Jak komunikují včely?

Jak se včely Dorozumivaji

Včely se jako veškerý hmyz dorozumívají pomocí feromonů. Navíc se dorozumívají tanečky, což je složitý způsob fyziologického a etologického dorozumívání, které je známé zatím pouze u společenských včel. Vracející se létavka s plným medným váčkem sladiny, nabízí tuto přinesenou potravu družkám a vzápětí začne taneček.
Archiv

Jak si včely předávají informace

Osmičkový tanec

Směr, kterým se mají včely za novým zdrojem potravy vydat, ukazuje úhel mezi plástvemi a osou tance. Vzdálenost zdroje snůšky od úlu signalizuje včela svým zadečkem. Čím více jím třese, tím dále se potrava nachází. Osmičkovým tancem si včely předávají informace o potravě vzdálené až šest kilometrů.
Archiv

Jak jsou včely užitečné

Význam včel nespočívá jen v tom, že produkují biologicky cenné a lidskému zdraví prospěšné látky – med, pyl, propolis, mateří kašičku, včelí jed a vosk, ale hlavně v tom, že monitorují kvalitu životního prostředí a zabezpečují až z 97 % opylení kulturních plodin a volně rostoucí vegetace.

Jak daleko létají včely

Vzdálenost větší jak 5 km jsou včely schopné překonat za zdrojem snůšky, pokud nemají možnost jiného zdroje v dosahu. Na 1 km letu včela spotřebuje zhruba 1 mg sladiny, kterou nese.

Jaké jsou včelí produkty

Dalším široce rozšířeným, ale obecně už méně známým, je propolis, pryskyřičná látka s desinfekčími účinky. Dalšími včelími výrobky jsou také pyl, mateří kašička, vosk a včelí jed. Pravými produkty včel jsou pouze vosk a jed, ostatní látky sice získáváme od včel, ale jejich původ je rostlinný.

Čím se řídí včely

Včely se řídí pachem včelí matky, která vylučuje feromony. Tyto látky uvolňují někteří živočichové do okolního prostředí a vábí jimi většinou opačné pohlaví. Existují ale i značkovací feromony, které tvoří matka i dělnice na chodidlových žlázách a včely si jím označují i česno, aby se lépe orientovaly.

Co nám dávají včely

Včela nám „dává“ med, pyl, vosk, mateří kaši, propolis …

Kde žijí včely

Včelstvo k životu nutně potřebuje úl, tedy místo, kde bydlí. Musí to být nějaká dutina, ať už přirozená nebo umělá, do které neprší; má li navíc velký prostor a malý vchod, tak je to výhodou. V našich podmínkách divoké včely využívaly většinou dutiny ve vykotlaných stromech.

Co se stane když vymřou včely

Je to malé, nenápadné, ale na jeho existenci jsou závislé až čtyři pětiny všech rostlin. Jabloně, hrušky, třešně, švestky a angrešty by bez včel měly nižší úrodu až o dvě třetiny, řepka nejméně o třetinu. Do pár let by mohly zmizet tisíce druhů rostlin a s nimi i další hmyz, pro který jsou zdrojem potravy.

Jak dlouho se líhne včelí matka

Matka se běžně dožívá 2-3 let. V produkčních včelstvech ji včelař zpravidla po dvou letech vyměňuje. Související stránky: Jak dlouho žije včela

Proč včely sbírají pyl

Včely sosákem nasají nektar, základ medu, a uloží jej ve svém medovém váčku. Pyl, který obsahuje velké množství bílkovin a používá se ke krmení plodu, sbírají včely skoro jakoby jen tak mimochodem. Přichytí se k chloupkům na těle včel a při návštěvě další květiny se v odpovídajícím množství přenese na bliznu.

Co všechno produkují včely

Včely lidé chovají ze dvou hlavních důvodů: získávání včelích produktů (med, vosk, propolis, mateří kašička, jed, pyl) opylovací činnost.

Co nosí včely do úlu

Část včel létavek nosí do úlu pyl, část nektar a jen menšina sbírá oboje najednou. V každém případě je to práce náročná, a možná i proto musí létavky ze všech dělnic v noci nejdéle spát. Většinou v klidném koutě úlu, někdy spí venku schované v květu, se svěšenými tykadly a nožičkami složenými pod tělem.

Co sbírají včely

Navštěvují její květy a při sběru nektaru sbírají z květů zároveň pylová zrna na rousky zadních párů nožiček. Přenáší tak na svém těle pyl z květu na květ a z prašníku na pestík, čímž provádějí opylení u hmyzosnubných rostlin, tedy rostlin závislých na opylovačích, kdy včely tvoří přibližně 80 %.

Proč potřebujeme včely

Víš, proč včely chováme a čím jsou pro nás užitečné Nejen tím, že vyrábí sladký med, ale bez nich bychom neměli vlastně vůbec žádné ovoce a květiny.

Co dělají včely v úlu

Jejich úkolem a vyhledávání a donášení potravy, zpracování medu, konzervování pylu, výstavba plástů, krmení matky, trubců a plodu, hlídají vchod do úlu, čistí jej a tak dále.

Co by nebylo bez včel

Jen díky včelám máme velké množství zeleniny a ovoce, ale i některé druhy ořechů, oleje a další produkty. Ze 100 druhů rostlin, které tvoří 90 % světové produkce potravin, jich včely opylují většinu! Některé plodiny by bez včel zcela zmizely, například kakao, káva nebo vanilka.

Kdy začne klást včelí matka

Na některém výletu bude oplodněna trubci a po pěti i více dnech začne klást vajíčka. O dospělou matku se včely svědomité starají. Matka začíná ve včelstvu klást brzy po oplození, často klade až do konce října.

Co nám přinášejí včely

Včely se každý rok postarají o opylení 80% evropské úrody i divokých rostlin. Lidem přinášejí užitek v podobě medu, propolisu, vosku a mateří kašičky, ale také pracovních příležitostí. Včelaření zlepšuje životy lidí na celém světě. Včely se každý rok postarají o opylení 80% evropské úrody i divokých rostlin.

Co nemají rádi včely

Včely obecně nemají rády výrazné pachy. Je tedy dobré vyvarovat se výrazných parfémů a parfemovaných kosmetických přípravků, dále není doporučeno se v blízkosti úlů pohybovat se zapálenou cigaretou, po požití alkoholu nebo zpocený.

Kdy se rojí včely

Včely se rojí v období před první snůškou až do 20. 6., kdy je konec období rozvoje a včely se začínají připravovat na zimu. Nejčastější příčinou rojení je přitom nedostatek místa v úlu.

Jak začít se včelami

Co dělat, chci začít včelařit Získejte informace – čerpat můžete ze specializované literatury, ze stránek Českého svazu včelařů a v neposlední řadě od místní včelařské organizace – od včelařů ve svém okolí, kteří vám mohou v začátcích pomoci nejen radou. Můžete se také zúčastnit nejrůznějších včelařských kurzů.

Kde jsou včely přes zimu

Včely v zimě nespí. Chladné období roku přežívají v chomáči – kouli vytvořené uvnitř úlu či hnízdní dutiny napříč plásty. Ve vnější vrstvě se pravidelně střídají – "jdou se ohřát dovnitř". V izolaci si včely na okraji chomáče pomáhájí navíc ještě roztažením křídel.

Jak dlouho vydrží včely bez matky

Tak pokud matku zrušil před 5 týdny tak už tam nebudou ani matečníky. A je celkem možné že se mladá matka, teda pokud byla stará zrušena, nevrátila z proletu a teď už je včelstvo osiřelé. Pokud neuvidíš matku ani plod tak tam dej plást s mladými larvami a uvidíš jestli narazí NM.

Jak dlouho trvá vývoj včelí matky

Posláním matky ve včelstvu je zajistit reprodukci včelstva a tím jeho zachování. Její vývoj od vajíčka do dospělosti trvá 16 dní. Její život potom trvá něco mezi 2-3 lety.