Co to znamená ad hoc?

Jak se čte ad hoc

Ad hoc [ad hok] (někdy psáno ad-hoc) je latinský obrat, znamenající doslova „k tomuto“, překládaný jako „za určitým účelem“ nebo „pro tento jednotlivý (konkrétní) případ“.

Co to znamená ad acta

z latinského ad acta, doslova „ke spisům, k aktům“.

Co znamená slovo a priori

A priori nebo také apriori je latinské spojení (doslova z předchozího), které znamená „předem“ nebo „předchůdný“. Odtud pak také apriorní, předchůdný, autoritativní. V běžné řeči se užívá například pro apriorní úsudky, které člověk dělá dříve, než se s posuzovanou věcí seznámí.

Co je to ad absurdum

Důkaz sporem (reductio ad absurdum) je typ logického důkazu, ve kterém se prokáže, že předpoklad vede k nesmyslnému výsledku (ke sporu), což znamená, že předpoklad je nepravdivý, a tedy platí jeho negace.

Co to je exaktní

Exaktní (lat. exactus od exigó, vyžaduji, zkoumám, měřím) znamená přesný. Jako odborný termín znamená absolutně přesný.

Co to je žoviální

žoviální… rozumím jako živelně a hlučně společenský, upovídaný, strojeně veselý a rádoby vtipný, někdy až otravně dotěrný a hlučný.

Co je to patetické

Jako patetickou označujeme promluvu, která je příliš nadnesená, přehnaná (až přemrštěná), citově vzrušená, emotivní, expresivní, аčkoliv tomu celkový kontext a význam promluvy neodpovídá. Často se v patetické promluvě objevují klišé, nevhodné použití metafor apod.

Co to je patos

Patos nebo pathos (z řec. pathein, podléhat něčemu, trpět) znamená v klasické rétorice jeden ze tří způsobů přesvědčování (vedle osobní přesvědčivosti řečníka u a věcných argumentů čili logu), totiž emotivní apelování na posluchače nebo čtenáře.

Co je to apatický

Při apatii je člověk netečný k vnějším podnětům, projevuje minimální nebo žádné citové reakce. Je to stav, který může provázet dlouhodobé a těžší duševní onemocnění. V tomto případě je vždy na prvním místě odborná psychiatrická pomoc! Ale apatie se také může vyskytovat přechodně jako důsledek velké únavy a vyčerpání.

Co to je expresivní výraz

Expresivita či expresivnost je označení pro citové zabarvení výpovědi; citově zabarvená slova se pak označují jako expresiva. Je to pragmatická složka významu slova (obecně příslušné jazykové jednotky), která vyjadřuje hodnotící vztah, postoj nebo rozpoložení mluvčího.

Co to je netečnost

mít hroší kůži být netečný , nevšímavý , lhostejný vůči kritice , domluvám ap .

Jak se dostat z apatie

V některých případech proto může pomoct i úprava stravy, zvýšení fyzické aktivity, kvalitnější spánek, zkrátka změny v životním stylu. I ty ale může být těžké zavést, když je člověku mizerně. Proto přichází na řadu terapie, která se soustředí na odhalení a podchycení příčin depresivních stavů.

Co to je impresivní

impresivní [-si- i -sí-], impresívní příd. (z lat.) kniž. působící, vzbuzující dojem, přístupný dojmům; dojmový: i.

Co je to expresivní chování

Expresivní chování – taková vnější aktivita, která autenticky odráží vnitřní psychické stavy a je nositelem výrazu; je to přímá manifestace vnitřní aktivace emocionální či jiné.

Co to je apatický

Při apatii je člověk netečný k vnějším podnětům, projevuje minimální nebo žádné citové reakce. Je to stav, který může provázet dlouhodobé a těžší duševní onemocnění. V tomto případě je vždy na prvním místě odborná psychiatrická pomoc! Ale apatie se také může vyskytovat přechodně jako důsledek velké únavy a vyčerpání.

Co znamená slovo apatie

Apatie (řec. a-patheia, stav bez útrap a vášní) znamená v současné češtině netečnost a rezignaci. Odtud také apatický, netečný.

Jak dopadne Neléčená deprese

Deprese patří mezi běžná onemocnění duševního zdraví dnešní populace. Odborníci nyní zjistili, že neléčené letité depresivní stavy mohou vést k neurodegenerativním zánětům mozku. Důkazy poukazují na trvalé biologické změny u lidí, kteří trpí depresí více než deset let.

Co je psychotická deprese

Psychotická deprese znamená, že porucha nálady je doprovázena bludy, halucinacemi, nebo obojím. I když byla kdysi považována za relativně neobvyklou, často se v klinické praxi vyskytuje, zejména u pacientů s depresí rezistentní na léčbu.

Co je to Prozivani

Psychika (z řec. psyché – duše) je souhrn duševních dějů během celého lidského života. Skládá se ze dvou základních dimenzí: prožívání a chování. Jedná se o nejzákladnější a nejobecnější psychologický pojem.

Jak se projevuje psychika

Psychika se projevuje chováním a prožíváním. Chování je jakákoliv tělesná aktivita, kterou lze pozorovat, zaznamenat nebo měřit (např. prostřednictvím EEG). Prožívání je vnitřní a ryze subjektivní dění zahrnující poznávání, cítění a snažení člověka.

Co neříkat lidem v depresi

Neříkejte: „Z toho se dostaneš. “ To je sice skvělý nápad, ale je tu jeden problém: to už jsme zkoušeli. Neschopnosti „dostat se z toho“ se ostatně říká právě deprese. A je to nemoc, takže je to stejné, jako byste takto radili někomu se zlomenou nohou či rakovinou.

Jak se chová člověk v depresi

Příznaky depreseskleslost,pokles energie, aktivity a zájmů – u těžké deprese nemůže pacient někdy ani vstát z postele, učesat se či oholit,snížení schopnosti radovat se (ahedonie),poruchy koncentrace,snadná unavitelnost,snížené sebevědomí,

Co se děje v mozku při depresi

U těžkých forem deprese dochází ke změnám v mozku. Dojde k narušení chemických pochodů v mozku, kdy je množství mediátorů (neurotransmiterů) v nerovnováze. Nejdůležitější roli hraje serotonin, noradrenalin a dopamin. Změny v mozku nejsou trvalé, při zlepšení depresivního stavu změny odezní a nezanechají stopy.

Co je to Behaviorismus

Behaviorismus je myšlenkový směr, v jehož centru zájmu stojí chování, jeho pozorování a analýza. Psychologie je podle pojetí behaviorismu čistě objektivní, experimentální přírodní věda. Jejím cílem je předvídání a ovládání chování.

Co to je introspekce

Introspekce je pozorování a zaznamenávání povahy vlastního vnímání, myšlení a cítění. Pečlivé zkoumání vlastních subjektivních zkušeností. Jedná se o opak extrospekce, tedy observace vnějšího světa/druhých lidí.