Jak na krabicový graf?

Jak popsat krabicový graf

Krabicový graf znázorňuje rozdělení dat do kvartilů a zvýrazňuje medián a odlehlé hodnoty. Z krabic můžou vést vertikální čáry nazývané „vousy“. Tyto čáry označují proměnlivost mimo horní a dolní kvartily a jakýkoliv bod mimo tyto čáry, neboli vousy, je považovaný za odlehlou hodnotu.
Archiv

Kdy použít krabicový graf

Je velice vhodný v případech, kdy potřebujeme zúžit nebo více konkretizovat oblast projektu. Příklad Paretova diagramu. Boxplot nebo někdy bývá česky označován také jako krabicový graf. Pomocí toho typu grafu můžeme vyjádřit a vizualizovat kvartily sledovaného datového souboru.
Archiv

V čem dělat grafy

Graf můžete vytvořit v Excelu, Wordu i PowerPointu. Data grafu se ale zadávají a ukládají do listu Excelu.

Jak číst z Boxplotu

Horní a dolní fousek ukazují na nejmenší a největší hodnotu ze souboru.Horní a dolní okraj krabice ukazují na spodní a horní kvartil (více o kvartilech tady).Nenápadný křížek označuje průměrnou hodnotu.Čára v "krabici" označuje medián.
Archiv

Jak správně popsat graf

Klikněte na datovou řadu nebo graf. Pokud chcete vytvořit popisek pro jeden datový bod, po kliknutí na řadu klikněte na tento datový bod. > popisky dat. Pokud chcete změnit umístění popisku, klikněte na šipku a vyberte jednu z možností.

Co je to box plot

Umožňuje posoudit symetrii a variabilitu datového souboru a existenci odlehlých či extrémních hodnot. Můžete se setkat i z názvem box plot.

Jaký je rozdíl mezi Výsečovým a prstencovým grafem

Prstencový graf se podobá výsečovému grafu, ale na rozdíl od výsečového může zobrazit data z několika řad najednou. Prstencové grafy zobrazují velikost jednotlivých položek datových řad úměrně k součtu položek do prstence. Každý prstenec může znázorňovat jednu datovou řadu.

Jak vybrat data do grafu

Klikněte pravým tlačítkem myši na graf a zvolte Vybrat data. Na listu, který obsahuje zdrojová data grafu, se zobrazí dialogové okno Vybrat zdroj dat. Po opuštění dialogového okna klikněte na list a potom kliknutím a přetažením vyberte všechna data, která chcete použít pro graf, včetně nové datové řady.

Co je legenda v grafu

Legenda zlepší čitelnost vašeho grafu, protože umístí všechny popisky datových řad mimo oblast grafu. Máte možnost změnit umístění legendy a přizpůsobit její barvy a písma. Taky můžete upravit text v legendě a změnit pořadí záznamů v legendě.

Kdy použít Spojnicový graf

Spojnicové grafy využíváme pro data, která jsou přirozeně uspořádána do posloupností, především pro data měnící se v čase (např. průměrná teplota v měsících). Data jsou vyjádřena pomocí lomených čar. Plošné grafy jsou podobné jako spojnicové, ale znázorňují hodnoty pomocí plochy.

Jak na Spojnicový graf

Vytvoření spojnicového grafuZkopírujte data listu příkladu do prázdného listu nebo otevřete list obsahující data, která chcete vykreslit do čárového grafu.Vyberte data, která chcete vykreslit v čárovém grafu.Klikněte na kartu Vložení a potom klikněte na Vložit čárový nebo oblastový graf.Klikněte na Čára se značkami.

Jak zadat data do grafu

Klikněte pravým tlačítkem myši na graf a zvolte Vybrat data. Na listu, který obsahuje zdrojová data grafu, se zobrazí dialogové okno Vybrat zdroj dat. Po opuštění dialogového okna klikněte na list a potom kliknutím a přetažením vyberte všechna data, která chcete použít pro graf, včetně nové datové řady.

Jak pracovat s grafem

Přidání grafu do dokumentu ve WorduKlikněte na Vložení > Graf.Klikněte na typ grafu a pak poklikejte na požadovaný graf.V zobrazené tabulce nahraďte výchozí data vlastními informacemi.Po dokončení tabulku zavřete.Pokud chcete, můžete pomocí tlačítka Možnosti rozložení

Jak přidat nadpis do grafu

Klikněte do libovolného místa v grafu, ke kterému chcete přidat název. Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Popisky na tlačítko Název grafu. Klikněte na položku Překryvný název zarovnaný na střed nebo Nad grafem.

Jaký je rozdíl mezi bodovým a Spojnicovým grafem

Bodový graf vypadá na první pohled podobně jako graf spojnicový. Jeho zásadním rozdílem oproti spojnicovému grafu je skutečnost, že bodový graf neobsahuje osu hodnot a osu kategorií, jako je tomu u spojnicového grafu, ale má dvě osy hodnot.

Jak přidat popisky dat do grafu

Přidání popisků dat ke grafuKlikněte na datovou řadu nebo graf.V pravém horním rohu vedle grafu klikněte na Přidat prvek grafu.Pokud chcete změnit umístění popisku, klikněte na šipku a vyberte jednu z možností.Pokud chcete popisek dat zobrazit uvnitř bublinového obrazce s textem, klikněte na Popisek dat.

Kde udělat graf

Vyberte data, pro která chcete graf vytvořit. Klikněte na tlačítko Vložit > Doporučené grafy. Na kartě Doporučené grafy se posouvejte seznamem grafů, které Excel pro vaše data doporučuje. Klikněte na kterýkoli graf a uvidíte, jak budou vaše data vypadat.

Jak komentovat grafy

Musíte napsat, sami vymyslet nějaký titulek – vhodný název, potom interpretovat výsledky ankety z grafu, který je uveden níže, a sami přidat vaše návrhy dalších možných sportovních aktivit a obecně se zamyslet nad tím, jak lidé ve městech tráví volný čas. Měli byste napsat minimálně 150 slov.

Kdy použít výsečový graf

Výsečový (nebo také kruhový či koláčový graf) se hodí pro znázornění podílu dílčích hodnot na celku. Konkrétně ho můžeme využít např. pro znázornění podílu velikosti jednotlivých kontinentů na celkové rozloze všech kontinentů . Vybrat si můžeme klasický nebo prostorový výsečový graf .

Jak přidat název do grafu

Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Popisky na tlačítko Název grafu. Klikněte na položku Překryvný název zarovnaný na střed nebo Nad grafem. Do textového pole Název grafu, které se zobrazí v grafu, zadejte požadovaný text.

Jak spojit body v grafu

Vyberte data, která chcete vykreslit v bodovém grafu. Klikněte na kartu Vložení a potom klikněte na Vložit bodový graf (X, Y) nebo Bublinový graf. Klikněte na Bodový.

Jak se dělá graf

Vyberte data, pro která chcete graf vytvořit. Klikněte na tlačítko Vložit > Doporučené grafy. Na kartě Doporučené grafy se posouvejte seznamem grafů, které Excel pro vaše data doporučuje. Klikněte na kterýkoli graf a uvidíte, jak budou vaše data vypadat.

Jak se dělá výsečový graf

Klikněte na Vložení > Graf > Výsečový a potom vyberte výsečový graf, který chcete do snímku přidat. V zobrazené tabulce nahraďte zástupná data vlastními informacemi. Další informace o tom, jak uspořádat data výsečového grafu, najdete v části Data pro výsečové grafy. Po dokončení tabulku zavřete.

Jak přepsat legendu v grafu

Úpravy položek legendy v dialogovém okně Vybrat zdroj dat

Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Data na Vybrat data. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat vyberte v poli Položky legendy (řady) položku legendy, kterou chcete změnit. Klikněte na Upravit.

Jak změnit popisky grafů

Pravým tlačítkem klikněte na popisky kategorií, které chcete změnit, a klikněte na Vybrat data. V poli Popisky vodorovné osy (kategorie) klikněte na Úpravy. Do pole Oblast popisku osy napište popisky, které chcete použít, a oddělte je čárkami.