Jak funguje Svyhledat v Excelu?

Jak funguje funkce Svyhledat v Excelu

V nejjednodušší podobě funkce SVYHLEDAT říká: =SVYHLEDAT(Co chcete vyhledat, kde to chcete vyhledat, číslo sloupce v oblasti obsahující hodnotu, která se má vrátit, vrátit přibližnou nebo přesnou shodu – označenou jako 1/PRAVDA nebo 0/NEPRAVDA).
Archiv

Jak použít funkcí Xlookup

Syntaxe. Funkce XLOOKUP prohledá oblast nebo pole a vrátí položku odpovídající první shodě, kterou najde. Pokud neexistuje žádná shoda, může funkce XLOOKUP vrátit nejbližší (přibližnou) shodu. *Pokud je vynechána, vrátí funkce XLOOKUP prázdné buňky, které najde v lookup_array.

Jak spojit dvě tabulky v Excelu

Jak propojit tabulky v Excelu Pro propojování tabulek v Excelu se nejčastěji používá funkce SVYHLEDAT (v anglické verzi Excelu VLOOKUP). Pomocí funkce SVYHLEDAT můžeme do tabulky doplnit hodnoty, které jsou uvedené v jiné tabulce. Funkce SVYHLEDAT patří do kategorie Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy.
Archiv

Jak použít funkcí Index

V závislosti na vzorci vrátí funkce INDEX hodnotu, která může být použitá jako hodnota nebo jako odkaz. Třeba vzorec POLÍČKO("šířka";INDEX(A1:B2;1;2)) odpovídá vzorci POLÍČKO("šířka";B1). Funkce POLÍČKO použije návratovou hodnotu funkce INDEX jako odkaz na buňku.

Jak funguje vzorec Svyhledat

Funkce SVYHLEDAT (anglicky název: VLOOKUP) vyhledá v prvním sloupci tabulky požadovanou/hledanou hodnotu a vrátí hodnotu, která je ve stejném řádku (jako nalezená hodnota), ale nachází se v jiném (námi určeném) sloupci zdrojové tabulky.

Jak použít funkcí Sumif

Vzorec =SUMIF(B2:B5;"Jan";C2:C5) například vypočítá součet pouze těch hodnot v oblasti C2:C5, u kterých mají odpovídající buňky v oblasti B2:B5 hodnotu Jan. Pokud chcete sečíst buňky na základě více kritérií, přečtěte si článek Funkce SUMIFS.

Jak hledat text v Excelu

Stiskněte Ctrl+F nebo přejděte na Domů > Najít & Vyberte > Najít. V části Najít: zadejte text nebo čísla, která chcete najít. Vyberte Najít vše a spusťte hledání všech výskytů.

Jak vyhledat hodnotu v Excelu

VYHLEDAT (funkce)Pomocí funkce SVYHLEDAT můžete hledat v jednom řádku nebo sloupci, případně ve víc řádcích nebo sloupcích (jako v tabulce).Pokud používáte Microsoft 365, použijte funkci XLOOKUP , která je nejen rychlejší, ale také umožňuje hledat v libovolném směru (nahoru, dolů, vlevo, vpravo).

Jak vytvořit kontingenční tabulku v Excelu

Vytvoření kontingenční tabulky v Excelu pro WindowsVyberte buňky, ze kterých chcete vytvořit kontingenční tabulku.Vyberte Vložení > Kontingenční tabulka.Tím se vytvoří kontingenční tabulka založená na existující tabulce nebo oblasti.Zvolte, kam chcete sestavu kontingenční tabulky umístit.Klikněte na OK.

Jak propojit listy v Excelu

Kombinování podle kategorieOtevřete každý zdrojový list.V cílovém listu klikněte na levou horní buňku oblasti, ve které se mají sloučená data zobrazit.Na kartě Data klikněte ve skupině Datové nástroje na Sloučit.V poli Funkce klikněte na funkci, kterou chcete Excel data sloučit.

Jak vypočítat index v Excelu

Stiskněte CTRL+1. V části Efektyzaškrtněte políčko Horní index nebo Dolní index a klikněte na OK. Tip: Přestože Excel tyto příkazy nemají rychlé klávesové zkratky, můžete v nabídkách a dialogech procházet jenom pomocí klávesnice. Pro horní index použijte Alt+HFNE a Alt+HFNB pro dolní index.

Jak udělat index v Excelu

Vložení symbolu horního nebo dolního indexu

Na kartě Vložení klikněte na Symbol. V poli Symbol vyberte v rozevíracím seznamu Písmomožnost (normální text), pokud ještě není vybraná. V poli Symbol vyberte Horní a dolní indexy v rozevíracím seznamu Podmnožina.

Co je Svyhledat

Syntaxe SVYHLEDAT. Funkce SVYHLEDAT (anglicky název: VLOOKUP) vyhledá v prvním sloupci tabulky požadovanou/hledanou hodnotu a vrátí hodnotu, která je ve stejném řádku (jako nalezená hodnota), ale nachází se v jiném (námi určeném) sloupci zdrojové tabulky.

Proč mi nefunguje Svyhledat

Nejčastějším problémem, proč nefunguje funkce SVYHLEDAT je to, že hledaná hodnota se nachází vlevo od hodnot, podle kterých vyhledáváte. Může se jednat i o chybu ve fixaci buněk, v nesprávně zvoleném formátu hledaných a cílových hodnot nebo ve špatně značeném sloupci.

Jak sečíst hodnoty v Excelu

Vyberte buňku vedle čísel, která chcete sečíst, na kartě Domů klikněte na Automatické shrnutí, stiskněte Enter a máte hotovo. Když kliknete na Automatickéshrnutí, Excel automaticky zadá vzorec (který používá funkci SUMA)k sečtení čísel.

Jak zjistit počet buněk v Excelu

Na kartě Vzorce klikněte na Dalšífunkce , přejděte na Statistické apotom klikněte na jednu z následujících funkcí:POČET:Spočítat buňky, které nejsou prázdnéPOČET:Pokud chcete spočítat buňky, které obsahují čísla.COUNTBLANK: Pokud chcete spočítat buňky, které jsou prázdné.

Co dělá Ctrl h

Klávesová zkratka CTRL+H nebo příkaz Nahradit otevře v Excelu 2016 v dialogovém okně Najít a nahradit kartu Najít – Podpora Microsoftu.

Jak použít funkcí nahradit

Do pole Nahradit čím zadejte text nebo čísla, která chcete použít k nahrazení hledaného textu. Klikněte na Nahradit nebo Nahradit vše. Tip: Když kliknete na Nahradit vše, nahradí se každý výskyt kritérií, která hledáte, a funkce Nahradit bude aktualizovat vždy jen jeden výskyt.

Kdy použít kontingenční tabulku

Kontingenční tabulka se nejčastěji využívá pro zpřehlednění vztahu mezi dvěma údaji (ve statistice označováno jako znak). Kontingenční tabulka Vám tyto vzájemné vztahy přehledně zobrazí. Takže řádky odpovídají jednomu údaji/parametru (znaku) a sloupce druhému.

Co to jsou kontingenční tabulky

Kontingenční tabulka je výkonný nástroj pro výpočet, shrnutí a analýzu dat, který umožňuje zobrazit porovnání, vzory a trendy v datech.

Jak vytvořit kontingenční tabulku z více listu

Na panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na ikonu průvodce kontingenční tabulkou a grafem. V průvodci na stránce Krok 1 klikněte na Násobné oblasti sloučení a potom klikněte na Další.

Jak kopírovat funkci v Excelu

Vyberte buňku obsahující vzorec, který chcete zkopírovat. Ve skupině Schránka na kartě Domů klikněte na Kopírovat.

Jak spočítat index

BMI = tělesná váha (kg) / tělesná výška na druhou (m).

Můžeme si uvést příklad, u člověka o výšce 180 cm a s váhou 80 kg je vzorec následující: 80/1,80^2 = 24,69.

Co je to index v investování

Index nebo benchmark se používají pro měření výkonnosti daného trhu nebo odvětví. Najdeme v něm často zastoupené ty největší a nejdůležitější společnosti pro danou ekonomiku vůbec. Indexový fond je tzv. pasivní fond, který kopíruje složení, a tím i výkonnost daného indexu a trhu.

Jak vložit index

Vložení symbolu horního nebo dolního indexuNa snímku klikněte na místo, kam chcete přidat symbol.Přejděte na Vložení > symbolu > další symboly.V poli Symbol vyberte (normální text) v rozevíracím seznamu Písmo.V poli Symbol vyberte Horní a dolní indexy v rozevíracím seznamu Podmnožina.