Jaký je rozdíl mezi HDPE a LDPE?

Co je HDPE materiál

Zkratkou HDPE se označuje polyetylen s vysokou hustotou, který se řadí do stejné skupiny jako PET – tedy termoplasty. Známější nám tento plast bude pravděpodobně pod pojmem „mikroten“.
Archiv

Co je HDPE fólie

Izolační fólie z HDPE odvozují svůj název z „high density polyethylene“. Jak už název napovídá, jsou vyrobené z polyetylenu o vyšší hustotě. Proto jsou až 2krát pevnější než LDPE fólie a lépe odolávají působení chemikálií.
Archiv

Co znamená zkratka LDPE

Low density polyethylene, známý především pod zkratkou LDPE (případně PE-LD), můžeme do češtiny přeložit jako nízkohustotní polyethylen. Vyrábí se za vysokých tlaků a jeho výsledná struktura je rozvětvená.

Co znamená značka PE

Polyethylen je v současnosti nejpoužívanějším polymerem na světě. Jeho zásluhou předčila již v roce 1979 produkce plastů celosvětovou výrobu oceli.

Kam patří C LDPE

C/LDPE, znamená to, že takovýto obal byl vyroben kombinací různých materiálů (s převažujícím množstvím nízkohustotního polyethylenu = LDPE), a jako takový patří stejně jako všechny obdobné kombinace materiálů do směsného odpadu.

Jak poznat o jaký plast se jedná

Určení druhu plastu

Základní druhy plastů lze například rozeznat orientační zkouškou ve vodě. Vložte do ní odlomený kousek a sledujte, zda se ponoří. Ty neslepitelné odpuzují vodu, tedy plavou, například polyethylen a polypropylen. Ostatní se potopí.

Jakou teplotu vydrží plast

Vysvětlení

Zkratka Název Teplota zeskelnatění (Teplota tání)
PS Polystyrén 95°C
PET Polyetylentereftalát (260°C)
PP Polypropylen -15°C (170°C)
HDPE Vysokohustotní (lineární) polyetylen -120°C (130°C)

Kam patří LDPE

Třídění a recyklace vysokotlakého (nízkohustotního) polyethylenu. LDPE lze třídit do sběrných nádob určených k třídění plastů nebo sběrných dvorů, přičemž lze tyto plasty při splnění obecně platných pravidel správného třídění odpadu recyklovat.

Jak třídit C LDPE

C/LDPE, znamená to, že takovýto obal byl vyroben kombinací různých materiálů (s převažujícím množstvím nízkohustotního polyethylenu = LDPE), a jako takový patří stejně jako všechny obdobné kombinace materiálů do směsného odpadu.

Kam třídit HDPE

Plasty

Materiál Písmenný kód Kam s ním
Vysokohustotní (lineární) polyetylén HDPE nebo PE-HD kontejner na plasty
Polyvinylchlorid PVC nebo V sběrný dvůr
Nízkohustotní (rozvětvený) polyetylén LDPE nebo PE-LD kontejner na plasty
Polypropylén PP kontejner na plasty

Co se muze hazet do plastu

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.

Kam vyhodit LDPE 4

Co patří a nepatří do plastu

zkratka číslo Kam vyhodit
LDPE 4 ŽLUTÝ Kontejner na PLAST
PE-LD 4
PP 5
PS 6

Jak poznat druhy plastů

Určení druhu plastu

Základní druhy plastů lze například rozeznat orientační zkouškou ve vodě. Vložte do ní odlomený kousek a sledujte, zda se ponoří. Ty neslepitelné odpuzují vodu, tedy plavou, například polyethylen a polypropylen. Ostatní se potopí.

Co to je termoplast

Termoplast je plast, který je od určité vyšší teploty plastický – tvárný – až kapalný a po ochlazení se stane pevným, přičemž tyto teplotou dané změny tvárnosti mohou nastávat opakovaně. Opakem termoplastů jsou reaktoplasty (termosety) (např.

Jak třídit C LDPE 90

Kam patří odpad označený C/LDPE 90 (pytlík od cappuccina) a C/PAP 84 (pytlík od polévky) Identifikační kód C/ znamená, že se jedná o obal vyrobený kombinací různých materiálů, tudíž ve většině případů vhazujte takto označené obaly do směsného odpadu.

Kam s LDPE

C/LDPE, znamená to, že takovýto obal byl vyroben kombinací různých materiálů (s převažujícím množstvím nízkohustotního polyethylenu = LDPE), a jako takový patří stejně jako všechny obdobné kombinace materiálů do směsného odpadu.

Kam vyhodit obal od Domestosu

Máte doma zbytky kosmetiky, kterou již nevyužijete Vytřete jejich obsah či slijte obal do pytlíčku. Jeli ho menší množství, vyhoďte pytlík do směsného odpadu, ve větším množství jej odvezte na sběrný dvůr. Prázdné plastové obaly pak vytřiďte do plastů.

Kam se hází krabice od mléka

Do oranžového (není-li ve Vaší lokalitě specifikováno jinak) vhazujte: Krabice od mléka, džusů, laciného vína, a to jakýchkoli velikostí, barev a tvarů. Jinými slovy všechno, co nese označení C/PAP, 81 nebo 84. Někde je možno vhazovat nápojové kartony do kontejnerů na papír.

Kam s odpadem C LDPE

C/LDPE, znamená to, že takovýto obal byl vyroben kombinací různých materiálů (s převažujícím množstvím nízkohustotního polyethylenu = LDPE), a jako takový patří stejně jako všechny obdobné kombinace materiálů do směsného odpadu.

Jak se značí plast

PLASTY (1-19) PET (PETE) Polyethylentereftalát. HDPE (PE-HD) Polyethylen s vysokou hustotou. PVC (V) Polyvinylchlorid. LDPE (PE-LD) Polyethylen s nízkou hustotou. PP Polypropylen. PS Polystyren.

Co to je polymery

Pojem „Polymer“ označuje makromolekulu složenou z více molekul a to jednoho (anebo klidně i více) typů atomů (nebo rovnou skupin atomů). Přitom platí, že nemálo z chemických i fyzikálních vlastností se nemění tehdy, když odebereme nebo přidáme jednu (či více) podobných konstitučních jednotek.

Kam patří krabice od pizzy

Krabice od pizzy a grilovací marinády

Krabice od pizzy patří do běžné popelnice na směsný odpad. „Je to z toho důvodu, že papír nasákne omastkem a pro další recyklaci není vhodný. Stejně by spotřebitelé měli postupovat i v případě znečistěných polystyrenových obalů na jídla rozvážená z restaurací.

Kam patří plata od léků

Jsou kombinovaným obalem. Nejčastěji z plastu a hliníku, které od sebe v běžném recyklačním procesu nelze oddělit. Nepatří proto do kontejneru na plast ani na kovy, ale do směsného odpadu. Pozor, ta, která ještě obsahují léky, patří samozřejmě do lékárny!

Kam patří krabice od džusů

Na kartony od nápojů dnes již běžně fungují speciální oranžové kontejnery, do kterých patří všechny krabice od mléka, džusů, vína nebo jogurtů.

Kam patří kelímek od jogurtů

Kelímek od jogurtu bývá nejčastěji vyroben z plastu. Ani v případě plastového obalu na jogurt nejde o žádnou výjimku a je nejlepší řídit se recyklačními symboly. Pokud má na sobě obal recyklační značku „PP“, jedná se o polypropylen a tento vyprázdněný obal bychom měli vytřídit do sběrné nádoby na plastový odpad.