Co znamená na pračce E20?

Co znamená na pracce E

Ve spotřebiči je příliš mnoho prádla (přetížení).

V případě potřeby před opětovným spuštěním programu odstraňte z bubnu část prádla.

Jak restartovat pračku Electrolux

Proveďte restart pračky stisknutím tlačítka Start/Pauza. Odpojte síťový kabel a počkejte několik vteřin. Po připojení vyberte možnost Bez odstředění, abyste vypustili vodu z pračku. Následně proveďte restart pracího cyklu.
Archiv

Jak restartovat LG pračku

V případě prvního spuštění pračky se kód může jednoduše objevit kvůli komunikační anomálii mezi řídící deskou a motorem. Odpojte síťovou zásuvku, podržte tlačítko Start / Pauza po dobu 5 vteřin a znovu připojte jednotku a zkontrolujte pomocí cyklu Máchání / Odstředění.
Archiv

Jak restartovat pračku AEG lavamat

Reset je pračky jednoduchý: Současně stisknete a držíte na ovládacím panelu dvě levá tlačítka (jsou umístěna pod sebou) Otočíte volič programů na první pozici (zhruba na 1 hodině, program 95 st. C)

Co znamená na pračce E02

Během praní bliká LED “ready”, po dokončení praní se zobrazí kód E02, další napouštění vody je zablokované. Možné příčiny poruchy: nízký tlak vody v síti. zastaven nebo vadný napouštěcí ventil vody.

Jak vyčistit čerpadlo u pračky

Jak vyčistit čerpadlo pračkyFiltr je za dvířky ve spodní části pračky.Otevřete dvířka k filtru čerpadla.Odšroubujte filtr čerpadla a vyndejte jej.Umyjte filtr pračky pod teplou tekoucí vodou.Po umytí okolí filtru zašroubujte pořádně filtr čerpadla pračky zpět na místo.Zavřete poklop čerpadla pračky.

Jak otevřít pračku Electrolux

Pokud je ve spotřebiči voda, dveře nelze otevřít. Pokud chcete dveře otevřít, můžete tak učinit po odčerpání vody, nebo v případě potřeby provedením nouzového vypuštění vody ze spotřebiče.

Co dělat když nejde otevřít pračka

Problém s UBL zámkem dvířek pračky

Pokud se zámek neotevře, zkuste pračku nejdříve odpojit od elektrické sítě, což by mělo vést k odemčení dvířek. Jestliže tento pokus selže, můžete zámek odemknout ručně pomocí speciálního kabelu, který se nachází u vypouštěcího filtru.

Jak vyčistit pračku LG

Po každém praní otřete dveře a těsnění dveří suchým hadříkem – dveře a přihrádku dávkovače nechte mírně pootevřené, aby mohly uschnout. Pravidelně spouštějte cyklus „Tub Clean“ (Čištění pračky), pokud se tento program nachází na vaší pračce LG. Tato speciální funkce vyčistí a vypláchne vnitřek bubnu.

Jak odemknout LG pračku

Problém s UBL zámkem dvířek pračky

Pokud se zámek neotevře, zkuste pračku nejdříve odpojit od elektrické sítě, což by mělo vést k odemčení dvířek. Jestliže tento pokus selže, můžete zámek odemknout ručně pomocí speciálního kabelu, který se nachází u vypouštěcího filtru. Je většinou oranžový, takže jej snadno najdete.

Co delat kdyz pračka nereaguje

Pokud se pračka zastavuje v době vypouštění, zkontrolujte, zda není ucpaný filtr pračky, popřípadě zda se nenachází cizí předmět v čerpadle. Může se stát, že pračka nedokončí program pouze v případě, kdy má dojít k ohřevu vody. Tj. programy, při kterých pračka neohřívá vodu, fungují.

Jak zapnout WiFi u pračky AEG

ŘešeníSpusťte a nastavte aplikaci My AEG Care.Klepnutím na ikonu + přidejte produkt.Vyberte typ produktu, který chcete připojit.Nezapomeňte mít své jméno a heslo k domácí síti připravené.Zapněte zařízení Wi-Fi.Připojte se k WiFi zařízení.Přejděte do Nastavení v systému iOS a otevřete Wi-Fi.

Co znamená na pračce E03

Chyba E03 D2 D3

Možné příčiny poruchy: ucpaný vypouštěcí filtr čerpadla. zablokované čerpadlo. zablokována vypouštěcí hadice nebo ucpaný sifon vypouštění vody.

Jak otevřít filtr u pračky

Jak nejlépe vyjmout filtr se dočtete v manuálu, který jste obdrželi společně se spotřebičem od výrobce. Filtr většinou najdete na přední straně pračky vpravo dole. Než otevřete jeho kryt, umístěte před něj suchý savý hadr. Jakmile totiž filtr vytáhnete, vyteče z něj trochu vody.

Jak vyčistit přívod vody do pračky

Jak se postarat o přívod vody.Odpojte hadici od přívodu vody. Více.Filtr vyčistěte malým kartáčkem. Více.Odpojte hadici ze zadní části spotřebiče. Více.Vyčistěte filtr v zadní části spotřebiče: a) Filtr vyjměte kleštěmi. b) Filtr vyčistěte. Více.Hadici opět připojte a zkontrolujte, že nedochází k úniku vody.

Proč nejde otevřít pračka

Jejich zablokování může mít několik příčin. Některé vyřešíte sami, na některé budete muset pozvat specialistu. Zablokovaná dvířka pračky mohou být příčinou porouchané řídící jednotky, zlomené rukojeti, vadného zámku, ucpaného odtokového filtru nebo nefungujícího vypouštěcího čerpadla.

Jak vypnout zámek na pračce

Je-li aktivována dětská pojistka, bude na displeji zobrazena zpráva „CL“ a všechna tlačítka pračky budou zablokovaná. Dětskou pojistku deaktivujete stisknutím tlačítka „start“ a jeho podržením po dobu tří až pěti sekund. Poté zaslechnete zvukovou signalizaci a symbol klíče zmizí.

Jak otevřít zablokovaná dvířka pračky Electrolux

Pokud je ve spotřebiči voda, dveře nelze otevřít. Pokud chcete dveře otevřít, můžete tak učinit po odčerpání vody, nebo v případě potřeby provedením nouzového vypuštění vody ze spotřebiče.

Jak vytáhnout filtr z pračky

Jak nejlépe vyjmout filtr se dočtete v manuálu, který jste obdrželi společně se spotřebičem od výrobce. Filtr většinou najdete na přední straně pračky vpravo dole. Než otevřete jeho kryt, umístěte před něj suchý savý hadr. Jakmile totiž filtr vytáhnete, vyteče z něj trochu vody.

Jak odblokovat pračku

Problém s UBL zámkem dvířek pračky

Pokud se zámek neotevře, zkuste pračku nejdříve odpojit od elektrické sítě, což by mělo vést k odemčení dvířek. Jestliže tento pokus selže, můžete zámek odemknout ručně pomocí speciálního kabelu, který se nachází u vypouštěcího filtru. Je většinou oranžový, takže jej snadno najdete.

Jak resetovat pračku

Moje vyzkoušená praxe resetu pračky je: současné zmáčknutí tlačítka ždímání + tlačítka aquaplus + tlačítka odložený start.

Jak restartovat sušičku AEG

Zkuste spotřebič resetovat. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, vyčkejte 30 sekund a poté ji zapojte zpět. Stejných výsledků lze dosáhnout použitím bezpečnostního spínače. Po zapojení spotřebiče do zásuvky jej zapněte a zvolte program.

Jak vypnout dětskou pojistku na sušičce AEG

Dobrý den, tato sušička má osvětlení bubnu i dětskou pojistku, tu aktivujete současným stisknutí Proti pomačkání+Tichý mód, vše je popsané v návodu.

Co znamená F05 na pracce

Porucha F05 je ucpání spotřebiče. Prosím vykonejte následovní údržbu: Odpojte pračku ze sítě. Jestli je v pračce voda, vypustíte jí odtokovou hadicí samospádem do kýbla a vyčistěte filtr.

Kam dát ocet do pračky

Postup je stejný jako při čištění pračky. Nalijte dva hrnky octa přímo do bubnu pračky, nastavte co nejvyššší teplotu a nejdelší program a pusťte pračku naprázdno. Pokud máte domácího mazlíčka a jeho chlupy jsou všude včetně vašeho oblečení, přidejte polovinu šálku bílého octa do cyklu máchání.