Co znamená plná žlutá čára?

Co znamenají žluté čáry na silnici

Žlutá přerušovaná čára – zákaz stání Žlutá klikatá čára – místo vyhrazené pro stání konkrétního druhu vozidla (zpravidla označené heslovitou zkratkou jako BUS, TRAM, TAXI nebo ZAS) Žluté kříže – místo, kde řidič nesmí za žádných okolností zastavit a může jej pouze projet, když to dopravní situace umožňuje.
Archiv

Co znamená žlutá čára na parkovisti

Vyznačuje plochu, kde je zakázáno stání. Při vyznačení plochy pro účely zásobování může být značka doplněna nápisy „ZAS“.

Co znamená žlutá čára na obrubníku

Zákaz zastavení

Značka se provádí jako žlutá čára souvislá u okraje vozovky a vyznačuje úsek, kde je zakázáno zastavení a stání. Může být vyznačena i na obrubníku vedle vozovky.

Jak daleko se může stát od žluté čáry

3 metry. Co se týká Vaší otázky, jak daleko může vozidlo stát od žluté čáry na silnici: Žlutá vodorovná značka přerušovaná značí zákaz stání.
Archiv

Co znamenají dva bílé čtverečky na silnici

Jde o takzvané vlícovací či vázací body. Slouží jako vodítka k přesnému mapování za pomoci vozidel s kamerami, na jehož podkladech vznikne Digitálně technická mapa. Symboly dvou bílých čtverců momentálně najdeme po silnicích napříč celou Českou republikou.

Jak se dělají čáry na silnici

trysky – jednu uprostřed a druhou z boku. Prostřední pro běžné značení, například nástřik dělicích čar, boční se používá na krajnice. Třetí ruční trysku využívají dělníci k vystříkávání šablon. Na zadní straně je umístěna rampa, ze které obsluha sází kužely.

Co znamená Modrá čára na silnici

Označení: Na ulicích, kde parkování regulováno není, se nic nezmění. Na ulicích, kde je parkovací systém zaveden, řidiči naleznou vodorovné modré dopravní značení (modré čáry).

Co je to zákaz zastavení

Značka „Zákaz zastavení“, svislá nebo vodorovná, tedy zakazuje vše, co je definováno pojmem „zastavení“. V daném úseku nesmíme zastavit ani na kratičký okamžik, nutný k neprodlenému (rychlému, bleskovému) nastoupení či vystoupení osoby a nesmíme zde ani urychleně nakládat či skládat náklad.

Odkud platí zákaz stání

obr1. Značky upravující zastavení nebo stání platí jen pro tu stranu pozemní komunikace, u níž jsou umístěny. Značka „Zákaz zastavení“ zde platí jen pro levou stranu této jednosměrné pozemní komunikace.

Kde se nesmí zastavit

Zastavit a stát se nesmí zejména:

na horizontu, na přechodu pro chodce a 5 m před ním, na křižovatce a blíže než 5 m před a za ní (vyjma v obci na křižovatce tvaru „T“ na protější straně), na zastávce a 30 m před a 5 m za ní, případně od značky „Zastávka autobusu“ apod.

Co znamenají Kosoctverce na silnici

Abychom se věnovali i dalšímu dění ve městě – mnohé občany Hustopečí zarazily podivně vyhlížející kosočtverce doplněné číslem na místních komunikacích… Nejsou dílem sprejerů nebo vandalů a v žádném případě se nejedná o sprosté obrázky. Jedná se o takzvané „vlícovací body“, které slouží pro orientaci v prostoru.

Co znamenaji Obdelniky na silnici

Jde o takzvané vlícovací či vázací body. Slouží jako vodítka k přesnému mapování za pomoci vozidel s kamerami, na jehož podkladech vznikne Digitálně technická mapa.

Co znamenají bílé čáry na silnici

Bílými čarami se vyznačují krajnice, jízdní pruhy, parkovací místa, přechody pro chodce, přejezdy pro cyklisty a hranice křižovatek.

Co znamenaji dvě bile kostky na silnici

Jde o takzvané vlícovací či vázací body. Slouží jako vodítka k přesnému mapování za pomoci vozidel s kamerami, na jehož podkladech vznikne Digitálně technická mapa. Symboly dvou bílých čtverců momentálně najdeme po silnicích napříč celou Českou republikou.

Co znamená značka zákaz stání

Značka zakazuje stání, tj. uvedení vozidla do klidu na dobu delší, než je doba nezbytně nutná k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naložení a vyložení nákladu.

Jak daleko můžu stát od přechodu

Pravidla silničního provozu daná zákonem 361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích, jednoznačně říkají, že řidič nesmí zastavit a stát na přechodu pro chodce ani ve vzdálenosti 5 metrů před ním. “Když parkuje vozidlo u přechodu, musí chodec vstoupit do vozovky, aby se pořádně rozhlédl.

Kdy plati zákaz zastaveni

Značky upravující zastavení nebo stání platí jen pro tu stranu pozemní komunikace, u níž jsou umístěny. Značka „Zákaz zastavení“ zde platí jen pro levou stranu této jednosměrné pozemní komunikace.

Jak dlouho můžu stát na zákazů stání

“ Uvědomíme si, že „zastavení“ je časově neomezené uvedení vozidla do klidu, avšak jen za stanoveným účelem (nastoupení – vystoupení nebo naložení – složení). Jinými slovy, délka „zastavení“ není omezena časem, ale délkou úkonu neprodleného nastoupení či vystoupení nebo naložení či složení.

Kdy končí zákaz stání

Pokud přijíždíte po T-éčku kolmo na komunikaci se zákazem zastavení, zákaz neplatí pro Váš směr (tedy ani o něm nemusíte vědět) a Police ČR nemá co rozdávat pokuty ! Pokud tedy není řešen zákaz zastavení na T-éčku ve vašem směru jízdy nějakou další značkou nebo upřesněním, můžete tam zastavit.

Co znamenají dva bílé čtverce na silnici

Jde o takzvané vlícovací či vázací body. Slouží jako vodítka k přesnému mapování za pomoci vozidel s kamerami, na jehož podkladech vznikne Digitálně technická mapa. Symboly dvou bílých čtverců momentálně najdeme po silnicích napříč celou Českou republikou.

Co znamenají kostky na silnici

Tato metoda je založena na pořízení tzv. mračna bodů (soubor bodů definovaných 3D souřadnicemi). A aby se tyto body daly přiřadit ke konkrétnímu místu ve městě, tak právě na to slouží nakreslené, zaměření vlícovací body na komunikaci.

Co znamenají dva bílé čtverce na vozovce

Jde o takzvané vlícovací či vázací body. Slouží jako vodítka k přesnému mapování za pomoci vozidel s kamerami, na jehož podkladech vznikne Digitálně technická mapa. Symboly dvou bílých čtverců momentálně najdeme po silnicích napříč celou Českou republikou.

Co znamenají 2 čtverečky na silnici

Jsou to značky pro letecké a pozemní snímkování, které na sebe navazují a geodetům poskytují pro přesné zmapování území. Mapy pak využijí úředníci, starostové, ale nakonec i občané. Jak uvedl Český rozhlas, značky časem zmizí, protože jsou vodnou ředitelné. Jsou však šetrné k životnímu prostředí.

Co znamenají velké šipky na silnici

Každý řidič by tedy měl mít před sebou dvě šipky. Při rychlosti 130 km/h si udrží vzdálenost minimálně 70 metrů, což mu zajistí, že má dvě vteřiny na včasné zareagování při změně chování vozidla před sebou. Jedná se o preventivní a osvětové opatření. Motoristé totiž často neví, jak bezpečnou vzdálenost určit.

Co znamená klikatá čára na silnici

„Bílá klikatá čára“ upozorňuje na nedefinované nebezpečí. Může se jednat o pohyb chodců, o nebezpečnou křižovatku apod. Pokud si konkrétního nebezpečí nejsme hned vědomi, snížíme raději rychlost jízdy a jsme ve střehu. Nebezpečí očekáváme nejčastěji u konce bílé klikaté čáry.