Co začíná na písmeno U?

Co zacina na pismeno v

varan.vařba.vařbuchta.varháno.vařičvařilka.vařit.vařit mlhu.

Kdy se píše u

Pro psaní ú s čárkou a ů s kroužkem je nejčastěji rozhodující to, kde ve slově dlouhé u stojí. Pokud se nachází na jeho začátku, píšeme vždy a bezpodmínečně ú s čárkou. Pokud stojí uvnitř tohoto slova nebo na jeho konci, píšeme většinou ů s kroužkem. Pokud se nejedná o citoslovce nebo cizí slova.

Jak se píše VRKU

Písmeno ú píšeme také u citoslovcí: bú, vrkú, hú, cukrú.

Jak se píše u

Pro napsání Ú stiskněte před stisknutím u Caps Lock nebo podržte Shift. Pokud byste chtěli využít kódu ASCII, pak opět stačí podržet levý Alt + vyťukat na numerické klávesnici čísla 0, 2, 5, 0. Pro velké Ú je kód ASCII 0, 2, 1, 8.

Kde se píše Krouzkovane u

Ů respektive ů (kroužkované u, nebo u s kroužkem) je grafém používaný v české abecedě, který slouží spolu s ú k zaznamenání dlouhé zavřené zadní zaokrouhlené samohlásky ([uː]). Pro prodloužení u se používá pouze uvnitř slova, zatímco na počátku se používá čárkované u, a to i v případě, že je použita předpona.

Kde se píše u

Písmeno ů píšeme zpravidla uprostřed a na konci slova. Písmeno ú se objevuje na začátku slova (příp. po předponě).

Jak vzniklo u

uo > ů. Kroužek nad u, který dnes vnímáme jako diakritické znaménko, tedy původně reprezentoval o‑ový element zanikající dvojhlásky [uo]. Po dokončení změny [uo] > [ú] pak písmeno ů začalo označovat hlásku [ú] pocházející z této zaniklé dvojhlásky.

Kdy se píše jaké u

po předponě, jestliže základové slovo začíná písmenem ú, např. ne‑úcta, ne‑úspěch, nad‑úroda, proti‑úder, ne‑únavný, bez‑úhonný, bez‑účelný, proti‑ústavní, z‑úrodnit, z‑účastnit se, z‑úročit, za‑úpět, vy‑ústit, na začátku druhé části složeniny, pokud tato část začíná písmenem ú, např.