Jaké jsou slitiny kovu?

Co to jsou slitiny kovu

Slitina je tavením vzniklá směs kovu s dalšími kovy nebo jinými prvky či sloučeninami, obvykle ve formě pevného roztoku. Podle počtu složek se slitiny dělí na: Binární – dvě složky. Ternární – tři složky.

Jaké jsou slitiny

Do skupiny těžkých slitin pak patří především slitiny mědi, niklu, kobaltu, zinku, olova, cínu a dalších kovů. Do samostatných skupin se obvykle zařazují ušlechtilé kovy – zejména stříbro, zlato, platina, rhodium, dále tzv. kovy vzácných zemin, kovy radioaktivní a polovodiče.

Jaké vlastnosti mají kovy

Kovy jsou pevné neprůhledné látky, mají zvláštní (kovový) lesk. V pevném i kapalném skupenství, jsou dobrými vodiči tepla i elektřiny. Jsou dobře tvárné, dají se kovat válcovat, lisovat i odlévat. V tekutém stavu se mohou mísit a slučovat (tvoří slitiny).
Archiv

Co je slitina mědi a cínu

Bronz je slitina mědi a cínu, případně i v malém množství jiných kovů jako např. hliníku, manganu, olova (kromě zinku, kdy se slitina nazývá mosaz).

Který kov je nejušlechtilejší

Jestliže se rozhodnete pro zakoupení platinového šperku, můžete si být jistí, že získáte jeden z nejoriginálnějších a nejušlechtilejších kovů vůbec.

Jak vzniká slitina

Slitina je směs kovu s dalšími kovy nebo prvky či sloučeninami, která vzniká tavením a jejich smícháním. Nejznámějšími slitinami zlata jsou růžové, žluté a bílé zlato.

Jaký je nejtěžší kov na světě

Osmium bývá někdy označováno jako prvek s největší hustotou neboli nejtěžší prvek (těsně před iridiem), protože podle přesných teoretických výpočtů z krystalové mřížky by dokonale čisté osmium mělo dosahovat hustoty 22,587 ± 0,009 g/cm³, zatímco iridium 22,562 ± 0,009 g/cm³.

Co patří do kovů

Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.

Co je slitina mědi

Nejznámějším bronzem je slitina mědi s cínem. Pod pojmem bronz však rozumíme slitinu mědi s jakýmkoliv prvkem mimo zinek (taková slitina se nazývá mosaz). Přídavek cínu do kovové mědi odstraňuje její hlavní nedostatek pro výrobu prakticky použitelných nástrojů – malou tvrdost.

Co to je cínový mor

Cínový mor je samovolný fyzikální proces, při kterém se kovový cín mění na práškovou šedou formu (rekrystalizace). Může vzniknout při vystavení kovu nízkým teplotám (už pod 13,2 °C) a je „nakažlivý“ – přenáší se mezi předměty navzájem.

Jaký kov zčerná

Zlato patří mezi tradiční kovy, přičemž zlatníci s ním pracují po tisíce let. Jedná se o jeden z nejoblíbenějších a nejlesklejších kovů vůbec. Zlaté šperky se pyšní těmi nejlepšími vlastnostmi – jsou lesklé, pevné a odolné vůči kyselinám i vnějším vlivům, takže vám nezčernají ani po letech nošení.

Čím se liší kovy od Nekovů

Princip: Velkou skupinu chemických prvků označujeme jako kovy. Mají kovový lesk, vedou teplo a elektrický proud a jsou kujné. Zbývající prvky, které nemají tyto vlastnosti nazýváme nekovy.

Jaký je nejlehčí kov

Lithium je nejlehčí kov. Najdeme ho ve varném skle nebo v keramice. Díky jeho pevnosti a nízké hmotnosti našlo využití ve slitinách používaných v letectví. Lithium se používá hlavně v bateriích.

Co je cennější než zlato

Platina je jedním z nejvzácnějších drahých kovů na světě. Svou hodnotou převyšuje nejen stříbro, ale dokonce i zlato. I přes to byla dlouhá léta opomíjena a stála ve stínu ostatních drahých kovů.

Kam vyhodit kov

Ke sběru kovových odpadů se obvykle v ČR využívají kontejnery šedé barvy. Před vyhozením bychom měli kovové plechovky sešlápnout, aby nezabíraly ve sběrných nádobách tolik místa. Aby nemusely obce pořizovat speciální nádoby a zajišťovat samostatný svoz kovů, bývají často kovové obaly sbírány společně s plasty.

Kam vyhodit staré příbory

V tomto případě jsou hlavními místy pro sběr kovů sběrné dvory. Do nich můžeme dokonce odnést i kovy, které nám nevezmou ve výkupnách druhotných surovin.

Proč měď černá

K rozpouštění mědi v minerálních kyselinách dochází, jako ušlechtilý kov však nedokáže z kyseliny vytěsnit kation vodíku, a proto se rozpouští v oxidujících kyselinách nebo v neoxidujících kyselinách v prostředí oxidačních činidel. Ve zředěném roztoku kyseliny chlorovodíkové se měď nerozpouští.

Co rozpouští měď

Základní fyzikálně – chemické vlastnosti

Rozpouštění mědi v minerálních kyselinách probíhá, ale jako ušlechtilý kov nedokáže z kyseliny vytěsnit kation vodíku, a proto se rozpouští v oxidujících kyselinách nebo v neoxidujících kyselinách v prostředí oxidačních činidel.

Jak se čistí čin

Víte, jak o ně pečovat, aby vydržely pěkné Základní čištění cínových kousků zvládnete teplou vodou a mýdlem, případně jarem, měkkým kartáčkem nebo ještě lépe hadříkem. Poté je opláchněte, vysušte a naleštěte.

Co je to čin

– patří mezi kovy které jsou známy lidstvu již od starověku především jako součást slitiny zvané bronz. Má velmi nízký bod tání a je dobře kujný a odolný vůči korozi.

Co znamená když černá stříbro

Zčernání stříbrných šperků se nazývá oxidace. Jedná se o přirozenou reakci stříbra, která vzniká při kontaktu šperku s termální vodou, potem, lakem na vlasy či parfémem.

Co je nejdražší kov

Z postavení nejdražšího kovu světa se totiž těší Rhodium, jedná se o prvek, který v roce 1803 objevil a popsal anglický chemik William Hyde Wolaston. Rhodium, jinak drahý kov stříbřitě bílé barvy, je vedlejším produktem rafinace platiny a paladia, v přírodě se vyskytuje vždy s jinými drahými kovy.

Který Nekov je Nejreaktivnější

Fluor je nejreaktivnější a nejelektronegativnější prvek, brom těkavá červenohnědá kapalina a jod sublimující fialová pevná látka.

Který Nekov sublimuje

Za normálního tlaku sublimují např. led (pod 0 °C), suchý led (–78,5 °C) nebo fluorid uranový (56,5 °C), jod, naftalen nebo kafr. Většina látek je schopná sublimace za sníženého tlaku – přesněji řečeno tlaku nižším, než odpovídá jejich trojnému bodu.

Na co se používá lithium

Největší potenciál využití lithia (převážně ve formě sloučenin) je při výrobě hlavně dobíjecích baterií, především do přenosné elektroniky (mobilní telefony, tablety, laptopy, notebooky, fotoaparáty, kamery, lékařské přístroje atd.), baterie do elektromobilů a velkokapacitních baterií pro ukládání energie atd., kde …