Jak funguje trailing Stoploss?

Jak používat Stoploss

Funkce Stop Loss (SL, zastavit ztrátu) je nástrojem řízení rizik pro zvýšení ochrany Vašich investic. Jedná se o příkaz uzavřít obchod při určitém kurzu, jestliže se jeho cena pohybuje nesprávným směrem, aby se předešlo dalším ztrátám.

Jak funguje také profit

Naopak hladina take-profit je předem stanovená cena, při které obchodníci uzavírají ziskovou pozici. Obchodníci tak nemusí používat tržní příkazy v reálném čase a nemusí sledovat trhy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, ale mohou si tyto hladiny nastavit tak, aby se prodej realizoval automaticky.

Co je to příkaz Stoploss

Stop-loss je výstupní tržní příkaz, který obchodník umístí skrze svého brokera na trh pro případ, že se cena nebude vyvíjet v jeho prospěch. Cílem tohoto příkazu je chránit kapitál. Jeho význam nelze dostatečně zdůraznit! Umístěním stop-lossu hned po vstupu do trhu snížíme emoční tlak, který na nás trh klade.

Jak nastavit Stoploss XTB

Chcete-li tak učinit, jednoduše vyhledejte obchod v záložce „Otevřené pozice“. Jakmile najdete pozici, kterou chcete upravit, podívejte se do sloupců SL (Stop Loss) nebo TP (Take Profit) a v závislosti na příkazu, který chcete použít, stiskněte tlačítko +.

Jak správně nastavit Trailing stop

K nastavení trailing stopu klikněte pravým tlačítkem na otevřenou pozici, pro kterou chceme stop loss aktivovat a nastavte si vzdálenost v bodech, po které bude stop loss sledovat aktuální cenu. Jakmile tuto volbu potvrdíte, trailing stop bude aktiván.

Jak správně nastavit stop loss

Klikněte na STOP LOSS a nastavte si SL na určitý tržní kurz. Zadejte kurz nebo použijte tlačítka + a – a nastavte SL na současnou hodnotu jednoho pipu. V tomto případě bude SL nastaven na kurz 484,3. Jestliže tedy cena poklesne na 484,3, spustí se Stop Loss a automaticky uzavře tuto pozici.

Co je to CFD

CFD jsou rozdílové smlouvy. To znamená, že se nestáváte vlastníkem instrumentu, se kterým obchodujete (např. akcie, index nebo komodita), ale příslušnou stranou rozdílové smlouvy. Když obchodujete CFD, spekulujete pouze na pohyb ceny, která může samozřejmě stoupat nebo klesat.

Co je to leverage

Leverage neboli páka je nástroj, díky kterému může obchodník využívat půjčené peníze, aby zvýšil potenciální návratnost investice (nebo její ztrátu). Může se také jednat o pojem týkající se nastavení firemního kapitálu, kdy společnost využívá cizích peněz. Páka se běžně využívá při obchodování futures a měnových párů.

Co je to spread

Ve finančnictví představuje spread rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou daného finančního instrumentu. Může se jednat o ceny akcií, dluhopisů, měn, komodit, futures, opcí, apod. Jinými slovy jde o hodnotu, o kterou se liší nejvyšší nabízená cena a nejnižší poptávaná cena.

Co je to páka Trading

Finanční páka je poměr velikosti kapitálu, který trader na účet vloží vůči prostředkům, které poskytne broker. Zjednodušeně řečeno je to v podstatě vypůjčený kapitál od brokera, který se ovšem neprojeví stavem peněz na vašem účtu, ale který vám umožní obchodovat větší objem transakcí, než byste sami mohli se svými …

Co je short a long pozice

Do longové pozice obvykle vstupujeme proto, abychom ho později prodali za vyšší cenu. Opakem dlouhé pozice je krátká pozice (short), kde dané aktivum nejdříve prodáme (tím pádem ho dlužíme) a poté nakoupíme, čímž pozici uzavřeme.

Co vyuziva systém finanční páky

Principem finančního pákového efektu (v angličtině leverage) je použití malého objemu vlastního kapitálu doplněného podstatně větším objemem cizího kapitálu na financování investice. Tato praxe může umocnit zisk (ale také ztrátu). Společnosti obvykle využívají tohoto efektu pro zvýšení výnosu na akcii.

Co je kratka pozice

Krátká pozice, také nazývaná short position, je termín používaný v investičním světě pro popis situace, kdy si investor půjčí finanční instrument od brokera nebo jiného investora a ihned ho prodá na trhu za současnou cenu.

Co to jsou swapové body

Je to při tomto rolloveru, kdy se držiteli forex kontraktu účtují swapové poplatky (swapové body). Swapový poplatek se počítá jako rozdíl úrokových sazeb mezi oběma zeměmi vydávajícími měnu a jsou přidány nebo odečteny od zisku nebo ztráty kontraktu.

Jak funguje páka na burze

Jednoduchý příklad, který vysvětluje princip páky: Investor nakupující akcie je v páce 1:2. To znamená, že polovina peněz je jeho vlastních, druhou polovinu půjčuje broker. Pokud se cena akcie propadne o 10 %, investor přichází o 20 % svých vložených peněz.

Co je to short

Při shortování nejdříve investor cenný papír prodá a doufá, že cenný papír klesne na ceně. Ve chvíli, kdy uzná investor za vhodné, cenný papír nakoupí. Rozdíl mezi cenou prodeje a nákupu je investorův zisk nebo ztráta. Samozřejmě, o co levněji klient cenný papír nakoupí, než cenný papír prodal, tím více vydělává.

Jak se počítá swap

Swap si snadno vypočítáte pomocí obchodní kalkulačky v obchodní platformě xStation. Bez xStation kalkulačky jde velikost swapu spočítat také, ale musíme znát hodnotu pipu. Swap vypočítáme podle vzorce: Swap vyjádřen v bodech x hodnota pipu.

Co to jsou spready

Ve finančnictví představuje spread rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou daného finančního instrumentu. Může se jednat o ceny akcií, dluhopisů, měn, komodit, futures, opcí, apod. Jinými slovy jde o hodnotu, o kterou se liší nejvyšší nabízená cena a nejnižší poptávaná cena.

Co je to put opce

Opce je smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím. Na jejím základě má smluvní strana právo, nikoli povinnost, koupit či prodat tzv. podkladové aktivum za určitou předem danou cenu, v předem daném období. S opcí se setkáváme u finančních derivátů v souvislosti s burzou a investicemi.

Jak funguje spekulace na pokles

Jestliže budete chtít spekulovat na pokles cen akcií nebo dluhopisů, musíte najít někoho, kdo chce tyto papíry držet dlouhodobě a je ochoten vám je půjčit. Zapůjčené cenné papíry prodáte, vyinkasujete peníze a doufáte, že cena klesne. Když se tak stane, cenné papíry opět nakoupíte a vrátíte tomu, kdo vám je půjčil.

Co je to denní swap

Swap na Forexu je operace, při které dochází k připsání nebo odepsání peněz na/z Vašeho účtu pokud držíte otevřenou pozici tzv. “přes noc” (tj. do dalšího dne). Na Forexu se používá maržový systém obchodování, který umožňuje použití půjčených peněz a tudíž obchodování s pákovým efektem.

Jak funguje interest rate swap

Jedná se o dohodu mezi dvěma ekonomickými subjekty (obvykle firmou a bankou), při které si vzájemně vyměňují úrokové platby vypočítávané z různých sazeb, ale ve stejné měně. Výpočet plateb probíhá na základě pomyslné částky, k fyzickému toku kapitálu mezi partnery nedochází.

Co je to strike price

Strike price je cena, na které se může derivátový kontrakt koupit nebo prodat (uplatnit). Tento termín se nejčastěji vyskytuje v souvislosti s akciovými a indexovými opcemi. U call opcí je strike price cena, za kterou můžeme až do exspirace opce cenný papír koupit.

Jak dělíme opce

call opce – dávají právo kupujícímu podkladové aktivum v budoucnu koupit. Call opce si kupující pořizuje při spekulaci na vzestup ceny podkladového aktiva. put opce – dávají jejímu majiteli právo podkladové aktivum v budoucnu prodat. Put opce si kupující pořizuje při spekulaci na pokles ceny pokladového aktiva.

Co je Short akcie

Krátká pozice, také nazývaná short position, je termín používaný v investičním světě pro popis situace, kdy si investor půjčí finanční instrument od brokera nebo jiného investora a ihned ho prodá na trhu za současnou cenu.