Jak a kdy řezat třešeň?

Kdy prořezat starou třešeň

Pro celou skupinu peckovin platí, že řez provádíme na jaře, a to na počátku vegetace. Ideální doba je na začátku kvetení, kdy se nejlépe, a to i bez ošetření, hojí řezné rány a neprojevuje se tak často jako jindy klejotok.

Jak se starat o třešeň

Podmínky pro pěstování

Nesnáší dobře mrazové kotliny a polohy vystavené mrazivým větrům od severu. Nejvhodnější jsou pro ni polohy v nadmořské výšce do 350 m, s průměrnou roční teplotou nad 8 °C, s úhrnem ročních srážek 450–650 mm a s půdou hlinitou až hlinitopísčitou, propustnou, s dostatkem vápníku.

Jak správně řezat ovocné stromy

Jak řezat ovocné stromy

Řez provádíme nad pupenem nebo ve větvení, vždy cca 0,5 cm nad pupenem pod úhlem 30–45 °. Pupen nesmíme poškodit. Řezy Ø 1 cm a větší zatřeme včelařským voskem, aby nedošlo k napadení stromu infekcí. Slabší větve odstraňujeme či zkracujeme zahradnickými nůžkami.

Kdy zrají první třešně

První třešně zrají koncem května. Nejlépe chutnají čerstvé, právě sklizené plody.

Jak omladit třešeň

Třešně a višně řežeme v době květu i plodu.

Při něm zkrátíme boční větve na delší čípky (pupeny), které jsou silnější než polovina průměru hlavní osy kmene po rozvětvení. Při tomto řezu se odstraňují křižující a konkurující si výhony, větve a případně vlky.

Jak správně stříhat třešeň

Třešeň špatně snáší hluboký řez a obecně není vhodná k přesnému tvarování. Korunu tvarujte čistě jen, co se kvality úrody týče – prosvětlujte a odstraňujte konkurenční výhony. Větve zastřihujte a tvarujte na základ pyramidové koruny. Jednou za 2–3 roky sesaďte vrchol stromu na níže rostoucí větev.

Co potřebuje třešeň

Stanoviště by mělo být slunné, teplé, chráněné před větrem a mrazy, s dobrou cirkulací vzduchu. Do sušších půd vysazujeme ranné odrůdy, do vlhčích naopak odrůdy pozdější. Třešně koření velmi mělce, kolem 1,5m. PH půdy je optimální v rozmezí 6,5-8, přiměřeně vápenité.

Jak dlouho žije třešeň

Odrůdy třešní se z pomologického hlediska dělí podle tuhosti dužniny, barvy a tvaru plodu na srdcovky, polochrupky, tmavé chrupky a pestré chrupky. Někdy se používá obecnější označené červené peckoviny. Třešeň vyrůstá v mohutný, většinou široce rozložitý strom s vysokou, kulovitou korunou. Může se dožít 100 let.

Kdy stříhat vlky na jabloních

Pokud silnější větve neodřízneme naostro, ale ponecháme pahýly, vytvoří se ze spících pupenů (zejména na silnějších větvích) jalové letorosty, známé pod slovem vlky. Ty pak strom zbytečně zahušťují a vytvářejí nesoulad v koruně stromu. Nejlépe se jich zbavíme ostrým vylomením, a to koncem června a v červenci.

Kdy stříhat ovocné keře

Kdy prořezávat ovocné stromy a keře

Podle druhu ovocného stromu může prořez probíhat dvakrát do roka: v zimě/na předjaří a potom v létě po sklizni. Zimní řez v době vegetačního klidu podpoří růst výhonů. Využívá se také na vytvarování koruny mladých stromů či na zmlazení stromů přestárlých, aby se nemusely pokácet.

Jak správně trhat třešně

Třešně trháme zásadně se stopkami, čímž zamezíme vytvoření rány, která může být vstupní branou pro hnilobné houby. Při okamžité konzumaci to asi nevadí, ale chceme-li si třešně nějaký den uchovat, stopky jsou žádoucí.

Kdy se může řezat ořech

Řez vždy proveďte, až když má strom listí, nejvhodnější doba je ke konci května. Pokud byste větve řezali v zimě nebo v předjaří, strom by velmi oslabila ztráta mízy, která by na jaře v době rašení vytekla z ran. A prořezanému stromu by neprospěl ani mráz, rány by se nezhojily a staly se branou pro vstup infekcí.

Co žere listy třešně

Pokud se vám po odkvětu třešní a násadě plodů začnou zničehonic kroutit listy, poohlédněte se po mšicích. Mšice láká sladká míza listů a hojně se v tuto dobu na třešňové stromy slétají.

Jak dlouho Zraji třešně

Třešně zrají postupně od konce května do druhé poloviny srpna. Srdcovky a polochrupky dozrávají nejdříve, proto nebývají napadány vrtulí třešňovou, která nestačí naklást vajíčka.

Jak se stříhá třešeň

Třešně a višně řežeme v době květu i plodu.

Při něm zkrátíme boční větve na delší čípky (pupeny), které jsou silnější než polovina průměru hlavní osy kmene po rozvětvení. Při tomto řezu se odstraňují křižující a konkurující si výhony, větve a případně vlky.

Co je vlk na jabloní

Pokud silnější větve neodřízneme naostro, ale ponecháme pahýly, vytvoří se ze spících pupenů (zejména na silnějších větvích) jalové letorosty, známé pod slovem vlky. Ty pak strom zbytečně zahušťují a vytvářejí nesoulad v koruně stromu. Nejlépe se jich zbavíme ostrým vylomením, a to koncem června a v červenci.

Jak stříhat ovocné keře

U ovocných stromů nejdříve odstraníte křižující se a nadbytečné větve. Pak zkrátíte dlouhé větve, které chcete přinutit k plodnosti. U stromkových rybízů či angreštů stačí vždy koncem léta zkrátit o třetinu výhony směřující kolmo nahoru. Keře malin a ostružin je potřeba ořezat u země.

Kdy trhat třešně

Třešně můžete sklízet v momentě, kdy je považujete za zralé. Někdy se hodí například třešně, které už jsou tmavě červené (například pro přípravu třešňového vína), jindy je radši sklízíte o něco dříve. Pokud to jde, sklízejte třešně ráno nebo navečer.

Jak se stříhá ořech

Ořešák se totiž obecně příliš neřeže, jeho korunu nelze udržovat přesně tvarovanou, pouze mladé roubovance je třeba usměrnit. Je-li však třeba zkrátit vrchol statného stromu a odstranit některé větve, řez provedeme až v době, kdy již má dřevina listí, tedy nejlépe na konci května.

Kdy se stříká třešeň

Od začátku května do konce června létají dospělé mušky kolem ovocných stromů a do žlutých dozrávajících plodů třešní ostrým kladélkem vpichují pod slupku vajíčka. Místo vpichu lze na plodu poznat tak, že v třešni je miniaturní dírka v sotva znatelné malé prohlubni. Z vajíčka se za týden až dva vylíhne larva.

Proč usychá třešeň

Odpověď: S největší pravděpodobností se jedná o moniliovou spálu. V posledních letech se monilióza stala hospodářsky nejškodlivější chorobou višní a meruněk v České republice, ale napadá i jiné druhy.

Kdy stříhat jabloně na jaře

K řezu přistupujeme v době, kdy už nehrozí silné mrazy, ale strom ještě nezačal rašit, protože dojde k urychlenému hojení ran po řezu či střihu. Pokud jste právě tuto dobu nestihli a strom již začal rašit, není vhodné řezat, protože tím odstraníte výhony, do kterých strom vložil růstovou energii.

Jak stříhat třešeň

Třešně a višně řežeme v době květu i plodu.

Při něm zkrátíme boční větve na delší čípky (pupeny), které jsou silnější než polovina průměru hlavní osy kmene po rozvětvení. Při tomto řezu se odstraňují křižující a konkurující si výhony, větve a případně vlky.

Kdy se stříhá ořech

Řez vždy proveďte, až když má strom listí, nejvhodnější doba je ke konci května. Pokud byste větve řezali v zimě nebo v předjaří, strom by velmi oslabila ztráta mízy, která by na jaře v době rašení vytekla z ran. A prořezanému stromu by neprospěl ani mráz, rány by se nezhojily a staly se branou pro vstup infekcí.

Jak omladit ořech

Řez podle délky přírůstků a průměru větví

Prvním jarním termínem vhodným pro řez (kdy nedochází k výronu mízy) je období, kdy jsou ořešáky narašeny a nové přírůstky dorostou do délky 3–5 cm. Tato doba je vhodná pro odříznutí slabších větví o průměru do 5 cm. Průměr větve měříme ve větevním kroužku.