Jak léčit kyselinou mravenci?

Kdy léčit včely kyselinou mravenci

Formidol je preventivní léčivo, jenž lze použít i bez veterinárního předpisu. Formidol přináší biologicky neškodné léčivo k boji proti Varroáze a Nosematóze. Formidol lze použít od jara do podzimu 3 x až 4 x ročně. Kyselina mravenčí je známý zabiják roztočů.
ArchivPodobné

V čem je kyselina mravenčí

Kyselina mravenčí je nejsilnější organická kyselina (karboxylová kyselina: HCCOH), bezbarvá kapalina, na vzduchu dýmající, ostře páchnoucí, s leptavými účinky. Vyskytuje se ve vysoké koncentraci v mravenčím (ca 60% roztok) či včelím sekretu/jedu a v kopřivách, přičemž se projevuje její leptavý účinek.

Kdy se léčí Formidolem

Formidol pomáhá při léčbě nossematozové nákazy, vápenatění plodu a hlavně při tlumení varoázy. První plošné léčení se provádí po posledním medobraní. V naší organizaci to bývají GABONOVÉ PÁSKY – GABON PA 92, nebo PF 90. Tyto pásky jsou včelaři povinni odebrat osobně, nebo v zastoupení ve vyhlášeném termínu!!!

Jak dlouho nechat Formidol v úlu

Při vkládání desky se nesmi regulační obal porušit nebo shrnout, musí přiléhat těsně na desku. Po uplynutí obvykle 48 hodin desku vyjmeme, odstraníme regulační obal a obnaženou desku vrátíme do úlu na stejné místo. Za další dva dny desku z úlu odstraníme, jinak ji včely -již suchou- začnou rozkousávat a vynášet z úlu.

Jak používat Formidol

Na jedno včelstvo se použije jeden proužek, umístěný na horních loučkách rámků nebo mezi nástavky. Proužek se vyjme z HDPE sáčku a vloží se do včelstva. Při vložení přípravku na horní loučky nebo mezi nástavky proužek směřujeme otvory mezi plodové plásty. Strana s otvory je označena kroužkem na odparné desce.

Co to je varroáza

Varroáza je parazitární onemocnění včel způsobené roztočem Varroa destructor, který parazituje jak na zavíčkovaném plodu, tak na dospělých včelách.

Jak neutralizovat kyselinu mravenci

6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění: Při úniku do vody přidat sodu, vápenec nebo vápno, následně přefiltrovat nebo mech. odstranit; vodné roztoky opatrně zneutralizovat hydrogenuhličitanem sodným nebo hydroxidem sodným před vložením do vhodných nádob (pH 5 – 8).

Co vylučují mravenci

Mravenci vynáší vajíčka mšic na rostliny a tím jim pomáhají najít ideální zdroj potravy. Navíc je stráží a brání před predátory. Na oplátku se živí sladkou medovicí, kterou mšice při sání rostlin vylučují. Tento vztah však jistě žádný zahrádkář bojující proti mšicím neocení.

Jak Fumigovat

Jak fumigovat: Fumigační pásek propíchneme na jednom konci hřebíkem 80 – 100 mm dlouhým. Pod hřebík kápneme 2 kapky na jeden vysoký nástavek. Pro včelaře, kteří zimují pouze v plodišti , to znamená pouze 2 kapky, pro ty, kteří zimují ve dvou vysokých, nebo třech nízkých nástavcích, to jsou 4 kapky.

Kdy se Fumiguje

Aplikace fumigací se provádí při venkovních teplotách nad 10°C, aby včelstvo bylo rozvolněné a v době kdy včely nelétají (nejlépe navečer nebo ráno).

Kdy vyndat Formidol

nejdřív 48 hodin s pěti dírami a pak na 48 hodin celý vybalený.

Kam umístit Formidol

Formidol 41g je odparná deska z krátkovláknité celulózy obsahuje 40 ml kyseliny mravenčí v koncentraci 85 %. Je určena k letnímu léčení včelstev proti varroáze včel; současně omezuje zvápenatění plodu a nosematózu. Odparná deska se vkládá do podmetu, na strůpek nebo mezi nástavky.

Jak se zbavit varroázy

Dlouholetá zkušenost ukazuje, že nejdůležitější období pro tlumení varroázy je v zimě, kdy jsou včelstva bez plodu a roztoči jsou jen na dospělých včelách. Pro likvidaci všech roztočů jsou nezbytná tři ošetření v odstupu minimálně 2 týdnů. Lze kombinovat ošetření fumigací a ošetření aerosolem přípravkem Varidol 125.

Jak dlouho žije Varroa destructor

Samičky roztoče žijí asi dva měsíce. Přes zimu přežívají na včelách asi 200 dnů.

Co neutralizuje poleptání kyselinou

224 919 293 (nonstop). Nejdůležitější rady: poleptanou pokožku omyjte proudem vody a zasažené místo zneutralizujte roztokem sody (v případě poleptání kyselinou) nebo octa (v případě poleptání hydroxidem/louhem) zasažené oko vymývejte proudem vody a odstraňte nečistoty.

Jak vzniká kyselina mravenčí

1. vyd. Kyselina mravenčí HCOOH se v přírodě vyskytuje v žahavých částech kopřiv a je vylučována některými druhy mravenců při podráždění. Vyrábí se adicí hydroxidu sodného na oxid uhelnatý při cca 115-150 °C a 0,8-3 MPa v tlakových reaktorech.

Kdy jsou mravenci aktivni

Před bouřkou jsou agresivní

Svá hnízda si staví v mrtvém i živém dřevě a může se vyskytovat celoročně. Mravenci jsou aktivní ve dne i v noci. Jsou agresivní především za dusného počasí, zejména pak před bouřkou. V takovém případě dokáží člověka pokousat a způsobit tak pálivou bolest.

Jak dlouho jsou mravenci na Zemi

Žijí obvykle kolem pěti let, u některých druhů však až dvacet let. Úctyhodný byl věk královny lesního mravence, která žila v umělém mraveništi nadšeného švýcarského entomologa.

Kdy opakovat fumigací

Strategie ošetření fumigací a aerosolem

října do 31. prosince (dle původní metodiky MVO varroáza, SVS). Doporučené intervaly mezi těmito ošetřeními jsou 14 až 21 dní. Tyto časové rozestupy zohledňují délku vývoje plodu tak, aby při další fumigaci byl dříve nezasažený plod již vylíhnutý.

Co je Varidol

VARIDOL 125 mg/ml roztok k léčebnému ošetření včel

Kontaktní přípravek k léčbě varroázy včel v době, kdy ve včelstvu není zavíčkovaný plod.

Co je Formidol

Formidol 41g je odparná deska z krátkovláknité celulózy obsahuje 40 ml kyseliny mravenčí v koncentraci 85 %. Je určena k letnímu léčení včelstev proti varroáze včel; současně omezuje zvápenatění plodu a nosematózu. Odparná deska se vkládá do podmetu, na strůpek nebo mezi nástavky.

Jak dlouho přikrmovat Oddělek

Oddělky můžete takto „přikrmovat“ třeba až do půlky září. Kmenové včely je vhodné mít nakrmené naopak co nejdříve, např. do konce července nebo i dříve. Pokud oddělek dokáže vystavět více mezistěn, než momentálně potřebujete, jen dobře, ať staví.

Kdy dávat Varidol

Dlouholetá zkušenost ukazuje, že nejdůležitější období pro tlumení varroázy je v zimě, kdy jsou včelstva bez plodu a roztoči jsou jen na dospělých včelách. Pro likvidaci všech roztočů jsou nezbytná tři ošetření v odstupu minimálně 2 týdnů. Lze kombinovat ošetření fumigací a ošetření aerosolem přípravkem Varidol 125.

Co je kleštík včelí

Kleštík zhoubný nebo kleštík včelí (Varroa destructor Anderson & Trueman, 2000), nesprávně též roztoč zhoubný, je parazitický roztoč včely východní a včely medonosné. Způsobuje onemocnění varoázu. Je totiž přenašečem virových onemocnění.

Kde koupit včelstvo

Nejlepší přehled budou mít včelaři v okolí (většinou se navzájem znají), případně z místního včelařského spolku. Včelstvo se dá koupit i čistě "komerčně" – někteří včelaři si přivydělávají tím, že vychovávají včelstva, která pak prodávají. Mívají inzeráty v časopisech i na internetu, takže se dají najít.