Jak fungují otevřené podílové fondy?

Jak fungují podílové fondy

Podílový fond sdružuje prostředky od různých investorů a za ty pak Portfolio manažeři fondu nakupují do portfolia cenné papíry. Nejčastěji jsou to akcie, dluhopisy, či různé měny. Tím, že vložíte prostředky do podílového fondu nakupujete tzv. podílové listy.

Jaký je rozdíl mezi otevřeným a uzavřeným podílovým fondem

Rozdíl mezi otevřeným a uzavřeným podílovým fondem

Kromě otevřeného podílového fondu je možné také investovat do uzavřeného podílového fondu. Hlavní rozdíl je v tom, že uzavřený podílový fond není povinen od podílníků odkupovat podílové listy zpět. Omezení se týká také vydávání počtu podílových listů.
Archiv

Jak účtovat podílové fondy

Účet je součástí účtové skupiny 06-Dlouhodobý finanční majetek. Na tomto účtu jsou sledovány nakoupené majetkové cenné papíry a majetkové podíly, které se stávají součástí dlouhodobých aktiv a představují maximálně 20% podíl na základním kapitálu spoluvlastněné společnosti (tzv. minoritní majetkové účasti).

Kdo jedna za podílový fond

Zpravidla se jedná o akciovou společnost, investor se nestává podílníkem, ale akcionářem. Tím nese veškerá rizika spojená s akciovou investicí.

Proč investovat do podílových fondů

Podílové fondy umožňují investovat od velmi malých částek a přitom přináší skvělou diverzifikaci, jelikož investují do desítek, či dokonce stovek titulů. Nabízejí také možnost vyššího výnosu pro klienta, než může dosáhnout na depozitech.

Jak vybrat peníze z podílových fondů

Své podílové fondy můžete prodat online v Internet Bance, Smart Bance i na pobočce. Po zadání pokynu k prodeji obdržíte peníze z prodeje svých investic podle aktuální hodnoty zpravidla do 5 pracovních dnů, nestanoví-li statut příslušného fondu lhůtu delší.

Proč investovat do fondu

Dostupná investice

Vaše peníze ve fondu jsou velmi dobře dostupné. Obvykle trvá přibližně 5 pracovních dní, než dostanete peníze zpět na svůj účet. Fondy jsou také velmi flexibilní nástroj pro přenastavení vašeho investičního portfolia, nebo realizaci zisku v případě dosažení investičního cíle.

Kdy prodat podílové fondy

Když se náš podílový fond změní

Pro ostatní fondy by měl prospekt indikovat důvod pro změnu manažera. Pokud prospekt uvádí, že cíl fondu zůstane stejný, bude dobrým nápadem sledovat výnosy fondu v průběhu dalšího roku. Pro větší klid se můžeme také podívat na předchozí zkušenosti a výkonnost nového manažera.