Jak najít propojení v Excelu?

Jak najít externí odkaz v Excelu

Kontrola metadat rozpozná externí odkazy, které se zobrazí v dialogovém okně Upravit odkazy (v Excel klikněte na Data > Upravit odkazy). Externí odkazy zahrnují externí odkazy, které se používají v: Buňkách v listu.

Jak odstranit propojení v Excelu

Přerušení propojeníNa kartě Data, ve skupině Připojení, klikněte na možnost Upravit propojení. Poznámka: Pokud soubor neobsahuje propojené informace, není příkaz Upravit odkazy k dispozici.V seznamu Zdroj klikněte na propojení, které chcete zrušit.Klikněte na tlačítko Zrušit propojení.

Jak odkazovat na jiný list v Excelu

Vytvoření odkazu na jiný listVyberte buňku nebo buňky, ve kterých chcete vytvořit externí odkaz.Typ = (znaménko rovná se).Přepněte na list obsahující buňky, na které chcete vytvořit propojení.Vyberte buňku nebo buňky, na které chcete vytvořit odkaz, a stiskněte Enter.

Jak spojit listy v Excelu

Otevřete každý zdrojový list. V cílovém listu klikněte na levou horní buňku oblasti, ve které se mají sloučená data zobrazit. Poznámka: Ujistěte se, že pro sloučená data necháte dostatek buněk vpravo a pod ním. Na kartě Data klikněte v části Nástrojena Sloučit.

Jak odkazovat v Excelu

Vytvoření odkazu na webovou stránkuNa listu vyberte buňku, ve které chcete vytvořit odkaz.Na kartě Vložení vyberte Hypertextový odkaz.V oddílu Zobrazený text zadejte text, který má odkaz představovat.V oddílu Adresa URL zadejte úplnou adresu URL požadované webové stránky.Vyberte OK.

Jak se dělá absolutni odkaz

Pokud chcete při kopírování zachovat odkaz na původní buňku, musíte ho „zamknout“ tak, že přidáte znaky dolaru ($) před odkazy na buňku a sloupec. Pokud třeba vzorec =$A$2+$B$2 zkopírujete z buňky C2 do buňky D2, vůbec se nezmění. Říká se tomu absolutní odkaz.

Jak zrušit propojení ve Wordu

Odstranění nefunkčního odkazuOtevřete sešit obsahující nefunkční odkaz.V nabídce Úpravy klikněte na Propojení. Příkaz propojení je k dispozici, pokud váš sešit neobsahuje odkazy.V dialogovém okně zdrojového souboru klikněte na nefunkční odkaz, který chcete odebrat.Klikněte na tlačítko Zrušit propojení.

Jak otevřít odkaz v Excelu

Na kartě Vložení vyberte Hypertextový odkaz. Taky můžete na buňku kliknout pravým tlačítkem a vybrat v místní nabídce Hypertextový odkaz… nebo stisknout klávesy Ctrl+K.

Co je to relativní odkaz

Ve výchozím nastavení je odkaz na buňku relativní odkaz, což znamená, že odkaz je vzhledem k umístění buňky. Pokud například odkazujete na buňku A2 z buňky C2, ve skutečnosti odkazujete na buňku, která je dva sloupce vlevo (C minus A)– ve stejném řádku (2).

Jak na funkci Svyhledat

Funkce SVYHLEDAT se používá k vyhledání hodnoty v tabulce. Příklady: =SVYHLEDAT(A2;A10:C20;2;PRAVDA) =SVYHLEDAT("Hernady";B2:E7;2;NEPRAVDA)

Jak vytvořit kontingenční tabulku z více listu

Na panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na ikonu průvodce kontingenční tabulkou a grafem. V průvodci na stránce Krok 1 klikněte na Násobné oblasti sloučení a potom klikněte na Další.

Co to je absolutní odkaz

Pokud chcete při kopírování zachovat odkaz na původní buňku, musíte ho „zamknout“ tak, že přidáte znaky dolaru ($) před odkazy na buňku a sloupec. Pokud třeba vzorec =$A$2+$B$2 zkopírujete z buňky C2 do buňky D2, vůbec se nezmění. Říká se tomu absolutní odkaz.

Jak udělat v Excelu absolutní hodnotu

Absolutní odkaz vytvoříte tak, že k odkazu na název sloupce i číslo řádku přidáte symbol $. Tento symbol můžete zadat buď připsáním, nebo pomocí klávesy F4 při editaci vzorce. Takto vytvořený vzorec následně zkopírujte pomocí výplňového úchytu. Při kopírování vzorce dojde k požadovanému efektu.

Jak dostat tabulku z Wordu do Excelu

Zkopírování wordové tabulky do ExceluVe wordovém dokumentu vyberte řádky a sloupce tabulky, který chcete zkopírovat do excelového listu.Výběr zkopírujte stisknutím CTRL+C.Na excelovém listu vyberte levý horní roh oblasti listu, do které chcete wordovou tabulku vložit.Stiskněte CRL+V.

Jak propojit Excel a Word

V Excel vyberte data, která chcete zkopírovat, a stiskněte Ctrl+C. Otevřete další Office, klikněte na místo, kam chcete data vložit, a stiskněte Ctrl+V. Klikněte na Možnosti vložení vedle dat a zvolte, jak je chcete vložit.

Jak otevřít soubor s příponou XLSX

Vyberte odkaz na soubor XLS / XLSX / CSV, který chcete otevřít v aplikaci Microsoft Excel, pomocí tlačítka kontextové nabídky pravým tlačítkem myši. Je to tak jednoduché, stačí použít místní nabídku pravým tlačítkem myši a zvolit Microsoft Excel, kdykoli chcete otevřete tabulku pomocí aplikace Microsoft Excel.

Co je absolutní odkaz v Excelu

Pokud chcete při kopírování zachovat odkaz na původní buňku, musíte ho „zamknout“ tak, že přidáte znaky dolaru ($) před odkazy na buňku a sloupec. Pokud třeba vzorec =$A$2+$B$2 zkopírujete z buňky C2 do buňky D2, vůbec se nezmění. Říká se tomu absolutní odkaz.

Jak najít v Excelu stejně hodnoty

Vybereme si oblast buněk, u které chceme zjistit, jestli tam máme nějaké stejné hodnoty. Půjdeme na kartu Domů-Podmíněné formátování-Pravidla zvýraznění buněk a zvolíme Duplicitní hodnoty.

Jak zadat funkcí Svyhledat v Excelu

Tato funkce je dostupná jenom v případě, že máte předplatné Office 365. Pokud máte předplatné Microsoft 365, ujistěte se, že máte nejnovější verzi Office. Na řádku vzorců zadejte =SVYHLEDAT().

Co to jsou kontingenční tabulky

Kontingenční tabulka je výkonný nástroj pro výpočet, shrnutí a analýzu dat, který umožňuje zobrazit porovnání, vzory a trendy v datech.

Jak funguje kontingenční tabulka

Řádky kontingenční tabulky odpovídají možným hodnotám prvního znaku, sloupce pak možným hodnotám druhého znaku. V příslušné buňce kontingenční tabulky je pak zařazen počet případů, kdy zároveň měl první znak hodnotu odpovídající příslušnému řádku a druhý znak hodnotu odpovídající příslušnému sloupci.

Co je to absolutni hodnota

Absolutní hodnota čísla je jeho vzdálenost od nuly. Absolutní hodnotu čísla x značíme pomocí svislých čar: ∣ x ∣ |x| ∣x∣.

Jak převést tabulku na graf

Vytvoření grafuVyberte data, ze kterých chcete vytvořit graf.Klikněte na Vložení > Doporučené grafy.Po výběru typu grafu na kartě Doporučené grafy se vám zobrazí náhled grafu.Vyberte graf.Vyberte OK.

Jak zkopírovat text do Excelu

Vyberte buňku nebo oblast buněk. Vyberte Kopírovat nebo stiskněte Ctrl+C. Vyberte Vložit nebo stiskněte Ctrl+V.

Jak vložit do Powerpointu Excel

V aplikaci PowerPoint klikněte na snímek, do kterého chcete vložit data zkopírovaná z listu. Na kartě Domů klikněte na šipku pod tlačítkem Vložit a potom klikněte na Vložit jinak. V okně Vložit jinak klikněte na Vložit odkaz a potom v seznamu Jako zvolte Objekt List aplikace Microsoft Excel.