Jaký je rozdíl mezi prknem a Fošnou?

Co je to prkno

Prkno (moravsky deska) je druh stavebního řeziva, které má šířku rovnou alespoň dvojnásobku své tloušťky (a více), tloušťku maximálně do 38 mm. Krajinová prkna mají tloušťku maximálně 25 mm a musí mít po celé délce alespoň jednu plochu dotčenou pilou. Je to dřevařský výrobek, který se vyrábí na strojních pilách resp.

Co to je trám

Trám je řezivo hraněné ze čtyř stran vyříznuté nebo vytesané ze středu kmenů stromů, které se používá ve stavebnictví. Trámy se většinou vyrábí ve specializovaných provozech – pilách. Převládající rozměry: délka, minimální šířka, výška činí 50 mm a musí mít rovnoběžné protilehlé plochy.

Co je Omitane prkno

Prkna, která nemají (nebo pouze částečně) odříznuté krajiny s kůrou se nazývají neomítaná. Tento stavební materiál si vždy najde své kupce. Cena neomítaných dubových prken je o řád nižší než cena omítaných.

Co je to řezivo

Řezivo je stavební dřevěný materiál získaný podélným rozřezáním vhodných sortimentů surového dříví, zejména tzv. pilařských výřezů (pilařské kulatiny). Zpravidla má alespoň dvě protilehlé plochy rovnoběžné a je tlusté nejméně 10 mm. Řezivo se nejčastěji vyrábí ve specializovaných provozech – pilnicích.

Jak se vyrábí prkna

Prkna se vyrábějí nejčastěji ze smrkového, borového či modřínového dřeva, stejně jako palubky. Objednat lze různé délky, šířky i tloušťky prken. Oproti tomu nehoblovaná prkna lze použít jako hrubé stavební řezivo, například při realizaci bednění.

Co to je lať

Lať je druh hraněného řeziva s plochou příčného průřezu 10 až 25 cm². Nejčastěji slouží jako podklad pro uložení střešních krytin nebo upevnění obkladů stěn. Vyrábějí se z listnatého i jehličnatého dřeva.

Co to je vaznice

Pojmem vaznice se ve stavitelství a tesařství označuje vodorovný trám, probíhající krovem podélně a podpírající krokve. Vaznice je uložena na plných vazbách. Vaznice může být umístěna buď v hřebeni střechy (hřebenová), při jejím úpatí (pozednice) nebo přibližně ve dvou třetinách výšky krovu (středová, mezilehlá).

Co to je vazník

Pojem vazný trám (dříve též vazní trám nebo vazník) ve stavebnictví a tesařství označuje hlavní nosník krovu (tj. nosné konstrukce střechy). Jedná se o příčný vodorovný trám, na kterém zpravidla spočívá váha všech ostatních částí střechy.

Co je dvojitý pořez

Dvojitý pořez probíhá tak, že se na katru nejdříve odřízne krajové řezivo – vznikne tzv. prizma, nebo také polštář. Poté se výřez otočí o 90° a řeže se podruhé.

Co je to Prizmované prkno

Prizmovaná prkna mají po celé délce stejnou tloušťku i šířku. Využijete je proto všude tam, kde potřebujete, aby plocha vytvořená z prken působila hezky souměrně. Hodí se na stavbu střechy, stropu nebo podlahy, ale i na pomocné stavební konstrukce, jako jsou např. různá bednění.

Co je to Prirez

Přířez řeziva je definován jako řezivo nebo polotovar o rozměrech odpovídajících konečnému použití, dodávaný v určité vlhkosti a s určitým stupněm opracování povrchu. Podle stupně opracování se přířezy dělí na neopracované a opracované.

Co je to KVH hranol

Název KVH je zkratkou německého slova Konstruktionsvollholz, které lze přeložit jako konstrukční stavební dřevo. Jedná se o sušený, hoblovaný hranol, který je vyráběn podle přesně stanovených norem. Díky délkovému napojování tzv. cinkovým spojem lze dosáhnout délek 13, ale i více metrů.

Jak rozdělujeme řezivo

Podle druhu vytěžených dřevin dělíme řezivo na jehličnaté a listnaté, listnaté pak ještě dál, na tvrdé a měkké. Zásadní je také rozlišování řeziva podle tvarů a rozměrů jeho průřezů.

Na co se pouzivaji Fosny

Fošna je druh stavebního řeziva obdobného jako prkno, ale s větší tloušťkou. Vyrábí se strojním řezáním z kmenů poražených stromů pomocí strojních pil resp. katrů. Fošny se používají na podlahy, konstrukce zárubní a další.

Co to je pozednice

Pozednice je ve stavitelství a tesařství vodorovný trám, probíhající podélně krovem (nosnou konstrukcí střechy). Pozednice je pevně spojena s nosnou zdí budovy, která, přesahuje-li strop přízemí, nazývá se nadezdívka. Pozednice podpírá krokve.

Co je to krokve

Krokev je šikmý prvek krovu, nesoucí střešní latě, na nichž je upevněna střešní krytina. Krokve tvoří vazby; vazba složená pouze z krokví se nazývá jalová. V nejběžnější vaznicové soustavě krovů jsou krokve postaveny v příčném směru, tj. kolmo na vaznice.

Jak na Sbíjené vazníky

V praxi se používají dva způsoby sbíjení vazníků. Buďto hřebíky nebo styčníkovými deskami s prolisovanými trny (GANG-NAIL). Styčníkové desky jsou přitom vhodnějším řešením, neovlivňují dimenze dřevěných přířezů a dochází proto k úspoře dřevní hmoty až cca 30%.

Co je hraněné řezivo

Hraněné řezivo má v příčném průřezu většinou pravý úhel. Patří sem hranoly (příčný průřez větší jak 100 cm2), hranolky (příčný průřez 25 až 100 cm2), latě (příčný průřez 10 až 25 cm2), lišty (příčný průřez menší jak 10 cm2). Polohraněné řezivo má dvě plochy rovnoběžné a oblé boky.

Jak zpracovat kulatinu

Po přivezení na pilu se kulatina vykládá, měří a odkorňuje, je vykrácena na výřezy, které se třídí a řežou. Před expedicí je nutné dřevo vysušit a vytřídit na základě jakosti, podle které se odvíjí jeho cena.

Co je dřevo C24

Jako běžné konstrukční dřevo se používá třída pevnosti C24. Takovéto označení se používá při strojovém třídění. U nás se však strojové třídění téměř nepoužívá a řezivo je tříděno vizuálně. Dřevo je pak zařazeno do vizuálních tříd S7 (odpovídá C16), S10 (C24), S13 (C30).

Co je stavební řezivo

Stavební řezivo, stavební dřevo je výrobek z masivu, který je produktem pily. Vyrábí se v určitých profilech a libovolných délkách, záleží na přání zákazníků. Slouží především k sestavení konstrukcí střech, pergol, stání a přístřešků. K jejich výrobě se používá smrk a jedle, ale take modřín a borovice.

Kde si nechat Uriznout dřevo

Ve všech odborných centrech BAUHAUS na vás čeká nejenom široká nabídka kusových a plošných materiálů ze dřeva, ale také služba Přířez dřeva. Speciálně vyškolení pracovníci upraví zakoupený materiál ze dřeva na požadovaný rozměr. Provádíme i zakracování zakoupených dveří!

Jak řezat OSB desky

OSB desky se vždy nejlépe řežou ve vodorovné poloze, která je vhodná také pro práci s kotoučovou pilou. Ideální kotouče jsou pak ty s větším počtem zubů, které jsou určené přímo pro práci s OSB deskami nebo dřevem. Kotoučovou pilu držte při práci vytočenou na vysoký výkon.

Co znamená zkratka BSH

BSH hranol (Brettschichtholz)

BSH hranoly se osvědčují zejména u vysoce namáhaných konstrukcí staveb. Výborně se hodí na nosné konstrukce s velkými rozpony a zatížením a tam, kde je vyžadována vysoká rozměrová stabilita. Vlhkost KVH a BSH hranolů bývá nejčastěji 15 % s tolerovanou odchylkou 3 %.

Proč KVH hranoly

KVH hranoly jsou tvarově stálé. To znamená, že se již nekroutí a nepraskají. Hranoly jsou tloušťkově a šířkově egalizované (mají po celé délce stejnou šířku i výšku). Tato vlastnost je důležitá pro dokonalou rovinnost stěn dřevostaveb, které se po opláštění velkoplošným materiálem nikde nevyboulí.