Jak dlouho plodí jablon?

Jak dlouho kvete jabloň

Kvete v dubnu až květnu. Květy jsou až 5 cm široké, bílé s vnějším červenavým nádechem, s 5 korunními lístky a 15–20 tyčinkami. Jabloň je cizosprašný strom. K opylení je nutný pyl z jiné odrůdy.
Archiv

Jak dlouho vydrží jabloň

Stromy se běžně dožívají 60–80 let i nad 100 let a dorůstají výšky až 15 metrů v závislosti na druhu, odrůdě a podmínkách.

Jak se starat o jabloně

Již při sázení jabloně můžeme přidat do půdy draslík a fosfor. Tou nejjednodušší cestou je používání hnojiva NPK, které přidáváme do půdy na podzim a pak znovu na jaře. Důležité je také pravidelně přidávat do půdy humus, který obsahuje například koňský hnůj. O vysoce kvalitní hnojení se dobře postará i uleželý kompost.

Kdy je nejvhodnější zasadit jabloň

Nejvhodnější termín pro výsadbu stromků je podzimní období. Při jarní výsadbě se ochuzujeme o zimní vláhu. V následujících letech během vegetace hnojíme dusíkatými hnojivy a to ve 3 dávkách – při rašení, po odkvětu, po červnovém propadu.
Archiv

Proč mi nekvete jabloň

Pokud je vybrána špatná odrůda, která není vhodná pro vaši oblast, kvetení nemusí čekat. Jabloň může být nepříjemná: horká nebo studená, příliš vlhká nebo příliš suchá. Takový strom nebude kvést, vynaloží veškerou svou sílu na boj o přežití.

Jak založit korunu u jabloně

Nejprve zakracujte boční výhony (budoucí kosterní větve) na 3 až 5 pupenů, přičemž poslední pupen zakráceného výhonu má směřovat ven z koruny. Na slabších výhonech nechejte méně pupenů a na silnějších více (obr. Výchovný řez).

Jak daleko od sebe jabloně

Štíhlá vřetena

délka větví na každou stranu ovocného stromku je 75 cm. Doporučuje se sázet řady minimálně 1 m od plotu, další řady alespoň ve vzdálenosti alespoň 2-2,5 m od předchozí řady. Optimální vzdálenost ovocných stromků v řadě je 1,2-1,5 m, záleží na podnoži i odrůdě – např.

Kdy začne plodit jabloň

Jabloně Zákrsky jabloní začínají plodit po výsadbě za 2 až 3 roky, čtvrtkmeny za 4 až 5 let. Doba plodnosti se pohybuje u zákrsků okolo 15 let, u čtvrtkmenů okolo 20 let.

Jak stříhat vlky na jabloni

Vlky odstraňujte v létě

Vlk se říká větvím, které vyrůstají kolmo vzhůru a nekvetou. Když je odstraníme během léta, rána se stačí zacelit a nevyraší na ní další výhony. Snažte se větve ostříhat, co nejblíže kmenu. Výhonek pak znovu neobrazí, a navíc se neporaníte o pahýl, když polezete na strom.

Jak hluboko zasadit jabloň

Stromek má být zasazený tak hluboko, jak rostl ve školce, to je asi 5 cm nad tím místem, kde kmínek přechází v kořeny. Při výsadbě musíme počítat s tím, že po výsadbě půda ještě ulehne, zároveň klesne i stromek, proto musíme sázet o něco výše.

Proč nerodí jabloně

Proč jabloně neplodí Pokud stromy nechtějí nasazovat na plody, může být jednou z příčin příliš hluboké zasazení. Místo kde byla jabloň na podnož naroubována, poznáme jako zesílený úsek na kmeni, a právě toto místo by mělo zůstat po výsadbě asi 5 cm nad zemí. Pokud tomu tak není, pomůže, když stromek vyzdvihneme.

Jak stříhat vlky na jabloní

Vlky odstraňujte v létě

Vlk se říká větvím, které vyrůstají kolmo vzhůru a nekvetou. Když je odstraníme během léta, rána se stačí zacelit a nevyraší na ní další výhony. Snažte se větve ostříhat, co nejblíže kmenu. Výhonek pak znovu neobrazí, a navíc se neporaníte o pahýl, když polezete na strom.

Jakou jabloň na Vysočinu

Doporučené odrůdy jabloní a peckovin pro Vysočinu

odolné registr. odolné ostatní tolerantní nebo málo citlivé
Blaník Ecolette Angold
Karneval Lotos Jonalord
Lipno Retina Zuzana
Otava Rewena Rubín

Jak se starat o ovocné stromy

Aby měl strom dostatek vláhy, kterou pro dozrávání potřebuje, udělejte mu prostor okolo kmene. Odstraňte spadané plody a plevel, posekejte příliš vysokou trávu a půdu prokypřete. Pokud je potřeba, strom jednou týdně pořádně zalijte, aby se voda dostala i ke kořenům.

Jak Pokacet jabloň

Bez omezení můžete na svém pozemku kácet pouze ovocné stromy, tedy například planou jabloň či starou hrušeň, ale to pouze v intravilánu obcí. V některých případech stačí kácení pouze oznámit, většinou je ale třeba si vyřídi povolení orgánu ochrany přírody, který současně nařídí i provedení náhradní výsadby.

Kdy a jak stříhat jabloně

Jabloně a hrušně můžeme prořezávat v zimě a předjaří

Jádroviny jsou méně náchylné k napadení houbovými chorobami, proto je můžeme prořezávat i v průběhu zimy. Nejvhodnější dobou je čas, kdy se zimní odpočinek blíží ke konci, tedy únor a březen. Zároveň je třeba vybrat bezmrazé dny.

Jak zachránit starou jabloň

Čím starší strom, tím více větve zkrátíme (o čtvrtinu až polovinu), více zkracujeme větve v horní části stromu než v dolní. Zmlazujeme v únoru, aby narostlo nové dřevo, které bude plodit, ale čím bujněji strom roste, tím řežeme později.

Jak daleko od sebe sázet sloupovité jabloně

V zahradě sloupovité stromky vysazujeme ve vzdálenosti 0,5 až 0,7 metru. Podle odrůdy a zvolené podnože. V dospělosti mohou dosáhnout výšky až 3 metry, jak upozorňuje Ivan Dvořák z časopisu Zahrádkář. Sloupovité jabloně mají nahuštěné pupeny jak na kmínku, tak i na postranních větvích.

Co to je podnož M26

M26 – ( podnož pro jabloně ) středně bujně rostoucí, dobře kotvící v půdě, vhodná do lehkých a nezamokřených půd, podnož vhodná pro zákrsek a čtvrtkmen. Je mrazuvzdorná .

Kdy stříhat vlky na jabloních

Pokud silnější větve neodřízneme naostro, ale ponecháme pahýly, vytvoří se ze spících pupenů (zejména na silnějších větvích) jalové letorosty, známé pod slovem vlky. Ty pak strom zbytečně zahušťují a vytvářejí nesoulad v koruně stromu. Nejlépe se jich zbavíme ostrým vylomením, a to koncem června a v červenci.

Kdy provádět řez jabloní

Jabloně a hrušně můžeme prořezávat v zimě a předjaří

Jádroviny jsou méně náchylné k napadení houbovými chorobami, proto je můžeme prořezávat i v průběhu zimy. Nejvhodnější dobou je čas, kdy se zimní odpočinek blíží ke konci, tedy únor a březen. Zároveň je třeba vybrat bezmrazé dny.

Kdy se sklízí jablka

Všeobecně vzato, vhodný čas ke sklizni jablek je zhruba od poloviny září, ale každá odrůda je jiná, proto je dobré umět rozeznat, kdy je plod už připravený k utržení. Skvělým pomocníkem pro určení zralosti je stopka, která by se měla při otočení jablkem o 90º lehce oddělit od větvičky.

Kdy sklízet jablka Rozela

Sklízí se koncem září, konzumní zralost začíná v polovině října a vydrží do března. Jabloň Rozela je rezistentní ke strupovitosti. Vhodná pro pěstitele do všech poloh.

Jak dlouho roste ovocný strom

Ovocný strom se v podmínkách ČR nejčastěji množí očkováním. Celková doba pěstování klasického stromu ve školce je tři roky. U vyšších tvarů 4 roky, vřetena dva roky. Při pěstování lze použít i slabší podnože.

Kdy a čím hnojit ovocné stromy

Během roku je vhodné přihnojovat ovocné stromy (ale i keře) dvakrát až třikrát. První přihnojování provedeme brzy na jaře, v době pučení stromů, podruhé ihned po odkvětu, čímž posílíme tvořící se listy a nasazované plody, potřetí přihnojujeme až po červnovém opadu (nebo i probírce) části nasazených plodů.