Jak chránit meruňky?

Jak chránit meruňky před mrazem

Velmi citlivé jsou meruňky, jejich květy poškodí mráz -2 °C, broskvoně -3 °C, odolnější jsou jabloně a slivoně -4 °C. V polohách ohrožovaných mrazem je možné oddálit rašení raně kvetoucích ovocných stromů i zakrytím – namulčováním – povrchu půdy slámou, senem, polystyrénovými deskami, nebo podobným světlým materiálem.
Archiv

Jak se starat o meruňky

Meruňky: jak se starat o stromy

Meruňky preferují sušší, záhřevnou, lehčí až středně těžkou půdu s neutrální pH reakcí. Těžká, studená a zamokřená půda příliš zatěžuje kořeny meruněk. Stromy se vysazují na podzim nebo na jaře. První zásah do tvaru koruny byste měli udělat nejpozději třetí rok po výsadbě.

Jak chránit stromy proti mrazu

Originálním, už našimi předky používaným způsobem ochrany stromů před mrazem je odpařované vody. Při nebezpečí pozdních jarních mrazíků (do –2 °C) rozestavíme okolo rozkvetlých stromů nádoby s vodou. Odpařující se voda vytvoří jakousi mlhu, která je schopna slabý mráz skutečně zvládnout. Další možností je dýmování.

Jak obalit meruňku

Pokud máte na zahradě teprve malé stromky, můžete vsadit na netkanou textilii. Tou večer stromy jednoduše obalte a spolehněte se na to, že příliš nízké teploty k probouzejícím se květům nepustí. Ovšem pozor: musí být dostatečně lehká, jinak hrozí polámání tenkých meruňkových větviček.
Archiv

Jak stříhat starou meruňku

Meruňka špatně snáší hluboké zmlazení do starého dřeva a to zejména v období vegetačního klidu. Proto starší stromy s menšími přírůstky nebo stromy neplodící (po letech s vysokými úrodami) zmlazujeme po sklizni řezem větví do 2–4letého dřeva, případně i hlouběji.

Kdy se stříkají meruňky

Aplikujte pro posílení stromů v době těsně před kvetením nebo na začátku kvetení peckovin. Obecně v době, kdy moniliová spála proniká přes květy do dřeva stromů. Druhý postřik doporučujeme provést na konci kvetení.

Kdy a jak stříhat meruňku

Jak a kdy stříhat meruňku Meruňky stříhejte třikrát za sezónu – na Velikonoce, na Den dětí a na začátku prázdnin (hezky se to pamatuje). Velikonoční řez provádějte až když skončí noční mrazíky, aby v meruňce proudila míza a mohla rychle hojit rány. Řežte hluboko pro silnou reakci.

Jak omladit meruňku

Meruňka špatně snáší hluboké zmlazení do starého dřeva a to zejména v období vegetačního klidu. Proto starší stromy s menšími přírůstky nebo stromy neplodící (po letech s vysokými úrodami) zmlazujeme po sklizni řezem větví do 2–4letého dřeva, případně i hlouběji.

Jak poznat zmrzlou meruňku

Naběhlé květy meruněk mohou odolávat teplotám do minus dvou stupňů, když je to méně, bývají už většinou bezbranné. „Takový mráz působí destruktivně na květy ovocných stromů. Na meruňkách je vidět, že mají hnědé okvětí. Květy se na stromech ještě drží, ale jakmile se zase oteplí, budou opadávat,“ doplnil.

Jaký teplotu snese meruňka

Naběhlé květy meruněk mohou odolávat teplotám do minus dvou stupňů, když je to méně, bývají už většinou bezbranné. „Takový mráz působí destruktivně na květy ovocných stromů. Na meruňkách je vidět, že mají hnědé okvětí. Květy se na stromech ještě drží, ale jakmile se zase oteplí, budou opadávat,“ doplnil.

Kdy se stříhá meruňka

Jak a kdy stříhat meruňku Meruňky stříhejte třikrát za sezónu – na Velikonoce, na Den dětí a na začátku prázdnin (hezky se to pamatuje). Velikonoční řez provádějte až když skončí noční mrazíky, aby v meruňce proudila míza a mohla rychle hojit rány. Řežte hluboko pro silnou reakci.

Jaký postřik na ovocné stromy

Ideální je kombinace olej a insekticid (například Biool a Mospilan 20 SP plus přípravek proti strupovitosti jabloní). Měl by proběhnout ve fázi zeleného pupenu až myšího ouška. Stejný postřik podruhé proveďte ve fázi zeleného nebo růžového poupěte.

Jak řezat meruňky

U meruněk, které mívají zpravidla různě rozložené výhony s nepravidelnou délkou, zvolíme pro vytvoření koruny tři až čtyři výhony, aby odpovídaly rozložením budoucí korunce. Vybrané výhony zakrátíme asi o dvě třetiny a pouze vedoucí, tedy terminální výhon ponecháme asi o 15 cm delší. Zbývající výhony na kmeni odřežeme.

Jak se stříhá meruňka

U meruněk, které mívají zpravidla různě rozložené výhony s nepravidelnou délkou, zvolíme pro vytvoření koruny tři až čtyři výhony, aby odpovídaly rozložením budoucí korunce. Vybrané výhony zakrátíme asi o dvě třetiny a pouze vedoucí, tedy terminální výhon ponecháme asi o 15 cm delší. Zbývající výhony na kmeni odřežeme.

Jaký postřik na meruňky

Nejlepší jsou v tomto období měďnaté postřiky jako Champion, později Sylit nebo Delan. Ale pozor, pokud už lístky raší, postřik už není vhodný, o lístky byste přišli. Meruňky a višně se musí ochránit proti tzv. spále nebo mrtvici, odborně řečeno proti moniliovému úžehu.

Kdy stříhat starou meruňku

Jak a kdy stříhat meruňku Meruňky stříhejte třikrát za sezónu – na Velikonoce, na Den dětí a na začátku prázdnin (hezky se to pamatuje). Velikonoční řez provádějte až když skončí noční mrazíky, aby v meruňce proudila míza a mohla rychle hojit rány. Řežte hluboko pro silnou reakci.

Co proti mrazu

Postřik měďnatými nebo biologickými přípravky pokud se v době květu očekává výskyt mrazíků. Pomáhá při teplotách mírně pod 0 °C (max. -5 °C). Fungicidní postřik pomáhá odstranit bakterie, které tvoří kondenzační jádra a umožňují rychlejší zmrznutí vody a tvorbu ledových krystalů.

Jak chránit ovocné stromy před mrazem

U menších stromů též lze omotat kmeny kartonovým papírem, jutou, rákosem (rákosová rohož), chvojím (větvičky neopadavých jehličnanů, nejlépe jedle), slámou apod.. A opět nesmíme zapomenout na borku. Před mrazem je také třeba chránit i mnohé okrasné dřeviny. Půdu pod nimi zakryjeme listím či mulčí.

Jak stříhat meruňku

U stromků zasazených na podzim se na jaře zakrátí postraní výhony cca o 2/3 a terminál o 1/2 tak, aby postranní výhon vždy převyšoval o 0,25cm. Řez ve druhém roce: na jaře odstraňujeme především výhony konkurující terminálu a výhony rostoucí směrem dovnitř zakládané koruny a výhony s velmi ostrým úhlem odklonu.

Kdy se stříkají ovocné stromy

Předjarní ošetření ovocných stromů a dřevin se má provést až v období, kdy se již neočekává silný pokles teplot. Měl by se aplikovat až po vyrašení stromů, ale nejpozději těsně před kvetením ošetřovaných ovocných dřevin. Teplota při předjarním postřiku by se měla pohybovat nad 15 °C.

Jak omladit starou meruňku

Meruňka špatně snáší hluboké zmlazení do starého dřeva a to zejména v období vegetačního klidu. Proto starší stromy s menšími přírůstky nebo stromy neplodící (po letech s vysokými úrodami) zmlazujeme po sklizni řezem větví do 2–4letého dřeva, případně i hlouběji.

Kdy provádět postřik meruněk

Aplikujte pro posílení stromů v době těsně před kvetením nebo na začátku kvetení peckovin. Obecně v době, kdy moniliová spála proniká přes květy do dřeva stromů. Druhý postřik doporučujeme provést na konci kvetení.

Jak správně ostříhat meruňku

U stromků zasazených na podzim se na jaře zakrátí postraní výhony cca o 2/3 a terminál o 1/2 tak, aby postranní výhon vždy převyšoval o 0,25cm. Řez ve druhém roce: na jaře odstraňujeme především výhony konkurující terminálu a výhony rostoucí směrem dovnitř zakládané koruny a výhony s velmi ostrým úhlem odklonu.

Jak tvarovat meruňku

Mladé meruňce tvarujeme korunu z jedné hlavní vodící větve, která převyšuje ostatní asi o 20 cm, a 3 až 5 vedlejších. Větvičky zastřiháváme o čtvrtinu až o jednu třetinu. Zastřihovat musíme v místech, kde pupeny nových větví směřují od koruny, tím docílíme bohaté úrody.

Jak zabalit strom

Stromky či keře (u kterých ještě případně můžete nejprve stáhnout větve k sobě, jak je uvedeno výše) můžete například přímo obalit netkanou textilií, jutou nebo bublinkovou fólií a zajistit provázkem.