Jak dlouho trvá vyřízení průkazu zbraně?

Jak dlouho trvá zkouška na zbrojní průkaz

Proces získání zbrojního průkazu trvá obvykle několik měsíců a sestává z jedné návštěvy vašeho doktora či doktorky (či dalších odborných vyšetření) z několika návštěv vašeho policejního oddělení, návštěvy střelnice. Dobrovolný střelecký kurz na střelnici můžete provést kdykoli, tedy i před podáním přihlášky ke zkoušce.
ArchivPodobné

Kde si mohu udělat zbrojní průkaz

Vyplněný tiskopis žádosti o vydání zbrojního průkazu nebo o rozšíření skupin zbrojního průkazu (pdf, 423 kB) spolu s přílohami je nutné podat u příslušného útvaru policie, kterým je krajské ředitelství policie, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, podle místa pobytu fyzické osoby (§ 10 odst.

Co jsou zbraně kategorie B

Kategorie B – zbraně podléhající povolení

krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně krátké jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo se středovým zápalem. jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka je menší než 280 mm.

Jaké zbraně mohu vlastnit se zbrojním průkazem

Praha – Vlastnit a nosit střelnou zbraň smí legálně pouze ten, kdo je držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence. Výjimku tvoří zbraně, které nepodléhají registraci u policejního útvaru – například vzduchovky nebo různé historické zbraně. Zbrojní průkaz vydává policie na základě žádosti.

Jaké kolky na zbrojní průkaz

Správní poplatky za úkony podle zákona o zbraních platné od 30. ledna 2021

Úkon Základní výše poplatku
Žádost o vydání zbrojního průkazu za každou skupinu 700 Kč
Žádost o rozšíření skupin zbrojního průkazu za každou další skupinu 700 Kč
Zbrojní licence
Žádost o vydání zbrojní licence za každou skupinu 1 500 Kč

Co je potřeba pro zbrojní průkaz

Co musíte přinést

S sebou si vezměte posudek o zdravotní způsobilosti, doklad o odborné způsobilosti a fotografii. Výpis z rejstříku trestů nutný není. Posudek o zdravotní způsobilosti nesmí být starší než 3 měsíce, doklad o odborné způsobilosti nesmí být starší než 1 rok.

Na co nepotřebuji zbrojní průkaz

Jedná se o tyto zbraně:historické zbraně,paintballové zbraně, kterými jsou plynové zbraně konstruované pro vystřelování neletální střely určené pro výcvikové, sportovní nebo rekreační účely,plynové zbraně nejvýše ráže 6,35 mm (Podle novely zbraní z roku 2021),

Jaké zbraně patří do kategorie A

jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka se rovná nebo je větší než 280 mm, jednoranové nebo víceranové, opakovací nebo samonabíjecí dlouhé zbraně pro střelivo s okrajovým nebo středovým zápalem nebo pro střelivo se zápalem typu Lefaucheux neuvedené v § 5 písm.

Co jsou zbraně kategorie D

Zbraněmi kategorie D podle § 7 zákona o zbraních jsou:historické zbraně,paintballové zbraně, kterými jsou plynové zbraně konstruované pro vystřelování neletální střely určené pro výcvikové, sportovní nebo rekreační účely,plynové zbraně nejvýše ráže 6,35 mm (a současně s úsťovou energií střely nepřesahující 16 Joule),

Jaké zbraně patří do skupiny D

Zbraněmi kategorie D podle § 7 zákona o zbraních jsou:historické zbraně,paintballové zbraně, kterými jsou plynové zbraně konstruované pro vystřelování neletální střely určené pro výcvikové, sportovní nebo rekreační účely,plynové zbraně nejvýše ráže 6,35 mm (a současně s úsťovou energií střely nepřesahující 16 Joule),

Jaké jsou zbraně kategorie A

Kategorie A – "Zakázané zbraně"

dělostřelecké zbraně, plně automatické zbraně apod.), nebo s sebou nesou jiná bezpečnostní rizika (jedná se o zbraně z vojenské produkce, které nejsou technicky ověřeny pro civilní účely, jde o nedovolené výrobní provedení atd.).

Kde koupit kolek 1000 Kč

Kolkové známky jsou v prodeji na všech pobočkách České pošty, s. p., pověřených prodejem kolkových známek. Více se dozvíte na stránkách České pošty, s. p.

Co je potřeba k získání zbrojního průkazu

Obecné podmínky k získání zbrojního průkazu. Jedná se o šest obecných podmínek, kam patří pobyt v České Republice, stanovený věk, zdravotní způsobilost, svéprávnost, trestní bezúhonnost a spolehlivost.

Kdy můžu dělat zbrojní průkaz

i) zákona o zbraních]. Zbrojní průkaz skupiny A, D nebo E lze vydat jen osobě starší 21 let, pokud tento zákon nestanoví jinak. Zbrojní průkaz skupiny B nebo C lze vydat jen osobě starší 18 let, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Jakou pistoli bez zbrojního průkazu

Mezi zbraně či obranné pomůcky, které si můžete pořídit bez zbrojního průkazu můžeme obecně zařadit vzduchové a plynové pistole. Jedná se repliky klasických známých zbraní a mnohdy na první pohled nejdou rozeznat od těch skutečných. Co se týče nábojů, jedná se buď o broky, kuličky či plynové náboje.

Kdo může mít plynovou pistoli

Plynové zbraně z hlediska legislativy. Plynové zbraně řadíme do kategorie D. Zbraň si může koupit pouze osoba starší 18 let.

Kdo muze mít plynovou pistoli

Skupina zbraní nepodléhajících registraci, které může nabývat do vlastnictví, držet a nosit svéprávná fyzická osoba starší 18 let, popř. právnická osoba. Do této kategorie se řadí volně prodejné vzduchovky, předovky, znehodnocené zbraně, na které se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie.

Kde je možné střílet z pistole

§28 hovoří jasně. (5) Držitel zbrojního průkazu smí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu, nebo na střelnici, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku.

Kdy mohu použít plynovou pistoli

V zákoníku jsou plynové pistole vedeny v kategorii D společně například s historickými zbraněmi, nebo zbraněmi, kterým je nevratně znemožněný výstřel. Podle tohoto zákona může plynovou pistoli vlastnit kdokoliv nad osmnáct let a je způsobilý k právním úkonům.

Jaké zbraně lze vlastnit bez zbrojního průkazu

Jedná se o tyto zbraně:historické zbraně,paintballové zbraně, kterými jsou plynové zbraně konstruované pro vystřelování neletální střely určené pro výcvikové, sportovní nebo rekreační účely,plynové zbraně nejvýše ráže 6,35 mm (Podle novely zbraní z roku 2021),

Co je kategorie c1

Kategorie C-I – "Zbraně podléhající ohlášení"

K nabytí zbraně kategorie C-I se nevyžaduje držení ani předložení zbrojního průkazu příslušné skupiny nebo zbrojní licence. Držitel zbraně této kategorie je však povinen její nabytí nebo převod vlastnictví ohlásit příslušnému útvaru policie ve lhůtě 10 pracovních dnů.

Co je střelivo a1

Střelivo kategorie A-I

Potřebujete platný zbrojní průkaz. Pro možnost nákupu střeliva kategorie A-I si musíte na svém příslušném útvaru policie zažádat o výjimku k nabývání střeliva kategorie A-I (ke stažení zde).

Jaký alkohol musí mít kolek

Kde koupit kolek

Všechny láhve o vyšším objemu než 0,2 litru a obsahu alkoholu vyšším než 15 % musí být před uvedením do prodeje opatřené kolkem, který se lepí přes uzávěr tak, aby nebylo možné láhev bez jeho porušení otevřít. Miniatury mají výjimku.

Které známky jsou platné

Nevadí, s písmenovými známkami si nemusíte pamatovat různé ceny. Tyto známky mají časově neomezenou platnost, není se tedy třeba obávat ani změny poštovného či přechodu na evropskou měnu. Písmenové známky lze použít na jakoukoli vnitrostátní zásilku i zásilku do zahraničí místo běžné známky shodné hodnoty.

Co ti udělá plynová pistole

Plynové zbraně jsou vrhací zbraní, kterou lze rozdělit na dva typy: střelné zbraně a pneumatické zbraně. Plynová vzduchová pistole je vrhač plynu, který rozprašuje toxický plyn. Dočasně narušuje lidskou motorickou koordinaci, způsobuje silné slzení a kašel.