Jaký je rozdíl mezi Výsečovým a prstencovým grafem?

Kdy použít výsečový graf

Výsečový (nebo také kruhový či koláčový graf) se hodí pro znázornění podílu dílčích hodnot na celku. Konkrétně ho můžeme využít např. pro znázornění podílu velikosti jednotlivých kontinentů na celkové rozloze všech kontinentů . Vybrat si můžeme klasický nebo prostorový výsečový graf .

Jaký typ grafu je vhodný pro zobrazování dat v procentech

Výsečový graf – Pie Chart

Ve výsečových grafech se hodnoty zobrazují jako procentní poměr z celku (tj. 100% odpovědí, 50% mužů, 50% žen).
Archiv

Jaký je rozdíl mezi bodovým a Spojnicovým grafem

Bodový graf vypadá na první pohled podobně jako graf spojnicový. Jeho zásadním rozdílem oproti spojnicovému grafu je skutečnost, že bodový graf neobsahuje osu hodnot a osu kategorií, jako je tomu u spojnicového grafu, ale má dvě osy hodnot.

Jak udělat Vysecovy graf

Klikněte na Vložení > Graf > Výsečový a potom vyberte výsečový graf, který chcete do snímku přidat. V zobrazené tabulce nahraďte zástupná data vlastními informacemi. Další informace o tom, jak uspořádat data výsečového grafu, najdete v části Data pro výsečové grafy. Po dokončení tabulku zavřete.

Co je to výsečový graf

Kruhový (výsečový nebo koláčový) diagram nebo také graf je způsob strukturovaného grafického znázornění vztahů matematických nebo statistických dat. V kruhovém grafu je délka oblouku každého řezu (a následně jeho středový úhel a kruhová výseč) úměrná množství, které představuje.

Kdy se používá sloupcový graf

Sloupcový graf je vhodný pro znázornění velikosti hodnot (např. graf pro znázornění navštěvovanosti zemí českými turisty ), často se také používá pro znázornění velikosti hodnot v čase (např. velikost osevních ploch v jednotlivých letech ). Při tvorbě sloupcového grafu vybíráme pouze grafy z prvního sloupce nabídky .

Jak vytvořit bublinový graf

Označíme pouze číselné sloupce bez názvů sloupců a na kartě Vložení klikneme ve skupině Grafy na tlačítko Vložit bodový (X, Y) nebo bublinový graf. V části Bublinový najdeme dvě varianty bublinového grafu s názvy Bublinový a Prostorový bublinový, které se od sebe liší pouze v grafickém provedení bublin.

Jak spojit body v grafu

Vyberte data, která chcete vykreslit v bodovém grafu. Klikněte na kartu Vložení a potom klikněte na Vložit bodový graf (X, Y) nebo Bublinový graf. Klikněte na Bodový.

Jak číst krabicové grafy

Krabicový graf znázorňuje rozdělení dat do kvartilů a zvýrazňuje medián a odlehlé hodnoty. Z krabic můžou vést vertikální čáry nazývané „vousy“. Tyto čáry označují proměnlivost mimo horní a dolní kvartily a jakýkoliv bod mimo tyto čáry, neboli vousy, je považovaný za odlehlou hodnotu.

V čem dělat Grafy

Graf můžete vytvořit v Excelu, Wordu i PowerPointu. Data grafu se ale zadávají a ukládají do listu Excelu.

Jak na sloupcový graf

Pokud chcete vytvořit sloupcový graf, postupujte takto:Zadejte data do tabulky.Vyberte data.V závislosti na Excel verzi, kterou používáte, vyberte jednu z následujících možností: Excel 2016: Klikněte na Vložit > vložit sloupec nebo pruhový graf a vyberte možnost sloupcového grafu podle svého výběru.

Co je legenda v grafu

Legenda zlepší čitelnost vašeho grafu, protože umístí všechny popisky datových řad mimo oblast grafu. Máte možnost změnit umístění legendy a přizpůsobit její barvy a písma. Taky můžete upravit text v legendě a změnit pořadí záznamů v legendě.

Jak na Spojnicový graf

Vytvoření spojnicového grafuZkopírujte data listu příkladu do prázdného listu nebo otevřete list obsahující data, která chcete vykreslit do čárového grafu.Vyberte data, která chcete vykreslit v čárovém grafu.Klikněte na kartu Vložení a potom klikněte na Vložit čárový nebo oblastový graf.Klikněte na Čára se značkami.

Co je sloupcový graf

Sloupcové grafy jsou užitečné pro zobrazení změn dat během určitého časového období nebo pro ilustraci porovnání mezi položkami. Ve sloupcových grafech jsou kategorie obvykle uspořádané podél vodorovné osy a hodnoty podél svislé osy.

Kde vytvářet grafy

Graf můžete vytvořit v Excelu, Wordu i PowerPointu. Data grafu se ale zadávají a ukládají do listu Excelu. Pokud vložíte graf do Wordu nebo PowerPointu, otevře se nový list v Excelu.

Jak vložit graf

Vyberte data, pro která chcete graf vytvořit. Klikněte na tlačítko Vložit > Doporučené grafy. Na kartě Doporučené grafy se posouvejte seznamem grafů, které Excel pro vaše data doporučuje. Klikněte na kterýkoli graf a uvidíte, jak budou vaše data vypadat.

Jak prohodit sloupce v grafu

Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Data na Zaměnit řádek za sloupec.

Jak spojit dva grafy do jednoho

Vytvoření kombinovaného grafu přidáním vedlejší osy

Klikněte na libovolné místo v grafu, který chcete změnit na kombinovaného grafu zobrazte Nástroje grafu. Klikněte na Návrh > změnit typ grafu. Na kartě Všechny grafy vyberte Typ kombinovaný a potom vyberte graf Skupinový sloupcový – spojnicový na vedlejší ose.

Kdy použít krabicový graf

Je velice vhodný v případech, kdy potřebujeme zúžit nebo více konkretizovat oblast projektu. Příklad Paretova diagramu. Boxplot nebo někdy bývá česky označován také jako krabicový graf. Pomocí toho typu grafu můžeme vyjádřit a vizualizovat kvartily sledovaného datového souboru.

Co znázorňuje krabicový graf

Krabicový graf znázorňuje rozdělení dat do kvartilů a zvýrazňuje medián a odlehlé hodnoty. Z krabic můžou vést vertikální čáry nazývané „vousy“.

Proč nepoužívat koláčový graf

Hlavním problémem koláčových grafů je velmi často nemožnost na první pohled porovnat velikosti jednotlivých částí. Což je u grafu, který má především mít přidanou hodnotu v grafickém zobrazení podstatná chyba.

Jak popsat krabicový graf

Krabicový graf znázorňuje rozdělení dat do kvartilů a zvýrazňuje medián a odlehlé hodnoty. Z krabic můžou vést vertikální čáry nazývané „vousy“. Tyto čáry označují proměnlivost mimo horní a dolní kvartily a jakýkoliv bod mimo tyto čáry, neboli vousy, je považovaný za odlehlou hodnotu.

V čem dělat grafy

Graf můžete vytvořit v Excelu, Wordu i PowerPointu. Data grafu se ale zadávají a ukládají do listu Excelu.

Jak upravit legendu v grafu

Klikněte na graf, který zobrazuje položky legendy, které chcete upravit. Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Data na Vybrat data. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat vyberte v poli Položky legendy (řady) položku legendy, kterou chcete změnit.

Jak přidat nadpis do grafu

Klikněte do libovolného místa v grafu, ke kterému chcete přidat název. Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Popisky na tlačítko Název grafu. Klikněte na položku Překryvný název zarovnaný na střed nebo Nad grafem.