Jaké jsou nížiny v ČR?

Jaké máme nížiny

Nížiny v Česku

Česko je poměrně vysoko položené a nížiny do 200 m n. m. tvoří jen velmi malou část území, podél dolních toků Labe, Dyje a Moravy. Nížinami do 300 m n. m. jsou pak Polabí, Dyjsko-svratecký úval, Hornomoravský úval, Dolnomoravský úval a Ostravská pánev.

Jaké jsou naše největší nížiny

Polabskou nížinu můžeme označit za největší nížinnou oblast České republiky. Zaujímá plochu 5 044 km² – do této rozlohy jsou zahrnuty geomorfologické celky Dolnooharské, Středolabské a Východolabské tabule.

Jaký je rozdíl mezi nížinou a rovinou

Setkáváme se s termíny nížina a vysočina (viz výše). Nížiny jsou území o nadmořské výšce 0 – 200 m (300 m) s rovinatým charakterem a max. relativní vertikální členitostí do 75 m. Vysočiny jsou území s nadmořskou výškou nad 200 m (300 m) a relativní vertikální členitostí větší než 75 m.
Archiv

Jak se jmenují nížiny v Jihomoravském kraji

Ročník: 4. V Jihomoravském kraji jsou převážně nížiny. Podél toků řek Dyje a Svratky leží Dyjskosvratecký úval, v povodí řeky Moravy pak Dolnomoravský úval. Na severu a severozápadě kraje se rozprostírají vrchoviny.

Co se pěstuje v nížinách

nížiny – černozemě – pšenice, kukuřice, cukrová řepa, vinná réva, ovoce, zelenina, chmel, koně, prasata, drůbež.

Jak se jmenují nížiny rozkládající se v České republice

Řešení: Polabská nížina – rozkládá se podél řeky Labe; Ohře a Vltavy, Jizery a Cidliny (přítoky Labe). Dyjsko-svratecký úval – rozkládá se podél řeky Dyje, s přítoky: Jevišovka, Jihlava, Svratky s přítokem Litavou. Dolnomoravský úval – rozkládá se podél řeky Moravy s přítoky Veličkou, Olšavou a Kyjovkou.

Co je to Polabí

Polabí je území v Čechách podél řeky Labe zhruba mezi městy Jaroměř a Lovosice (v užším pojetí jen po Štětí). Jde o neformální označení bez přesného územního vymezení. Někdy se také označuje jako Polabská nížina.

Co to jsou velehory

Slovník spisovné češtiny (SSČ) uvádí, že slovo „velehory“ označuje vysoké horstvo (nad 2000 m nadmořské výšky). Nejvyšším pohořím na Zemi je, podle absolutní nadmořské výšky, Himálaj se 14 nejvyššími vrcholy světa přesahujícími 8 000 m.

Co to je hornatina

Hornatina je typ zemského povrchu s velmi členitým reliéfem. Výšková členitost je 300 až 600 m. V Česku hornatiny zaujímají zpravidla část povrchu v nadmořské výšce 900 až 1 600 m. Hornatiny mají výrazné úpatí vůči sousedním terénním tvarům.

Co se pěstuje na Moravě

Pěstuje se zde pšenice, cukrovka, ječmen, chmel, zelenina (rajčata, papriky, okurky) a ovoce (zejména meruňky a broskve). Na území kraje se nacházejí největší plochy vinic v naší republice. Ze zvířat je rozšířený chov vepřů, krav a drůbeže.

Co se pěstuje v Hnědozemi

Hnědozemě najdeme v rovinatých a mírně zvlněných oblastech. Dříve byly pokryty listnatými lesy, dnes jsou hojně využívané k pěstování náročných i méně náročných plodin, mezi něž můžeme zařadit řepu, kukuřici a různé druhy ovoce a zeleniny.

Jaké plodiny se pěstují v ČR ve Vysočinách

Rostlinná výroba. Přes polovinu osevních ploch na Vysočině zaujímají obiloviny, především pšenice a ječmen, ve vyšších polohách v menší míře i žito (asi pětina produkce Česka). Dlouhou tradici má na Vysočině pěstování brambor, zejména v okresech Pelhřimov a Havlíčkův Brod.

Co pěstujeme v nížinách

nížiny – černozemě – pšenice, kukuřice, cukrová řepa, vinná réva, ovoce, zelenina, chmel, koně, prasata, drůbež.

Kam na výlet v Polabí

Kam na výlet ve Středních Čechách – severovýchodZámek Loučeň Hrady a zámky.Písečný přesyp u Píst. Jiné atrakce.Poděbradské jezero. KoupáníVlastivědné muzeum Nymburk. Muzea a historie.Polabské muzeum. Muzea a historie.Anglický park Na OstrověCentrum řemesel a bylinné zahrady Botanicus.Jízda v obrněném transportéru.

Co se pěstuje v Polabí

Polabská nížina patří mezi nejvýznamnější oblasti, kde se v Česku pěstují všechny tři typy zeleniny: od teplomilné, jako jsou rajčata, okurky či papriky, přes takzvanou chladuodolnou zeleninu, mezi kterou patří kedlubny, kapusta nebo třeba mrkev, až po mrazuodolnou, tedy cibule, česnek či růžičková kapusta.

Jaké máme pohoří

Pohoří České republiky a jejich nejvyšší horyKrkonoše – Sněžka – 1603 m.n.m.Hrubý Jeseník – Praděd – 1491 m.n.m.Králický Sněžník – Králický Sněžník – 1423 m.n.m.Šumava – Plechý – 1378 m.n.m.Moravskoslezské Beskydy – Lysá hora – 1324 m.n.m.Krušné hory – Klínovec – 1244 m.n.m.Rychlebské hory – Smrk – 1127 m.n.m.

Co je Vyskova Clenitost

Relativní výšková členitost vyjadřuje, jakou gravitační potenciální energií disponuje reliéf daného území. Lidé tuto energii vnímali od nepaměti a na základě empirie s ní počítali například při výstavbě sídel. Proto byla stará sídla budována na elevacích, aby je od okolí chránily strmé svahy.

Co se pestuje v Brně

Pěstuje se zde pšenice, cukrovka, ječmen, chmel, zelenina (rajčata, papriky, okurky) a ovoce (zejména meruňky a broskve). Na území kraje se nacházejí největší plochy vinic v naší republice. Ze zvířat je rozšířený chov vepřů, krav a drůbeže.

Jaké jsou nejúrodnější půdy

Černozem je nejúrodnější typ půdy. Pěstuje se tady zejména pšenice, kukuřice, cukrová řepa. V teplejších oblastech vinná réva, ovoce a zelenina, chmel. Chovají se zde koně, prasata a drůbež.

Kde v ČR je Hnědozem

Mezi plošně nejrozšířenější patří na jižní Moravě a v Polabí černozemě, v pahorkatinách hnědozemě a ve vyšších polohách illimerizované půdy a podzoly. Zemědělská půda se na celkové rozloze České republiky podílí více než polovinou a díky nevhodným způsobům obhospodařování jsou dvě třetiny narušeny erozí.

Co roste v nížinách

nížiny – černozemě – pšenice, kukuřice, cukrová řepa, vinná réva, ovoce, zelenina, chmel, koně, prasata, drůbež.

Co se pěstuje v nížinách v ČR

V nížinách, kde je zároveň teplejší podnebí a nejúrodnější půdy, se nejlépe daří pěstování obilí – pšenice, žita, ječmene, ovsa, kukuřice. Nejvhodnějšími oblastmi jsou Polabí, Haná a úvaly jižní Moravy. Z obilných zrn se získává ve mlýnech mouka na chléb, rohlíky či koláče. Z ječmene se dále vyrábí slad k výrobě piva.

Co to je nížina

Nížina je část zemského povrchu o nadmořské výšce 0–200 m (popř. až 300 m), tvořená nezpevněnými nebo málo zpevněnými sedimentárními horninami, plochá nebo jen málo zvlněná, s relativní výškovou členitostí do 75 m.

Kam na výlet ve Středočeském kraji

Kam na výlet ve Středočeském krajiMěsto Kutná Hora.Zámek LoučeňZOO park Zelčín.Město Mělník.Hrad Kokořín a Kokořínsko.Hora Říp.Centrum řemesel Botanicus OstráZámek Konopiště

Jaká je nejmenší hora

Za nejmenší horu světa tak bývá nejčastěji považován australský vrchol Mount Wycheproof, který nad okolním terénem vystupuje jen o pouhých 43 metrů.