Co to jsou keltove?

Kdo to jsou Keltové

Keltové byli velkou skupinou indoevropských národů z Evropy, charakteristické používáním keltských jazyků a dalšími kulturními podobnostmi. Historie předkeltské Evropy a konkrétní vymezení Keltů z hlediska etnických, jazykových nebo kulturních rysů je nejasné a je předmětem dohadů.

Co patří ke Keltům

Mezi předměty praktické povahy, které díky Keltům užíváme dosud, patří velké množství nástrojů: lopata, krumpáč, radlice, žací stroj, kosa, srp, brousek, mlýnské kolo, pilka, pilník, dláto, břitva, kladivo, kleště, vrták, nůžky, spínací špendlík, visací zámek, panty a závěsy ke dveřím a také pivní sud.
Archiv

Kde jsou Keltové

První keltské stopy se v Evropě objevují kolem roku 750 př. n. l. Řekové nazývali Keltoi kmeny z Alp, podle Tita Livia byla ale jejich domovinou Gálie, tedy Francie a Benelux. Keltové žili také v Británii, Irsku a pod jižními svahy Alp, kde mezi jinými kmeny najdeme i pro nás důležitý kmen Bójů.

Jak zili Keltové

Keltové žili v kulatých domech s doškovou střechou. Materiál zdí se lišil podle oblasti, kde Keltové žili. Zdi byly tvořené ze zapleteného dřeva, slámy a bahna nebo také z kamení spojeného jílem. Uprostřed domu bylo ohniště a kouř unikal otvorem ve střeše.
Archiv

Co uměli Keltové

Keltové uměli v Evropě jako první zpracovávat železo a zahájili tak dobu železnou. Díky této technologii v 5. století před naším letopočtem dobyli většinu Evropy. Galští Keltové dokonce roku 390 před naším letopočtem vyplenili Řím!

Co dělali Keltové

Pěstování obilovin a chov dobytka zaměstnávalo většinu populace. Národy, které dnes společně označujeme slovem Keltové, obývaly v době železné velkou část Evropy, a proto se i při popisu jejich zemědělství nutně dopouštíme zjednodušení, když o něm referujeme, jako by bylo na celé této ploše stejné.

Za co vděčíme Keltům

Přibližně 400 let před Kristem se na území Čech usadili Keltové, kterým vděčíme za kalhoty nebo dopravní předpisy.

V co věřili Keltové

Uctívali prameny, hory, stromy (zvláště duby), některé rostliny (jmelí, šalvěj). V následujícím textu se budeme zabývat keltskými náboženskými představami v době železné, kdy Keltové osídlili prostor střední Evropy, tedy i Čech a Slovenska.

Kdy k nám přišli Keltové

Keltové žili v oblastech severně od Alp, první zmínky o nich pocházejí z přelomu 6. a 5. století př. n.l.

V čem vynikali Keltové

dobří bojovníci.dobývají nerosty (tuha, železná ruda)zpracovávají kovy.rýžují zlato.dobří zemědělci.vyráběli šperky, skleněné ozdoby.vyráběli hliněné nádoby na hrnčířském kruhu.

Co jedli Keltové

„Asi nejčastějším pokrmem Keltů byly zelenino-masové polévky zahuštěné nadrceným zrním, obilné či luštěninové kaše na slano či sladko, případně kvašené i nekvašené placky či chléb třeba se sýrem a zeleninou.

Co nosili Keltové

Keltský šatník obsahoval zejména lněné oděvy – ženy nosily zdobené lněné šaty, muži zase tuniky či haleny a velmi často i lehké pláště sepnuté sponou. Důležitou součástí oděvu byl opasek, kterým stahovali halenu v půli a sloužil nejenom jako ozdoba, ale také jako praktický kousek k zavěšení věcí.

Co vyrobili Keltové

V keltské kovářské dílně bychom našli nástroje, jež se dodneška takřka nezměnily: kladivo, srp, sekera, kleště, pilníky, průbojník, kovadlinka, nůžky na plech. Poprvé je u nás doloženo sklářství – vyráběli korále, náramky, čiré sklo i sklo zářící barvami. Specialitou bylo ultramarinové sklo.

Jak vypadal Kelt

Keltové milovali barevné oblečení, vyráběli krásné šperky, nosili kožené boty, a kdyby se navlékli do džín a bundy, v tramvaji byste je nepoznali. Ostatně, zajděte si na výstavu Keltové v Nové budově Národního muzea.

Co je to druid

Druidi byli vysoce postavení jedinci v předkřesťanské keltské společnosti, kteří zastávali funkci kněží, věštců, soudců, básníků, léčitelů a učenců. Zprávy o nich pochází z klasických a křesťanských zdrojů, přičemž ty nejstarší pochází z 3. století př.

Co pili Keltové

Kelti pěstovali pšenici, proso, žito, oves, hrách, čočku, boby, merlík bílý a konopí (ke tkaní látek i na semena) a barvířské rostliny. Ale hlavně ječmen, ze kerého pekli chleba a vařili kaše – a pivo. Slad na vaření piva získali naklíčením, fermentováním a karamelizováním (pomocí horkých kamenů) ječmene.

Co uctívali Keltové

Posvátnou rostlinou Keltů bylo jmelí. Nejvyšším bohem v jejich systému byl Taranis. Mezi další významné bohy patřil Lugh – dobrý bůh světla, Cernunnos (Karnonos), Epona a Sequana. Jako posvátná zvířata uctívali jelena, koně a kohouta.

Kde žili druidové

Jejich největší působiště najdeme ve Francii, severním Španělsku, Itálii, Británii a Irsku. Do dnešních dob se však keltský odkaz dochoval pouze na Britských ostrovech. Magie a náboženství pohanských Keltů je jedno z nejzajímavějších a nejtajemnějších, hlavně díky tajemným druidům a jejich sepětí s přírodou.

Co jedli keltove

„Asi nejčastějším pokrmem Keltů byly zelenino-masové polévky zahuštěné nadrceným zrním, obilné či luštěninové kaše na slano či sladko, případně kvašené i nekvašené placky či chléb třeba se sýrem a zeleninou.

Se kterým vynálezem přišli Keltové jako první ve střední Evropě

Přibližně 400 let před Kristem se na území Čech usadili Keltové, kterým vděčíme za kalhoty nebo dopravní předpisy.

Co dělá Druid

Druidové slouží kultu bohů, dohlížejí na veřejné i soukromé obětní obřady a určují všechny náboženské normy. Mnozí mladí lidé k nim přicházejí žádat o radu. Lid druidy uctívá a podporuje. Prakticky ve všech konfliktech, ať už mezi jednotlivci nebo kmeny, mají kněží úlohu soudců.