Jaké jsou hlavní nástroje měnové politiky?

Co patří do měnové politiky

Měnová politika znamená ovlivňování ekonomiky prostřednictvím peněžního trhu. Provádí ji zpravidla téměř vždy centrální banka konkrétní země, a to většinou nezávisle na vládě. Základním cílem centrálních bank, a tedy i měnové politiky, bývá udržovat cenovou stabilitu, neboli nízkou míru inflace.
ArchivPodobné

Co je to měnová politika

Měnovou politiku představují rozhodnutí centrální banky, která ovlivňují cenu a dostupnost peněz v ekonomice. V eurozóně se nejvýznamnější rozhodnutí Evropské centrální banky v této oblasti obvykle týkají základních úrokových sazeb.

Jakou měnovou politiku provádí ČNB

Od ledna 1998 provádí ČNB svou měnovou politiku v režimu cílování inflace. Zjednodušeně řečeno, zavazuje se usilovat o to, aby se inflace za normálních vnějších ekonomických podmínek pohybovala v blízkosti vyhlášeného inflačního cíle.

Jaké jsou nástroje centrální banky

Měnověpolitické nástroje České národní banky (ČNB)Operace na volném trhu. Hlavním měnovým nástrojem jsou repo operace, které jsou prováděny formou tendru (výběrového řízení).Automatické facility.Dodávací repo operace.Povinné minimální rezervy.Devizové intervence.

Jak se tvoří peníze

Peníze vznikají jako závazky mezi bankou a dalším subjektem. Motorem tvorby peněz jsou komerční banky, které poskytují úvěry. Centrální banky se pouze mohou snažit ovlivnit množství tištěných peněz, role např. České národní banky je tak poměrně omezená.

Jak funguje monetární politika

Monetární politika je proces, ve kterém centrální banka prostřednictvím různých nástrojů ovlivňuje stabilitu cenové hladiny, vyrovnanost platební bilance, ekonomický růst, míru nezaměstnanosti a stabilitu měnového kurzu. Monetární politika může být stejně jako fiskální politika expanzivní nebo restriktivní.

Co to je měnová reforma

Měnová reforma je složitý a nákladný ekonomický krok, při němž je zásahem státu nebo jiné moci změněna hodnota platidla nebo platidlo samo na určitém území.

Jaké sazby vyhlašuje ČNB

Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání ponechala úrokové sazby na stávající úrovni. Dvoutýdenní repo sazba (2T repo sazba) tak zůstává na 7 %, diskontní sazba na 6 % a lombardní sazba na 8 %.

Jak ČNB řeší inflaci

Česká národní banka dohlíží na to, aby inflace byla nízká, stabilní, a tím i předvídatelná. Svého inflačního cíle ve výši 2 % ČNB dosahuje pomocí nastavení úrokových sazeb a dalších měnověpolitických nástrojů. Bankovní rada přitom rozhoduje na základě makroekonomické prognózy a vyhodnocení jejích rizik a nejistot.

Co je diskontní politika

Diskontní politika je klasický a nejstarší nástroj monetární politiky centrální banky. Jde o poskytování krátkodobých úvěrů obchodním bankám, jejichž smyslem je ovlivnit měnovou bázi, krátkodobé úrokové sazby a finanční výpomoc bankám.

Co to je repo sazba

Repo sazba je úroková sazba stanovená ČNB, která se užívá při finančních operacích na volném trhu. Nejen s její pomocí reguluje ČNB množství peněz v ekonomice. Repo sazba se využívá jako maximální sazba úroku v situaci, kdy komerční (obchodní) banky vrací půjčené peníze zpět ČNB.

Kdy vznikly první peníze

První kovové mince se objevily pravděpodobně již v roce 1000 př. n.l. v Číně. Na území dnešního Turecka byly mince raženy kolem roku 687 př. n. l. První papírové bankovky byly vydávány za vlády císaře Hien Tsunga v 9.

Jak zanikají peníze

Zánik peněz je spjat s opačnými činnostmi. Největší objem peněžní zásoby se stahuje, když nebankovní jednotky splácí bankám úvěry a úroky z nich. V menší míře nastává zánik peněz při prodeji majetku a služeb bankami nebankovním subjektům.

Co je expanzivní měnová politika

Expanzivní měnová politika zvyšuje peněžní zásobu a snižuje úrokovou míru. Tím dosáhne snížení nezaměstnanosti, zvýšení inflace a zlepšení obchodní bilance prostřednictvím depreciace. Restriktivní měnová politika snižuje peněžní zásobu a zvyšuje úrokovou míru.

Kdo je nositelem monetární politiky

Nositelem monetární politiky je centrální banka (CB). Nástroje centrální banky při provádění monetární politiky Centrální banka má při provádění monetární politiky k dispozici přímé a nepřímé nástroje, pomocí nichž ovlivňuje chování a činnost komerčních bank.

Kdy byla v Česku měnová reforma

Československá měnová reforma byla provedena 1. června 1953, protože se tehdejší komunistická vláda snažila dosáhnout znehodnocení měny, vypořádat se spřídělovým systémem, zastavit černý trh a také snížit poměr poptávky vůči chudé poválečné nabídce.

Co dělat při měnové reformě

Určitě doporučuji diverzifikovat a nevsázet vše na jednu kartu! Mezi aktiva, která mohou dlouhodobě uchovávat hodnotu i při měnové reformě, můžou rozhodně patřit: Cenné papíry (např. ETF fondy), díky kterým budete držet podíl v největších firmách světa (můžete je mít nakoupené a držet i v cizí měně)

Co je to základní úroková sazba ČNB

Základní sazba ČNB (základní úroková sazba)

Základní úrokové sazby stanovuje v ČR Česká národní banka. Tyto základní úrokové sazby ovlivňují úroky komerčních úvěrů, tj. úvěrů, které banky poskytují občanům a firmám. Na základě těchto sazeb stanovují jednotlivé banky například hypoteční úrok nebo úroky k půjčkám.

Co to je repo

Repo sazba je úroková sazba stanovená ČNB, která se užívá při finančních operacích na volném trhu. Nejen s její pomocí reguluje ČNB množství peněz v ekonomice. Repo sazba se využívá jako maximální sazba úroku v situaci, kdy komerční (obchodní) banky vrací půjčené peníze zpět ČNB.

Kdo může za inflaci v ČR

Kdo za to může Z pohledu makroekonoma je jasné, že za ni mohou oba. Jak fiskální, tak měnová politika totiž inflaci ovlivňují. Deficit státního rozpočtu za první čtyři měsíce roku ve výši 200 mld.

Kdo řídí inflaci v ČR

V ČR inflaci měří ČSÚ, na jehož internetových stránkách lze nalézt podrobnosti o měření inflace v ČR. Součástí cílování inflace je také její predikce, kterou ČNB publikuje ve Zprávách o měnové politice. ČNB také zjišťuje inflační očekávání domácností, nefinančních korporací a firem a finančních trhů.

Co je to restriktivní měnová politika

Restriktivní měnová politika snižuje peněžní zásobu a zvyšuje úrokovou míru. Tím dosáhne snížení inflace, zvýšení nezaměstnanosti a zhoršení obchodní bilance. a zlepšení obchodní bilance. Expanzivní měnová politika sníží nezaměstnanost a zlepší obchodní bilanci jen krátkodobě.

Co je to lombardní sazba

Lombardní sazba je procentuální sazba, která stanovuje, za kolik si mohou půjčit komerční banky u ČNB. Je jednou ze základních úrokových sazeb, které ČNB stanovuje. Pokud si půjčuje některá z komerčních (obchodních) bank od ČNB, tak oproti zástavě cenných papírů.

Co je to diskontní sazba ČNB

Diskontní sazba: měnověpolitická úroková sazba, která zpravidla představuje dolní mez pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu. ČNB ji využívá k úročení přebytečné likvidity, kterou banky u ČNB uloží přes noc v rámci tzv. depozitní facility.

Kdo vymyslel peníze

Okolo roku 1000 před n. l. začali Číňané vyrábět bronzové a měděné napodobeniny mušlí a ty jsou považovány za nejstarší formu mincí. Tyto mince byly vyrobeny ze surového kovu a často měly uprostřed dírku pro navlečení na provaz nebo tyč pro snadnější dopravu a uložení.