Jaké je zájmeno námi?

Jaký druh zájmena je nám

Přehled druhů zájmen

Druhy zájmen Příklady
osobní já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, se
přivlastňovací můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj
ukazovací ten, tenhle, tento, onen, takový, týž, tentýž, sám
tázací kdo, co, jaký, který, čí

ArchivPodobné

Jak poznat zájmeno ve větě

Zájmena jsou ohebný slovní druh. Ve větě obvykle zastupují podstatná nebo přídavná jména, případně je blíže určují. Příklady zájmen: já, my, ona, náš, jejich, jaký, někdo, žádný, se, jenž.

Jaký druh zájmena

zájmena vztažná (též relativa) – kdo, co, jaký, který, čí, jenž

Jak poznat druhy zájmen

Druhy zájmenosobní (on, já, ty)přivlastňovací (náš, jejich, vaše)ukazovací (ten, ta, to)tázací (kdo, co, který)vztažná (kdo, co, jenž)neurčitá (kdokoli, cosi, každý, všichni)záporná (nikdo, nic, žádný)
Archiv

Jaký druh zájmena je toho

Druhy zájmen

druhy zájmen příklady
osobní já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, se
přivlastňovací můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj
ukazovací ten, tenhle, tento, onen, takový, týž, tentýž, sám
tázací kdo, co, jaký, který, čí

Co je to za slovní druh slovo všichni

zájmenoEditovat

Všichni už se těší na prázdniny. Všichni Rusové nejsou Putin, všichni Američané nejsou Trump…. atd.

Co je za slovní druh námi

Zájmena jsou ohebný slovní druh. Ve větě obvykle zastupují podstatná nebo přídavná jména, případně je blíže určují. Příklady zájmen: já, my, ona, náš, jejich, jaký, někdo, žádný, se, jenž. Mluvnické kategorie zájmen: pád, číslo, rod, druh, vzor (ne všechna zájmena mají všechny kategorie).

Jaké je zájmeno sám

Zájmena ukazovací slouží k označení něčeho nebo ukázání na něco (např. TOHLE auto, TA židle). Příklady: ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám.

Jak dělíme zájmena

Podle významu rozdělujeme zájmena na:osobní: já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona a zvratné zájmeno se (si)přivlastňovací: můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich a zvratné zájmeno svůj.ukazovací: ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám.tázací: kdo, co, jaký, který, čí (stojí na počátku tázacích vět)

Jaké zájmeno je ti

Zájmeno ti – osobní (Podal ti knihu.) X zájmeno ukazovací (Ti to ale umí.) Zájmeno jeho – přivlastňovací (Jeho kniha se nám líbila.)

Jaké je zájmeno tebe

Místo zájmena já použijemeve větě ukazovací zájmeno TY (TEBE, TOBĚ).

Jaké zájmeno je takový

Zájmena ukazovací slouží k označení něčeho nebo ukázání na něco (např. TOHLE auto, TA židle). Příklady: ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám.

Jaký druh zájmena je jenž

Zájmena vztažná připojují vedlejší věty a jsou stejná jako zájmena tázací, navíc zahrnují JENŽ (např. Nevěděl, CO chce). Příklady: kdo, co, který, jaký, čí, jenž.

Co je za slovní druh dolů

Příslovce Odpovídají na otázky kde, kam, kdy, jak Např. vpravo, vlevo, vzhůru, dolů, večer, pomalu, rychle…

Jak jaký je to slovní druh

6. Příslovce – vyjadřují bližší okolnosti dějů. Odpovídají na otázky kde, kam, kdy, jak (např.

Co je za slovní druh zítra

Příslovečné určení času – vyjadřuje čas, ve kterém probíhá děj. Odpovídá na otázky kdy, dokdy, odkdy apod. ráno, večer, dnes, zítra, teď.

Kteří jsou sami

Sámové (také Sámi, tradičně známí v češtině jako Laponci) jsou domorodí ugrofinští obyvatelé obývající arktickou oblast Laponska, která dnes zahrnuje části nejsevernějšího Norska, Švédska, Finska a Murmanské oblasti Ruska.

Jaké jsou vzory zájmen

Tabulka – skloňování zájmen

Skloňování zájmen podle vzorů
skloňování vzor zájmena (příklady)
zájmenné náš náš, váš, co, jenž, něco, ledaco, lecco, ledaccos, cosi, cokoli, nic, on, všechen
adjektivní mladý můj, tvůj, svůj, takový, týž, tentýž, sám, samý, jaký, který, každý, nijaký, žádný
jarní její, jejíž, čí, ničí, něčí

Jaký je druh zájmena toho

Druhy zájmen

druhy zájmen příklady
osobní já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, se
přivlastňovací můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj
ukazovací ten, tenhle, tento, onen, takový, týž, tentýž, sám
tázací kdo, co, jaký, který, čí

Jaké zájmeno je sebe

Zvratné osobní zájmeno

1. Nominativ —-
2. Genitiv sebe
3. Dativ sobě, si
4. Akuzativ sebe, se
6. Lokál sobě

Jaký druh zájmena je tobě

Místo zájmena já použijemeve větě ukazovací zájmeno TY (TEBE, TOBĚ).

Jaké zájmeno je mně

Jak zájmeno já skloňujeme

Skloňování zájmena já
1. pád
2. pád mě, mne
3. pád mi, mně
4. pád mě, mne

Co za slovní druh je že

Spojky Spojují slova nebo věty a, i, protože, ale, aby, že…

Co je za slovní druh svým

zájmeno svůj skloňujeme podle vzoru mladý, takže se psaním í/ý můžeme řídit právě podle tohoto vzoru (sví jako mladí, ale svými jako mladými).

Jak poznat spojky

Spojky patří mezi neohebné slovní druhy, to znamená, že se nedají skloňovat ani časovat, zkrátka spojky nemění svůj tvar. ☝️Spojky označujeme jako neplnovýznamový slovní druh = samotné spojky nenesou význam.