Jak citovat Mšmt APA?

Jak citovat příspěvek z konference APA

2.6 Příspěvek prezentovaný na konferenci

Autor. (Rok, den. měsíc). Název příspěvku [typ příspěvku].
Archiv

Jak citovat konferenci APA

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU Z KONFERENCE

Citace příspěvku ve sborníku z konference se zapisuje jako citace kapitoly v editované knize: Příjmení autora příspěvku, čárka, iniciála osobního jména, tečka. Rok vydání v závorce, tečka. Název příspěvku, tečka.

Jak citovat web Mšmt

Webové sídlo je web jako celek.Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název [typ nosiče]. Další tvůrce. Místo vydání:Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [cit. datum citování]. Přístup ke.zdroji. Poznámky.
ArchivPodobné

Jak citovat knihu podle APA

Způsob odkazování v rámci APA StyleV rámci APA Style se používá pouze jeden způsob odkazování v textu a to Autor – datum.Seznam literatury je pak seřazen abecedně dle odkazu, zpravidla tedy jména.Při opakování citace se v rámci APA Style vypisuje celá citace, NEvyužívá se zkratka „tamtéž“.

Jak citovat sborník z konference

Sborník je soubor příspěvků několika různých autorů, které sestavil do sborníku editor či editoři. V bibliografické citaci se pak za jméno či jména do kulaté závorky uvede role – (ed.). V případě více editorů se používá česká zkratka ed., nikoli anglická eds.

Jak citovat článek z konference

Název příspěvku. In: Název sborníku z konference. Místo vydání: vydavatel, rok vydání, stránky příspěvku od-do. ISBN.

Jak správně citovat

Existují dva základní způsoby, jak využít ve svém textu cizí informace či myšlenky: citace a parafráze. V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně.

Jak citovat poznámky z přednášek

Citace vysokoškolské přednáškypříjmení – příjmení přednášejícího.jméno – jméno přednášejícího.téma – název přednášky.předmět – předmět vyučovaný na dané vysoké škole, jehož výukou byla přednáška součástíobor – obor studia, pro nějž je předmět určen.fakulta – fakulta vysoké školy, na níž byla přednáška přednesena.

Jak citovat bulletin

Název zprávy/bulletinu; Číslo zprávy/bulletinu; Nakladatel: Místo vydání, Datum; Rozsah. DOI/Webová adresa (Datum citování/zpřístupnění).

Jak citovat bez autora APA

Pokud zdroj nemá autora, lze začít citaci názvem dokumentu, ten se objeví i ve zkrácené citaci – v citaci v textu – viz příklady jednotlivých zdrojů v tabulce Formát odkazu/citace v textu dle APA, 6. vyd. 9. Znak & se používá v odkazu v textu, jsou-li uvedeny všechny údaje v závorce – např.

Jak citovat výroční zprávu v textu

– Zpravidla firma dané výroční zprávy. Název – stejně jako u knihy. Místo vydání – zpravidla sídlo firmy, u mezinárodních firem, pokud není uvedeno přímo místo vydání, se může do hranatých závorek napsat místo centrály firmy; nakladatel – zpravidla název firmy, datum – datum vydání výroční zprávy.

Jak správně citovat článek

U článku z časopisu uvádíme pochopitelně jméno autora, rok vydání článku a název článku. Dále uvádíme název časopisu. Časové údaje upřesňujeme ročníkem a číslem časopisu v daném roce. Můžeme uvést, kdy jsme článek citovali.

Jak udělat přímou citaci

Přímá citace neboli citát je doslovně převzatý text, který uvádíme vždy v uvozovkách, můžeme jej i typograficky zvýraznit kurzívou. V případě delšího citátu než 40 slov nebo 4 řádky lze citát napsat do samostatného odstavce s odsazením 5 pt či o jeden bod menším písmem.

Jak vytvořit citaci

Vytvoření bibliografie, citací a odkazůUmístěte kurzor na konec textu, který chcete citovat.Přejděte na Odkazy >styla zvolte styl citace.Vyberte Vložit citaci.Zvolte Přidat nový zdroj a vyplňte informace o zdroji.

Jak citovat sekundární citace APA

V případě, že používáme sekundární citace, v odkazu na citaci se uvádí autor, datum vydání původní publikace i té, ze které citaci čerpáme. Vetešník, P. & Jelenka, L. (2016).

Jak citovat výroční zprávu APA 7

Název periodika, Ročník(číslo), rozsah. Je-li článek online, uvádí se na konci údaje i DOI URL či URL. Novinový článek Příjmení, J. (Rok, Měsíc Den).

Jak dělat nepřímé citace

Nepřímá citace neboli parafrázeformulujeme vlastními slovy, ale neměníme význam původní myšlenky.do uvozovek se neuzavírá

Jak správně citovat citaci

V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně. Tedy v citaci opravdu doslova a v parafrázi dodržet význam.

Jak napsat citaci citace

V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně. Tedy v citaci opravdu doslova a v parafrázi dodržet význam.

Jak citovat online zdroje v textu APA

Je-li článek online, uvádí se na konci údaje i DOI URL či URL. Novinový článek Příjmení, J. (Rok, Měsíc Den).

Jak citovat interni dokumenty

Název firmy. Název dokumentu. Rok vydání. [Datum citování].

Jak označit citace v textu

– Přímá citace je doslovné převzetí části textu jiného autora. Musí být v textu graficky zvýrazněna uvozovkami nebo kurzívou (zkratka cit. se v tomto případě nepoužívá).

Jak se píše citace v textu

Existují dva základní způsoby, jak využít ve svém textu cizí informace či myšlenky: citace a parafráze. V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně.

Jak vypadá citace

Odkaz v textu

Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno-datum v kulatých závorkách. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok v kulatých závorkách. Lokace citace ve zdroji (rozsah stran, ze kterých bylo citováno) se uvádí do kulatých závorek za rok.

Jak citovat webové stránky podle APA

Webová stránka Příjmení, J. (Rok, Měsíc Den). Název online obsahu/konkrétní stránky. Název webových stránek.