Jaký je vzor lev?

Jaké máme vzory

V češtině máme následující hlavní vzory:mužský rod. životný: pán, muž, soudce, předseda. neživotný: hrad, stroj.ženský rod: žena, růže, píseň, kost.střední rod: město, moře, kuře, stavení

Jak určit vzor

Vzory rodu ženského jsou žena, růže, píseň, kost. Končí-li jméno na souhlásku, řídíme se vzory: píseň, kost, pokud na samohlásku – vzory: žena, růže. Žena je vzor tvrdý, naopak ostatní (růže, píseň a kost) řadíme mezi vzory měkké (viz též téma Koncovky podstatných jmen: ženský rod).

Co je za vzor

vzor (mluvnice) – určené jako ukázka pro ohýbání (flexi, skloňování nebo časování) dalších slov stejného typu. návrhový vzor – odborný pojem užívaný v teorii počítačového programování ornament.

Jak poznat vzor stroj

Vzor stroj: stroj bez strojE – používá se, pokud podstatné jméno končí v 1. pádě na souhlásku a pokud je ve 2. pádě -E (např. cíL bez cílE).
Archiv

Co je za vzor chlapec

VZOR MUŽ: muž bez muže – podstatné jméno v 1. pádě končí na souhlásku a ve 2. pádě je -e (chlapec bez chlapce)

Jaký vzor je mýdlo

mýdlo je podstatné jméno středního rodu. To mýdlo. Vybíráme tedy ze vzorů: město, moře, kuře, stavení.

Kdy se učí vzory

Když děti učí telka! Naučme se spolu s žáky 4. ročníku používat vzory podstatných jmen rodu mužského. Budeme řešit různé hádanky, hledat předměty rodu mužského, u kterých určíme vzory, a vyřešíme spoustu dalších úkolů.

Jaký vzor je život

Životná podstatná jména vzoru „pán“ zakončená na ‑l, ‑s, ‑z, ‑x: typ krokodýl. Životná podstatná jména, která končí v 1. p. j. č. na ‑l, ‑s, ‑z, ‑x a která se skloňují podle vzoru „pán“, mají v 6.

Jaký je vzor otec

U vzoru „muž“ má převážná většina jmen koncovku ‑i: učiteli, spisovateli, králi, muži, hvězdáři; jen jména utvořená slovotvornou příponou ‑ec mají koncovku ‑e, před kterou dochází pravidelně k alternaci: otec –⁠⁠ otče, lovec –⁠⁠ lovče, blbec –⁠⁠ blbče, horolezec –⁠⁠ horolezče, znalec –⁠⁠ znalče, chlapec –⁠⁠ chlapče, …

Jaké jsou mužské vzory

Vzory podstatných jmenMužský rod – životný pán. muž předseda. soudce.Mužský rod – neživotný hrad, (les) stroj.Ženský rod. žena. růže (dříve nůše) píseň kost.Střední rod. město. moře. kuře. stavení

Co je za vzor koště

koště (podle vzoru „moře“) i koštěte (podle vzoru „kuře“), poznamenává PS. jen skloňování podle vzoru „kuře“, 2. pád koštěte.

Jak se skloňuje játra

pouze u několika podstatných jmen: dílo –⁠⁠ děl, jádro –⁠⁠ jader, jméno –⁠⁠ jmen, játra –⁠⁠ jater, péro/pero –⁠⁠ per, záda –⁠⁠ zad.

Jak se určuje rod

Rod podstatného jména zjistíme pomocí ukazovacích zájmen TEN, TA, TO (ten pes – rod mužský, ta žena – rod ženský, to dítě – rod střední).

Co se učí v češtině

Český jazyk a literaturaDokáže rozpoznat a určit slovní druhy.Určuje mluvnické kategorie.Rozlišuje obecná a vlastní jména.Rozeznává odchylky od pravidelného skloňování podstatných jmen.Vytváří správné tvary podstatných jmen.Uplatňuje správný pravopis.Pracuje se zákl.Tvoří správné tvary přídavných jmen.

Co je za vzor král

Slova Francouz, kněz, vítěz, král, vyvrhel jsou měkká, skloňují se podle vzoru muž.

Co je za vzor loď

Ženský rod

Vzory žena, růže, píseň, kost. např. slova noc, bolest, trať, loď, směs, myš, mosaz, sůl, ale i dlaň, křeč, lahev, nit, stáj atd. další informace o náročnějších případech skloňování nabízí Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český AVČR.

Jaký vzor je manžel

b) anděl, manžel. Podstatná jména manžel a anděl, která se skloňují podle tvrdého vzoru „pán“, mají v 5. p. j. č. tvary podle měkkého vzoru „muž“: manželi, anděli.

Jak se Sklonuje jetel

Je však pravda, že v praxi mají lidé často sklony k tvrdému skloňování, správný je však pouze tvar s jeteli s měkkým I.

Jak se skloňuje vzor hrad

skloňováníEditovat

pád \ číslo jednotné množné
akuzativ Vzor hrad Vzor hrady
vokativ Vzor hrade Vzor hrady
lokál Vzor hradu / Vzor hradě Vzor hradech
instrumentál Vzor hradem Vzor hrady

Jaký je vzor kuře

Vzory rodu středního jsou město, moře, kuře, stavení.

Co je za vzor vejce

podstatné jméno vejce skloňujeme podle vzoru moře, jen v 2. pádu množného čísla má toto slovo tvar (bez) vajec (zatímco moře má tvar bez moří). Častou chybou je používání tvaru (bez) vejcete, podstatné jméno vejce ale podle vzoru kuře rozhodně neskloňujeme, správně je skutečně vzor moře.

Jaký rod je brýle

brýle {ženský rod množné číslo}

Jakou funkci mají v těle játra

Játra jsou hlavním detoxikačním orgánem a během minuty v nich proteče až dva litry krve. Váží cca 1,4 kg a jsou uložené vpravo horní části břicha pod bránicí. Jsou zodpovědné za filtrování toxinů z krevního oběhu a zabraňují jejich usazování v tkáních.

Jaký rod je hmyz

hmyz, dobytek, lid, národ, … = rod mužský NEŽIVOTNÝ

Jak se rychle naučit česky

Jak na efektivní studium češtinyJak se učit nová slova snadno, rychle a zábavně Stáhněte si některou aplikaci do vašeho telefonu nebo počítače, doporučuju vám např.Mluvte, mluvte, mluvte! Nebojte se mluvit česky.Mluvte česky s vaší rodinou, s kamarády, kolegy.Čtěte a poslouchejte.