Jaký druh zájmena je nich?

Jaký druh zájmen je nej

Druhy zájmen

přivlastňovací (můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich; zvratné svůj) ukazovací (ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám) tázací (kdo, co, jaký, který, čí) vztažná (kdo, co, jaký, který, čí, jenž)

Jak určit druh zájmena

Zájmena osobní zastupují jména osob/zvířat (např.Zájmena přivlastňovací určují, že někomu něco patří (např.Zájmena ukazovací slouží k označení něčeho nebo ukázání na něco (např.Zájmena tázací se používají v otázkách pro zjištění nějaké informace (např.
Archiv

Jaké zájmeno je ti

Zájmeno ti – osobní (Podal ti knihu.) X zájmeno ukazovací (Ti to ale umí.) Zájmeno jeho – přivlastňovací (Jeho kniha se nám líbila.)
Archiv

Který zájmeno

Zájmena vztažná připojují vedlejší věty a jsou stejná jako zájmena tázací, navíc zahrnují JENŽ (např. Nevěděl, CO chce). Příklady: kdo, co, který, jaký, čí, jenž. Zájmena neurčitá vyjadřují neurčitost osoby, věci nebo vztahu.

Jaké je zájmeno tebe

Místo zájmena já použijemeve větě ukazovací zájmeno TY (TEBE, TOBĚ).

Jaké druh zájmena

zájmena vztažná (též relativa) – kdo, co, jaký, který, čí, jenž

Jaké jsou druhy zájmen

Druhy zájmen

druh zájmen zájmena
TÁZACÍ kdo co jaký který čí (+ přípona -pak -že)
VZTAŽNÁ kdo, co, jaký, který, čí, jenž
NEURČITÁ viz schéma pod tabulkou
ZÁPORNÁ nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný

Co je za zájmeno nich

Skloňování zájmena ON a ONI

číslo jednotné číslo množné
3. pád JEMU / němu, mu NIM / jim
4. pád HO jeho, něho, jej něj JE / ně
6. pád NĚM NICH / jich
7. pád NÍM / jím NIMI / jimi

Jaké je zájmeno nic

zájmena záporná (též negativa) – nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný

Co jsou to osobní zájmena

Osobní zájmena v češtině jsou: já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona. Zájmena jsou ale slova, která se mění, skloňují se (deklinují se). Můžou mít proto v různých pádech různé formy. Navíc může mít jedno osobní zájmeno v jednom pádu forem dokonce několik!

Jaký druh zájmena je jí

Druhy zájmen

druh zájmen zájmena
PŘIVLASTŇOVACÍ můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich + svůj
UKAZOVACÍ ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž + sám
TÁZACÍ kdo co jaký který čí (+ přípona -pak -že)
VZTAŽNÁ kdo, co, jaký, který, čí, jenž

Co je za zájmeno sám

Základní podobou je slovo sám (zájmeno vymezovací). Varianty samy a sami jsou používané v množném čísle. Při psaní je ale nutné se řídit podmětem věty, které je zájmeno součástí. Pokud je podmět, ke kterému se zájmeno vztahuje, mužského rodu životného, zvolíme podobu sami (např.

Co je všechny za slovní druh

Slova náš, nám, je, všechny, ho, který, se, takové řadíme mezi zájmena. Při určování slovních druhů musíme vždy přihlížet k významu a úloze slov v dané větě.

Jak se ukazuje na zájmena

U zájmen určujeme následující: jmenný rod (životnost), číslo, pád vzor a druh. Nutno říci, že při určování kategorie rodu, čísla a pádu nám pomůže podstatné jméno, které se k zájmenu váže.

Co je to nic

Nic je podle Ottova naučného slovníku pojem nevymezitelný. Je to záporný pojem, který získává význam teprve svým protikladem – něco.

Co je to za slovní druh nic

částiceEditovat

— Nic, my půjdeme sami.

Jaký druh zájmena je je

Druhy zájmen

druhy zájmen příklady
tázací kdo, co, jaký, který, čí
vztažná kdo, co, jaký, který, čí, jenž
neurčitá někdo, něco, nějaký, některý, něčí, kdosi, cosi, jakýsi, kterýsi, cokoli, jakýkoli, málokterý, máločí, ledakdo, ledaco, ledajaký, ledakterý, lecjaký, lecčí, ledasco, ledaskdo, ledaskterý, každý, všechen…

Jaký druh zájmena je nám

Přehled druhů zájmen

Druhy zájmen Příklady
osobní já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, se
přivlastňovací můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj
ukazovací ten, tenhle, tento, onen, takový, týž, tentýž, sám
tázací kdo, co, jaký, který, čí

Kteří jsou sami

Sámové (také Sámi, tradičně známí v češtině jako Laponci) jsou domorodí ugrofinští obyvatelé obývající arktickou oblast Laponska, která dnes zahrnuje části nejsevernějšího Norska, Švédska, Finska a Murmanské oblasti Ruska.

Co je za slovní druh tím

Výraz za tím je spojení předložky a zájmena. Výrazům, které můžeme psát dohromady i zvlášť, říkáme příslovečné spřežky.

Jaký je slovní druh vy

Druhy zájmen. Zájmena osobní zastupují jména osob/zvířat (např. já, on, vy) nebo názvy věcí (např. ono).

Který slovní druh

vztažná zájmena (kdo, co, který, jaký, čí, jenž), číslovky (kolik, kolikátý, kolikrát) a příslovce (kde, kam, kdy, jak) v sobě spojují funkci podstatného jména (resp. přídavného jména nebo příslovce) a podřadící spojky.

Co je to za slovní druh slovo všichni

zájmenoEditovat

Všichni už se těší na prázdniny. Všichni Rusové nejsou Putin, všichni Američané nejsou Trump…. atd.

Jaký druh zájmena je jenž

Vztažné zájmeno jenž je synonymum k zájmenu který. Jež a jenž jsou vztažná zájmena, která se v textu užívají jako alternativa ke vztažnému zájmenu který a jeho rodovým alternativám (aby nedocházelo k jeho opakování).

Co je to sám

Zájmeno sám mělo původně sklonění zájmenné, jako na př. zájmeno ten nebo číslovka jeden. Toto sklonění se liší v některých tvarech od sklonění jmenného i přídavného (na př. jednoho divokého vlka), a tak se lišilo i sklonění slova sám.