvěr, provést předčasnou splátku odepsáním z účtu klienta nebo třeba uplatnit právo ze zajištění například v případě, že zjistí, že jste v prodlení s významnějším dluhem u jiné banky. Ohledně přiblížení informační povinnosti banka odkazuje na své bankovní poradce.

Co znamená Zesplatněný úvěr

Zesplatnění je právo věřitele požadovat po dlužníkovi jednorázové vrácení nesplacené dlužné částky. Obvykle jde o poslední krok v případě, že klient dlouhodobě nesplácí svůj úvěr nebo neplní jiné dohodnuté podmínky v úvěrové smlouvě.

Co to je spotřebitel

Pojem spotřebitele upravuje § 419 občanského zákoníku: „Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.