Jaká je maximální doba splatnosti hypotečního úvěru u většiny bank?

Jak dlouho můžu splácet hypotéku

Doba splatnosti hypotéky je časové období, po které žadatel o úvěr hypotéku splácí. Nejčastěji se nabízí hypotéky se splatností 5 – 30 let, na trhu však můžete získat také hypotéku, kterou lze splácet pouze 12 měsíců. O tom, jak dlouhodobým závazkem hypotéka bude, však rozhodnou především vaše finanční možnosti.

Na jakou hypotéku dosáhnu 2023

36 let, výše vaší hypotéky nesmí nově překročit 8,5násobek vašeho ročního příjmu, splátka nesmí být vyšší než 45 % vašeho čistého měsíčního příjmu a výše úvěru nesmí být vyšší než 80 % hodnoty nemovitosti. Tyto limity ukazatelů pro poskytování hypoték určuje ČNB a začínají platit v načrtnuté výši od 1. dubna 2023.
Archiv

Na co lze poskytnout hypoteční úvěr

Hypoteční úvěr je poskytován na koupi nebo výstavbu nemovitostí, opravu či modernizaci, její rekonstrukci, koupi podílu nemovitosti za účelem vypořádání dědických a spoluvlastnických nároků nebo za účelem splácení dříve poskytnutých krátkodobých a střednědobých úvěrů, které byly použity k investicím do nemovitostí.

Jak dlouho trvá vyřízení hypotečního úvěru

Vyřízení hypotéky na nákup nemovitosti nebo rekonstrukci trvá okolo 3 až 4 týdnů. Při refinancování hypotéky můžete zpravidla počítat ještě s kratší lhůtou v řádu zhruba 2 týdnů.

Jak velkou si vzít hypotéku

Všechny splátky půjček se musí rovnat maximálně polovině vašeho čistého měsíčního příjmu. Pokud byste měli čistý měsíční příjem 30 000 Kč, měsíční splátky všech půjček včetně hypotéky mohou dělat dohromady maximálně 15 000 Kč. Pokud vám už bylo 36 let, stačí váš čistý měsíční příjem vynásobit 0,45.

Kdy dosáhnu na hypotéku

Měsíční příjem – podle nových pravidel ČNB nesmí výše měsíční hypoteční splátky přesáhnout 50 % žadatelova čistého měsíčního příjmu. Ten je vždy potřeba doložit. Pokud jste zaměstnancem, bude vám stačit potvrzení o výši příjmů, pokud podnikáte, budete potřebovat daňové přiznání za poslední dva roky.

Kdo dosáhne na hypotéku

Měsíční příjem – podle nových pravidel ČNB nesmí výše měsíční hypoteční splátky přesáhnout 50 % žadatelova čistého měsíčního příjmu. Ten je vždy potřeba doložit. Pokud jste zaměstnancem, bude vám stačit potvrzení o výši příjmů, pokud podnikáte, budete potřebovat daňové přiznání za poslední dva roky.

Kdy lze odečíst úroky z hypotéky

Kdy si můžu odečíst úroky z hypotéky

U hypotéky sjednané v roce 2022 je tedy nutné dodat tento dokument nejpozději do 15. února 2023. Osoby samostatně výdělečně činné si zaplacené úroky z hypotéky za rok 2022 zahrnou do svého daňového přiznání.

Kdy je první splátka hypotéky

Možná ještě jednodušeji řečeno – platíte pouze za to, kolik máte zrovna vyčerpáno z hypotéky. A pravidelnou měsíční smluvně stanovenou splátku v plné výši začnete splácet až ve chvíli, kdy vyčerpáte celou hypotéku nebo bance sdělíte, že už více čerpat nebudete. Třeba až za 2 roky.

Kdy se platí RPSN

Předně zaplatíte za samotné uzavření smlouvy, tedy za poskytnutí úvěru. Dále je zpoplatněno také vedení účtu, na který je úvěr vyplácen. Běžně je nutné pravidelně hradit poplatek za správu nového úvěru. Nijak neobvyklé nejsou ani poplatky za každou jednotlivou transakci, tedy za pohyb peněz na účtu.

Jak dlouho trvá schválení úvěru

Banka na schválení kompletní žádosti o úvěr potřebuje zpravidla 3-5 dnů.

Jak dlouho trva scoring

Banky jsou stále zahlcené na všech úrovních – od zpracování vstupních žádostí o hypotéku přes odhady cen nemovitostí až po schvalování. Jen vstupní scoring zájemce o hypotéku nyní může trvat 14 dní až tři týdny, a to v závislosti na bance.

Jak vysokou hypotéku můžu dostat

Jak vysokou hypotéku dostanu Na jak vysokou hypotéku dosáhnete, závisí nejen na vašich příjmech, ale také na hodnotě kupované – respektive zastavované – nemovitosti. Nařízení České národní banky z dubna 2022 stanovuje, že vám banka nesmí půjčit víc než 80 % ceny nemovitosti (90 % pro žadatele mladší 36 let).

Jak si vzít hypotéku bez peněz

Nejobvyklejší způsob, jak získat hypotéku i bez vlastních úspor, je přidat do zástavy kromě kupovaného domu či bytu ještě další nemovitost. Tím pádem se zvýší hodnota zástavy. Můžete tak od banky získat dost peněz na celou koupi.

Jak na 100% hypotéku

V minulosti mohli žadatelé získat i 100% hypoteční úvěr a hypotéka bez hotovosti tedy nepředstavovala větší problém. To už v současné době není možné a zpravidla si půjčíte 80 % hodnoty nemovitosti. Česká národní banka (ČNB) stanovila v dubnu 2022 maximální výši hypotečních úvěru na hodnotu 80 %.

Jak doložit úroky z úvěru

Jaké dokumenty je potřeba doložit Nárok na odpočet je nutné správci daně doložit v prvním roce, ve kterém je odpočet úroků uplatňován v ročním zúčtování daně či v daňovém přiznání, jednak smlouvou o uzavření úvěru, jednak výpisem z katastru nemovitostí.

Kdy se vrací peníze za daně

Obecně platí, že správce daně začíná vyplácet peníze až od 3. dubna 2023. Pro vrácení přeplatku na dani je totiž stanovena třicetidenní lhůta, která se počítá od okamžiku, kdy uplyne deadline pro podání daňového přiznání.

Co kdyz Nevycerpam celou hypotéku

nedočerpání hypotéky

S nedočerpáním se setkáte, když se vám podaří dům postavit nebo zrekonstruovat levněji, než jste čekali. A nevyčerpáte tak celou dohodnutou hypotéku. Většinou to není problém. Banky obvykle umožňují bez jakýchkoliv sankcí nedočerpat až 20 % ze sjednané částky.

Jak dlouho trvá převod peněz z hypotéky

V lepším případu, kdy jde vše hladce, lze peníze z hypotéky získat v rámci dvou týdnů, v méně optimistickém případu se doba do výplaty peněz z hypotéky může prodloužit až na 4 – 6 týdnů. Samozřejmě neexistuje garance toho, že banka žádost schválí, tj.

Co je maximální RPSN

Od prosince 2016 banky v návaznosti na novelu zákona o spotřebitelském úvěru uvádějí nově i maximální hranici toho, co jim klient za daný úvěr zaplatí, a to v podobě maximální RPSN (roční procentní sazby nákladů), neboli všech úroků a poplatků za rok přepočtených na procentuální sazbu.

Kdy se nemusí uvádět RPSN

Jsou však také výjimky: RPSN se nemusí uvádět, pokud je půjčka na nízkou částku do pěti tisíc korun nebo naopak nad osm set tisíc a nebo když se půjčuje na dobu kratší než tři měsíce. „Do solidní smlouvy se RPSN obvykle píše, i když to zákon nevyžaduje, protože je to něco jako cenovka půjčky.

Jak dlouho trvá vyřídit úvěr

Banka na schválení kompletní žádosti o úvěr potřebuje zpravidla 3-5 dnů. O rychlosti rozhoduje i to, jestli žádost o úvěr schvaluje pobočka, nebo např. krajské hypoteční centrum, případně centrála. Rychlejší vyřízení přitom čekejte na pobočce.

Jak čerpat hypoteční úvěr

Hypotéku je obvykle možné čerpat do dvou dnů od splnění všech podmínek čerpání, a to na základě úvěrové smlouvy – buď najednou, nebo postupně (zpravidla u výstavby). Po dobu čerpání, která je stanovena v úvěrové smlouvě, platíte pouze úroky z vyčerpané částky. Po ukončení čerpání začnete splácet hypotéku.

Jak vydělat na hypotéce

Kromě stavebního spoření a cenných papírů přinášejí zajímavé zhodnocení také střednědobé investice do nemovitostí. Vydělat můžete jak na růstu tržní ceny nemovitosti, tak inkasovaných příjmech z pronájmu.

Jak se počítá Bonita

Poměr mezi celkovou výší měsíčních splátek dluhu žadatele o úvěr a jeho čistým měsíčním přijmem nesmí překročit 45 %, u mladších 36 let pak 50 %. Banky při hodnocení bonity žadatele o hypotéku nepostupují jednotně. Proto je možné, že vás jedna banka odmítne, zatímco u jiné s žádostí o hypotéku uspějete.