Jak daleko je Pevnost Boyard od pevniny?

Jak postavili pevnost Boyard

Pevnost Boyard
Architekt ženijní vojsko
Výstavba 1801
Materiál natural stone
Poloha

Kde se natacela Pevnost Boyard

Dobrodružná televizní soutěž „Fort Boyard“ se natáčí ve skutečném stejnojmenném objektu. Ten leží mezi ostrovy Île-d'Aix a Île d'Oléron v úžině Pertuis d'Antioche u západního pobřeží Francie. Stavba je 61 metr dlouhá a 31 metr široká, přičemž zdi sahají do výšky 20 metrů.

Co byla pevnost Boyard

Původně byla pevnost určena k ochraně zbrojnice v Rochefortu před anglickými výpady a střežila ji posádka čítající 250 vojáků. Později se přeměnila na vězení. V roce 1913 přestala být pevnost součástí vojenského majetku a nepoužívala se až do roku 1950, kdy byla zapsána na seznam historických památek.

Co to je paklíč

Paklíč Zjednodušený typ klíče, většinou tzv. planžety (technika vyháčkování zámku), který je používán zámečníky, ale také rovněž bytovými zloději. Zvuk použití klíče v zámku umožňuje zjistit jeho tvar.