Jak na víceúrovňový seznam?

Co je víceúrovňový seznam

Pojem „víceúrovňový seznam“ velmi úzce souvisí s odrážkami a číslováním, které byly předvedeny v předchozím materiálu „8 A“. Jedná se o seznam, který má více než jednu úroveň, tzn. máme položky seznamu a k těmto položkám můžeme mít i podpoložky na nižší úrovni.
Archiv

Jak udělat víceúrovňové číslování

7) Nastavení víceúrovňového číslování nadpisů

Přes horní nabídku na kartě Domů klikneme na ikonku s víceúrovňovým číslováním, kde vybereme požadovanou variantu číslování. Doporučuji použít variantu, kde jsou čísla bez koncových teček (1, 1.1, 1.1.1). Koncové tečky se v bakalářských / diplomových pracích nepoužívají.

Jak vytvořit seznam s Odrážkami

Umístěte kurzor na místo, kam chcete seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam. Na kartě Domů klikněte na šipku vedle odrážky nebo číslování. Zvolte styl a začněte psát. Pokaždé, když chcete novou odrážku nebo číslo nebo dvojím stisknutím klávesy Enter seznam ukončit, stiskněte klávesu Enter.
Archiv

Jak definovat nadpisy

Nejjednodušší způsob, jak přidat nadpisy, je použít styly nadpisů.Vyberte text, který chcete použít jako nadpis.Na kartě Domů klikněte na styl nadpisu, který chcete použít. Pokud nevidíte styl, který byste chtěli, klikněte na šipku doleva, doprava nebo dolů, čímž zobrazíte další dostupné styly.

Jak číslovat podkapitoly

Číslování Pokud chceme nadpisy kapitol a podkapitol očíslovat, z menu „Formát“ – „Styly a formátování“. Vybereme styl, u kterého chceme nastavit číslování a stiskneme tlačítko „Změnit“. V nabídce „Formát“ vybereme položku „Číslování“ (viz obr.

Jak delat odrazky

Klikněte na šipku dolů vedle ikony odrážky. V dolní části vyskakovací panelu klikněte na Definovat novou odrážku. Na panelu Definovat novou odrážku proveďte jednu z těchto akcí: Pokud chcete změnit nebo přidat znak,klikněte na Symbol.

Jak vložit Obsah

Na pásu karet panelu nástrojů vyberte Reference. Na levém konci vyberte Vložit obsah. (Nebo vyberte Obsah > Vložit obsah. Vloží se obsah zobrazující nadpisy a číslování stránek v dokumentu.

Jak na Cislovani stranek

Na kartě Vložení klikněte na ikonu Číslo stránky a pak klikněte na Číslo stránky. Vyberte umístění a pak vyberte styl zarovnání. Word automaticky očísluje každou stránku s výjimkou určených titulní stránky. Pokud chcete změnit styl číslování, vyberte Formát a pak zvolte formátování, které chcete použít.

Jak se píšou odrážky

Pak máte dvě možnosti: První varianta: Napište je jako věty, tedy první písmeno velké, na konci napište tečku. Druhá varianta: První písmeno bude malé a ukončené čárkou (nebo středníkem). Poslední položka bude mít tečku.

Jak ve Wordu udělat seznam

Pokud chcete začít číslovaný seznam, zadejte 1, tečku (.), mezeru a nějaký text. Word automaticky spustí číslovaný seznam za vás. Zadejte* a mezeru před textem a Word vytvoří seznam s odrážkami.

Co je to podnadpis

Proto potřebuje každý článek podnadpisy. Je to krátky popis myšlenky, kterou se chystáte dále popsat. Stejně tak i obrázky – pokud jsou vhodně umístěny, usnadní čtenářům orientaci ve vašem článku.

Jak udělat na každé stránce jiné Záhlaví

Poklikejte do oblasti záhlaví nebo zápatí (v blízkosti horního nebo dolního okraje stránky) a otevřete kartu Záhlaví a zápatí. Zaškrtněte políčko Jiné na první stránce a zjistěte, jestli je vybraná. Pokud ne: Zvolte možnost Jiné na první stránce.

Jak psát body v textu

Jestliže jsou položky ve výčtu nevětného charakteru, začínáme každý bod obvykle malým písmenem, na konci každého bodu výčtu píšeme čárku, popř. středník (zpravidla pokud jsou body výčtu delší a v některém z nich je pro vnitřní členění použita čárka), a výčet ukončíme tečkou.

Jak správně psát výčet

Když píšeme nějaký výčet v jednom řádku (bez odrážek), dvojtečku použít musíme (Byli tam všichni: Petr, Lucie i Aneta.) Naopak při psaní výčtu s odrážkami dvojtečku psát můžeme, ale nemusíme. Nicméně pro větší přehlednost ji psát doporučujeme.

Jak zarovnat obsah

Přejděte na Reference > Obsah. Klikněte na Vlastní obsah. V nastavení můžete zobrazit, skrýt nebo zarovnat čísla stránek, přidat nebo změnit vodící znak, nastavit formáty a určit, kolik úrovní nadpisů se má v obsahu zobrazovat.

Jak formátovat text

Vyberte textový nástroj nebo nástroj svislý text . Kliknutím umístěte textový kurzor nebo vyberte text, který chcete formátovat. V ovládacím panelu klikněte na ikonu formátování znaků nebo ikonu formátování odstavce . V ovládacím panelu klikněte na ikonu formátování znaků nebo ikonu formátování odstavce .

Jak číslovat od jiné stránky

Pokud nechcete, aby se číslo stránky zobrazovalo na první stránce, vyberte Jiné na první stránce. Pokud chcete, aby číslování začínalo číslem 1 až od druhé stránky, zvolte Číslo stránky > Formát číslování stránek a nastavte možnost Začít od na hodnotu 0.

Odkud se čísluje

První strany závěrečné práce, které tvoří název práce, poděkování vedoucímu práce atd. se nečíslují. Čísluje se až strana, na které je úvod. Pokud je úvod na straně 8, potom strany 1 – 7 budou bez číslování a stránka, na které začíná úvod, začne číslování závěrečné práce od čísla 8.

Jaké písmeno se píše za středníkem

Středníkem oddělujeme položky které tvoří nevětné celky. Po středníku se neuvádí velké písmeno a pokud věta tvořící seznam (nebo jeho konec) za seznamem nepokračuje, musí být poslední položka ukončena tečkou.

Co se píše za středníkem

Stejně jako další interpunkční znaménka se připojuje natěsno k předcházejícímu slovu (zkratce, značce), za ním následuje mezera.

Jak vytvořit seznam

Na domovské stránce Seznamy klepněte na Nový. V části Vytvořit nový klepněte na prázdný seznam a začněte seznam úplně od začátku, nebo vyberte některou možnost v části Šablony.

Jak aktualizovat seznam ve Wordu

Stiskněte Ctrl+A. Stiskněte klávesu F9. Pokud má dokument tabulky s poli nebo vzorci, budete možná muset vybrat každou tabulku samostatně a stisknout klávesu F9. Tip: Abyste měli jistotu, že před tiskem dokumentu nezapomeňte aktualizovat obsah, nastavte před tiskem Word automaticky aktualizovat pole.

Jak udělat hezký nadpis

Teď na to mrkneme podrobněji.Používejte u nadpisů číslovky.Napište nadpis s příslibem výhody a vzbuďte přiměřená očekáváníPoužijte akční sloveso.Provokujte nadpisem zvědavost čtenáře.Varujte v titulku, co lidé NEmají dělat.Buďte konkrétní a vybírejte do nadpisu přesná data a informace.

Co to je nadpis

Nadpis neboli název článku slouží pro orientaci v textu, zlepšení přehlednosti a srozumitelnosti textu. Z pohledu návštěvnosti (čtenosti) je nadpis neboli titulek nejdůležitější textová část článku a je to první věc, která čtenáře upoutá a přiláká ke čtení.

Jak zobrazit Záhlaví

Na kartě Rozložení klikněte v části Zobrazení na Rozložení stránky.Na kartě Rozložení klikněte v části Vzhled stránky na záhlaví & zápatí.Vyberte si ze seznamu standardních záhlaví nebo zápatí tak, že kliknete na místní nabídku Záhlaví nebo zápatí a kliknete na záhlaví nebo zápatí, které chcete.