Co znamená nakonec?

Jak se píše nakonec

Nakonec je adverbium a znamená eventually, in the end. Dlouho neměl odvahu, ale nakonec ji pozval na rande. Odpoledne budu pracovat, pak budu s kamarády v hospodě a nakonec půjdu domů.
Archiv

Jak napsat NATO

Na to × nato

Příslovce nato znamená ‚potom, poté': Vypil láhev vitriolu, brzy nato zemřel. Hned nato začala předstírat, že se nic neděje. Zvlášť píšeme spojení předložky a zájmena: Jdeme na to. Hlavně, abys na to nezapomněl.

Jak se píše na poprvé

Správně se podle Pravidel českého pravopisu píše po prvé i poprvé, po druhé i podruhé, po každé i pokaždé (§ 95 v Pravidlech českého pravopisu, akademické vydání, 1993), po třetí i potřetí (v pravopisném slovníčku).

Jak se píše přitom

Výraz při tom je spojení předložky a zájmena. Výraz přitom je příslovce ve významu zároveň, současně. Výrazům, které můžeme psát dohromady i zvlášť, říkáme příslovečné spřežky. Příslovečné spřežky píšeme dohromady, jako jedno slovo.

Jak se píše nanic

Jako jedno slovo píšeme nanic ve smyslu nevolno či špatně. Př. Ze zpráv je mi nanic (dělá se mi zle). Jako dvě slova píšeme na nic ve smyslu neužitečný či k ničemu.

Jak se píše za to

Může se psát oboje, záleží na kontextu, ve kterém to používáte. Za to se používá mapříklad když řekneme "Za to půjdeš do vězení." Zato používáme, pokud chceme říci "Petrovi to moc nejde, zato Pavel je docela šikovný."

Co je to NATO

Výraz nato, psaný jako jedno slovo, vystupuje jako příslovce ve významu: za nějaký čas, jako synonymum k výrazům: potom, poté. Nejčastěji se výraz vyskytuje ve spojení: hned nato, krátce nato apod. Lze ale použít výrazy „na to“ odděleně, jako kombinaci předložky a ukazovacího zájmena, např.

Kdo ví kdoví

Tato slova patří do skupiny spřežek, tvořených ze zájmen a zájmenných příslovcí. Rozdíl mezi nimi je jen velmi nepatrný a obvykle závisí na zbylém kontextu věty. Ve většině případů je proto možný obojí pravopis.

Jak se píše po třetí

U příslovečných spřežek vzniklých spojením předložky s číslovkou (po třetí – potřetí) nebo s některými zájmeny (po každé – pokaždé) je správně zápis oběma způsoby. Dá se však říci, že čím je číslovka delší, tím větší je tendence psát ji zvlášť (po dvacáté druhé).

Jak se píše po staru

postaru: pravidla českého pravopisu.

Jak se píše z večera

Podobné:
t tmavě červený i tmavěčervený, tmavě modrý i tmavěmodrý apod.
v v předvečer
vpodvečer i v podvečer (v předvečerní době)
z zvečera i z večera (před večerem)

Co je to Spřežka

Vznikají spojením předložky a podstatného jména, přídavného jména, zájmena, číslovky, příslovce nebo přechodníku. Tato změna bývá obvykle vyjádřena tím, že se dané spojení píše jako jedno slovo. Hranice chápání určitého výrazu jako spřežky není ale vždy zcela jasná a ve psaní se tak hojně objevuje kolísání.

Co je to článek 5

Základním dokumentem Aliance je Severoatlantická smlouva, která mj. obsahuje klíčový článek 5, na jehož základě smluvní strany považují ozbrojený útok proti jedné nebo několika z nich za útok proti všem a zavazují se v takovém případě přispět na pomoc napadeným členům.

Co je to Sprezka

Vznikají spojením předložky a podstatného jména, přídavného jména, zájmena, číslovky, příslovce nebo přechodníku. Tato změna bývá obvykle vyjádřena tím, že se dané spojení píše jako jedno slovo. Hranice chápání určitého výrazu jako spřežky není ale vždy zcela jasná a ve psaní se tak hojně objevuje kolísání.

Jak se píše Mám zato

Může se psát oboje, záleží na kontextu, ve kterém to používáte. Za to se používá mapříklad když řekneme "Za to půjdeš do vězení." Zato používáme, pokud chceme říci "Petrovi to moc nejde, zato Pavel je docela šikovný."

Jak se píše milion v číslech

Milion

← 999 999 1 000 000 1 000 001 →
Celé číslo 1 000 000 Jeden milion
Rozklad 26 × 56
Římskými číslicemi
Dvojkově 11110100001001000000

Jak se píše věk

V zásadě je třeba řídit se pravidlem, že číslovky psané numericky (číslem), se v psané podobě neskloňují. Skloňují se až v ústním projevu, při čtení, proto rozhodně vynechejme všechna -ti. Tedy žádné od 18-ti ani 18ti ani 18 ti let, správně je pouze od 18 let (čteme: od osmnácti let).

Jak se píše česky narod

Cvičení S velkým písmenem píšeme: názvy rodů: Habsburkové, Stuartovci, rodina Makovských, Drahošovi, Lucemburkové, Slavníkovci. příslušníci národnosti: Němec, Čech, Australanka, Britové, Peruánec, Francouzka.

Jak nahradit S pozdravem

Vyzkoušejte klasické: „S pozdravem“, „Zdraví“, „Mějte se hezky. “, „Děkuji za odpověď a těším se na další spolupráci.

Co je to zkratka NATO

Severoatlantická aliance nebo též Atlantická aliance, Severoatlantický pakt Atlantický pakt, Atlantické společenství, Severoatlantické obranné souručenství, Organizace Severoatlantického paktu či Organizace Severoatlantické smlouvy nebo též jenom Aliance (anglicky North Atlantic Treaty Organization – zkráceně NATO, …

Co to je NATO

NATO je politická a vojenská aliance sdružující celkem 30 členských států Evropy a severní Ameriky. Členské státy se scházejí ke konzultacím a spolupracují na úseku bezpečnosti a obrany. Po této stránce NATO zajišťuje ojedinělou vazbu mezi těmito dvěma kontinenty v rámci politické a bezpečnostní spolupráce.

Jak se píše Jerry

Dobrý den Jerry, ano, je to skutečně tak, jak píšete.

Jak se píše neexistuje

Protože nejsem romanopiscem a ani bych v tom kdovíjak nevynikal, mohu vám rozuzlení svého titulku prozradit hned na začátek – žádná spřežka jakto neexistuje.

Jaké číslo má 20 nul

Porovnání krátkého a dlouhého systému

hodnota princip vzniku čísla
1012 = 1 000 000 000 000 1 000 000 2,0
1015 = 1 000 000 000 000 000 1 000 000 2,5
1018 = 1 000 000 000 000 000 000 1 000 000 3,0
1021 = 1 000 000 000 000 000 000 000 1 000 000 3,5

Co je víc než trilion

Bilion je tedy milion milionů, trilion je milion bilionů, kvadrilion je milion trilionů atd. Aby se změnil název čísla, resp. předpona bi-lion, tri-lion, kvadri-lion atd., musí se číslo zvýšit o 106-krát (o šest nul…).