Jak na molice na okurkách?

Jak se zbavit molice na Kytkách

Vhodné jsou insekticidními přípravky Proti mšicím a molicím (Mospilan), Mospilan 20 SP nebo Karate se Zeon Technologií 5 SC. Postřikují se při prvním výskytu mšice, zpravidla stačí jedna aplikace. U molic (jen Mospilan) je potřeba ošetření opakovat třikrát po sobě v intervalech 5 až 7 dnů.

Jak se bránit proti molicím

Molice – zákeřný škůdce

Molice hodují zejména na spodní straně listů, kde můžeme nalézt různá vývojová stádia škůdců – od larev, až po okřídlené vetřelce, kteří se ihned rozlétávají po okolí. Kromě insekticidů se v boji proti molicím perfektně uplatňuje tečkovaný predátor – slunéčko sedmitečné.

Jak skodi molice

Jak je poznám a čím škodí Molice si pochutnávají na okrasných rostlinách, okurkách, rajčatech a paprikách. Všechny generace škodí sáním na spodní straně listů a vylučováním medovice. Rostliny silně poškozuje sáním a přenáší až 60 různých virů.
Archiv

Jak se zbavit molice bez chemie

Doma si můžete vyrobit postřik s pár kapkami “jaru” na nádobí nebo tekutého mýdla (použijte ekologické). 💡 Tip: Komerčním ekologickým postřikem je například Rock Effect (od Agro CS) nebo Spruzit (od Neudorff). Oba fungují i na mšice. 7️⃣ Dospělé molice se dají vysát malým vysavačem, takovým tím na drobky.

Jak vyzrát na molice

Ochrana před molicemi bez použití chemie

Dravý hmyz – slunéčko Delphastus pusillus je velmi účinný predátor v boji s molicemi. Slunéčko molice požírá a je velmi při chuti. Pokud slunéčko spojíme s tropickou vosičkou Encarsia formosa, získáme účinného protivníka proti molicím.

Jak přezimují molice

Molice přezimují na brukvovitých rostlinách, mléčích, aj. Samice klade až 100 vajíček, z nichž se líhnou pohyblivé larvy prvního instaru, druhý a třetí instar je nepohyblivá nymfa, která se mění v pupárium. V průběhu roku vytváří molice několik generací v závislosti na teplotě a hostitelské rostlině.

Co nesnáší molice

Ochrana před molicemi bez použití chemie

Dravý hmyz – slunéčko Delphastus pusillus je velmi účinný predátor v boji s molicemi. Slunéčko molice požírá a je velmi při chuti. Pokud slunéčko spojíme s tropickou vosičkou Encarsia formosa, získáme účinného protivníka proti molicím.

Co funguje na molice

Nejznámějšími přípravky jsou Mospilan a Neudosan, ale na molice funguje i Pirimor, což je specialista na mšice a Ninja, který je určen na mšice i molice, na zeleninu i okrasné rostliny. Postřik musíme několikrát opakovat, jelikož zabírá jen na živé jedince, nikoli na vajíčka. A živé molice mají třídenní dobu líhnutí.

Jak se zbavit molice

Vosičky do těl molic kladou svá vajíčka a ta, jakmile se líhnou, roztrhají molice na kusy. Mezi další metody se dají zařadit nejrůznější roztoky vody s octem, jarem nebo olejem, kterými se dají napadené rostliny otírat, ale účinnost není úplně stoprocentní. Stará babaská rada radí použít výluh z kopřiv.

Jak vypadá molice

Jsou světlé mušky menší než mšice, avšak také okem viditelné, velké 1 a ž 2 mm. Stejně jako mšice sají tekutinu ze spodní strany listů. Také přenášejí rostlinám nebezpečná virová onemocnění.

Co je proti molicím

Pro hubení molic na okrasných rostlinách je možný přípravek Proti mšicím a molicím (Mospilan 20 SP). Můžete jej použít pro hubení: mšic a molic na okrasných rostlinách. mšic na okurkách, paprikách, rajčatech.

Kde se berou molice

Nejčastěji je to molice bavlníková a molice skleníková, které se nejčastěji vyskytují na rajčatech, okurkách a paprikách, v posledních letech se pak zde začala rychle šířit i molice vlaštovičníková, která se zaměřuje především na brukvovitou zeleninu.

Jak vyrobit Postrik na molice

Česnek přidejte do přibližně 10 litrů vody a krátce ho povařte. Kromě toho na molice zabírá i kyselý roztok z citronu. Celý citron vymačkejte do jednoho litru vody a přidejte k němu i pár kapek mycího prostředku. Takto připravenou směs nanášejte jednou týdně do vymizení potíží.

Co nemají rádi molice

Dravý hmyz – slunéčko Delphastus pusillus je velmi účinný predátor v boji s molicemi. Slunéčko molice požírá a je velmi při chuti. Pokud slunéčko spojíme s tropickou vosičkou Encarsia formosa, získáme účinného protivníka proti molicím.