Jak doma svařit hliník?

Jak se svařuje hliník

Technologie svařování hliníku se příliš neliší od svařování oceli. Pro svařování hliníku se nejčastěji používá metoda TIG v ochranné atmostéře inertních plynů (směs argonu a helia) za pomoci hořáku s wolframovou elektrodou. Vyvarujte se použití ochranných plynů s vodíkem.
Archiv

Jaký plyn na svařování hliníku

Svařování hliníku a jeho slitin

Základním ochranným plynem je argon, který však u materiálů větších tlouštěk nemusí být z hlediska jejich velkého odvodu tepla dostačující. Z tohoto důvodu se do ochranného plynu přidává hélium, které díky své vysoké tepelné vodivosti zajistí požadovaný průvar.

Jakou svářečku na hliník

Pro hliník a různé slitiny jsou určeny svářečky a jejich funkce Balance, Duty Cycle, TIG/AC/DC, LIFT/HF.

Jak svařování hliníku co2

Pro sváření ocelí se většinou používá stejnosměrný proud. Pro sváření hliníku se pak používá střídavý proud. Svářecí zdroj pak musí mít podavač drátu, což je mechanické zařízení které ze sudu nebo cívky odvíjí přídavný materiál – svářecí drát do svářecího hořáku. Nejčastěji je podavač jedno, dvou nebo čtyř kladkový.

Jak tvarovat hlinik

Vlastní tvarování se provádí buď nástrojem, který se „zaboří“ do upnutého plechu nebo je naopak plech přetažen kolem nástroje. Na rozdíl od hlubokého tahu je při vypínání vnášena síla přímo do materiálu a k vlastní deformaci a ztenčování plechu dochází převládajícím vneseným tahovým napětím.

Jak funguje svařování

Při svařování rozlišujeme v zásadě dvě metody. Tavná svařování (spojování bez vynaložení síly) a tlakové svařování spojů (spojování s vynaložením síly). Při tavném svařování se dva obrobky (většinou kovy stejného druhu) v místech spojů taví a pomocí přídavných materiálů nebo bez nich se spojují.

Jaké plyny se používají při svařování

Nejčastěji používaným ochranným plynem při svařování-WIG je argon (l1). Jeho stupeň čistoty by měl být minimálně 99,95%. U kovů, které mají velice dobrou tepelnou vodivost, jako jsou hliník nebo měď, se používá také hélium (l2). Pokud se používá jako ochranný plyn hélium, je svařovací oblouk více horký.

Co je to metoda MIG

Při svařování MIG/MAG se vlastně jedná o dva rozdílné svařovací procesy: MIG znamená svařování kovů v inertním plynu (Metal Inert Gas). U tohoto postupu se používají inertní, tedy málo reaktivní ochranné plyny jako argon, helium nebo jejich směsi. MAG znamená svařování kovů v aktivním plynu (Metal Aktiv Gas).

Jakou svářečku vybrat

Nejlepší svářečky dle srovnání

Varianta výběru Hodnocení Vzhled a název
Nejlepší poměr cena/výkon Velmi dobré Omicron GAMA 166 invertor 2355
Pro nenáročné Dobré Proteco polyfúzní 800W 10.55-810
Přenosný model Velmi dobré GÜDE GIS 161 20029
Pro náročné Výborné Powermat PM-IMGS-220L SYNERGY

Jak vybrat co Svarecku

Výše svařovacího proudu rozhoduje o tom, zda se vám podaří daný materiál svařit. Lze říci, že tím slabší je materiál, tím nižší proud budete při práci potřebovat a naopak. Pro běžné plechy i jekly postačuje proud okolo 60 – 100 Ampérů. Pro domácí využití tedy i s rezervou postačí svářečky se svářecím proudem cca 130 A.

Jaký plyn na svařování

Nejčastěji používaným ochranným plynem při svařování-WIG je argon (l1). Jeho stupeň čistoty by měl být minimálně 99,95%. U kovů, které mají velice dobrou tepelnou vodivost, jako jsou hliník nebo měď, se používá také hélium (l2). Pokud se používá jako ochranný plyn hélium, je svařovací oblouk více horký.

Čím se svařuje

Pro ocelové plechy a dráty se nejčastěji používají měděné, které při vývinu tepla neuvolňují do okolního prostředí žádné škodlivé emise. Jinými materiály elektrod mohou být např. slitiny kobaltu a kadmia, mědi a stříbra a kadmia, mědi a niklu a křemíku, a dalších.

Jak Rozleštit hliník

Pokud má hliník na svém povrchu drobné nerovnosti, zbavíte se jich kartáčováním. Použijte brusnou pastu a sisalové kotouče. K předleštění hliníku a mosazi použijte jemné látkové leštící kotouče z látky kaliko ideálně v kombinaci s polomastnou předlešťovací pastou GAMMA 76.

Jak brousit hliník

Broušením hliníku zarovnejte výstupky a nerovnosti. Použijte smirkové plátno nebo brusné rouno a brusnou pastu. Na hliník zvolte hrubost 240-320. Kartáčováním povrchu vyhlaďte veškeré drobné nerovnosti.

Jak správně svařovat

Jak svařovat – všeobecně

Svarové plochy musí být zbavené všech nečistot a mastnoty. Oblouk zapálíme lehkým kontaktem o svařované místo a následným oddálením cca 5 mm. Dochází k roztavení kovu a vzniká svarová lázeň. Elektrodu mírně táhneme a současně mírně pohybujeme do stran, udržujeme předepsanou vzdálenost oblouku.

Jak se svaří

Při svařování elektrickým obloukem slouží elektroda jako anoda (kladný pól / +) a obrobek jako katoda (záporný pól / -). Pomocí svorky se jeden pól spojí s obnaženou částí obrobku a druhý pól s držákem elektrod, kterým se konec elektrody vede po místě sváru. Tím dochází ke zkratu a vzniká elektrický oblouk.

Co je metoda WIG

Znamená Tungsten Inert Gas a symbolizuje svařování wolframovou elektrodou (Tungsten je anglicky wolfram) v ochranné atmosféře inertního (Inert) plynu (Gas). Zkratka WIG pochází z němčiny a znamená Wolfram Inert Gas, tedy naprosto to samé.

Jaký je rozdíl mezi MIG a Mag

Svářečky MIG a MAG jsou zcela totožné. Rozdíl je pouze v tom, jaký plyn použijeme (zda inertní či aktivní) a jaký materiál budeme svařovat. Proto se také tyto svářečky označují souhrnným názvem MIG/MAG.

Jakou svářečku na doma

Nejlepší svářečky

Pořadí Název Hodnocení
1. Omicron GAMA 166 invertor 2355 ⭐ 94 %
2. Tuson POLY 02 Polyfúzní svářečka ⭐ 93 %
3. Proteco polyfúzní 800W 10.55-810 ⭐ 92 %
4. TUSON POLY01, 750/1500W ⭐ 88 %

Co je to Invertorová svářečka

Svařovací invertor

Zařízení, které usměrní přímo běžné síťové napětí, toto usměrněné napětí potom elektronický obvod přemění na střídavé napětí vysoké frekvence. Toto vysokofrekvenční napětí se transformuje a usměrní na stejnosměrné napětí použitelné pro sváření, tzv. DC napětí.

Co svářečka MIG MAG

Svářečky CO2 jsou svářecí poloautomaty, které zavádí při svařování inertní plyn do místa sváru tak, aby se zabránilo oxidaci. Poloautomatické svářečky jsou vybaveny podavačem svářecího drátu, který proměnlivou rychlostí dávkuje drát do nataveného sváru.

Jaký je rozdíl mezi Mig a Mag

Svářečky MIG a MAG jsou zcela totožné. Rozdíl je pouze v tom, jaký plyn použijeme (zda inertní či aktivní) a jaký materiál budeme svařovat. Proto se také tyto svářečky označují souhrnným názvem MIG/MAG.

Jak zrenovovat hliník

V případě renovace zničeného hliníku je třeba hliník nejdříve vybrousit smirkem a použít hrubší pastu Metal Polish. Až poté můžete použít pastu na hliník Aluminium Polish. Dosáhnete tak maximálního lesku.

Čím mazat hliník

Petrolej, WD40, atd.

Jak řezat hliník

V zásadě lze hliníkové profily zpracovávat na všech strojích, které se používají též k obrábění dřeva. Použít by se ovšem měly speciální pilové listy/vrtáky pro obrábění kovů. Odborníci z firmy OSTERMANN doporučují pro řezání použít kapovací nebo kotoučovou pilu s pilovým listem z tvrdokovu s trapézovými plochými zuby.