Jak napsat zlomek na PC?

Jak napsat zlomek 1 4

1/4 = 14 = 0,25

Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).

Jak se píše zlomky

Zlomky zapisujeme ve tvaru ba, kde a se nazývá čitatel a b jmenovatel. Aby měl zlomek smysl, nesmí být jmenovatel nula. Význam zlomku odpovídá dělení. Příklad: ve zlomku 23 je čitatelem číslo 3 a jmenovatelem číslo 2, hodnota zlomku 23 se rovná dělení 3 : 2 = 1 , 5 3:2 = 1{,}5 3:2=1,5 („jedna a půl“).

Jak v Excelu zapsat zlomek

Zobrazení čísel jako zlomkůVyberte buňky, které chcete naformátovat.Na kartě Domů klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna vedle popisku Číslo.V seznamu Kategorie klikněte na Zlomek.V seznamu Typ klikněte na typ formátu zlomku, který chcete použít.
Archiv

Jak se píše jedna polovina

Tak na př. zlomek 1/2 čteme „jedna polovina“, 1/3 „jedna třetina“, atp.

Jak se dělá na kalkulačce zlomek

Počítání zlomků na kalkulačce

Při počítání zlomků kalkulačka nejčastěji pracuje se znakem /, což je zlomková čára. V případě smíšeného čísla provádíme zápis pomocí celého čísla, které je od zlomku oddělenou mezerou. Například jedna a dvě třetiny tedy zapíšeme následovně: 1 2/3.

Jak se násobí zlomek

Násobení zlomků

Dva zlomky vynásobíme tak, že vynásobíme čitatel prvního zlomku s čitatelem druhého zlomku a jmenovatel s jmenovatelem. Násobení zlomků si můžeme zjednodušit krácením křížem. Čitatel prvního zlomku 2 zkrátíme se jmenovatelem druhého zlomku 4 a pak teprve zlomky vynásobíme.

Jak udělat zlomek v Google Docs

Chcete napsat zlomek Stačí napsat lomítko, doplněk jej přeloží. A tak to funguje u většiny běžného matematického textu. A výsledek navíc ihned vidíte.

Jak napsat zlomek na Macbooku

Použijte příkaz Pages > Nastavení (v nabídce Pages u horního okraje obrazovky). Nahoře v okně nastavení klikněte na Automatické opravy. V oddílu Formát zaškrtněte políčko „Automaticky formátovat zlomky“. Zadejte zlomek (například 1/2) a pak stiskněte mezerník a pokračujte v psaní nebo stiskněte Return.

Jak se dělí v Excelu

K tomuto úkolu použijte aritmetický operátor / (lomítko). Pokud třeba do buňky napíšete =10/5, zobrazí se v buňce 2. Důležité informace: Před tím, než do buňky napíšete čísla a operátor /, nezapomeňte do buňky zadat rovnítek(= ).

Jak se krátí zlomky

Krácení zlomků je matematická úprava pomocí, které nalezneme základní tvar zlomku. Při krácení je nutné nalézt největšího společného dělitele čitatele a jmenovatele. Společným dělitelem vydělíme čitatele i jmenovatele zlomku a získáme tím vykrácený (základní) tvar zlomku.

Jak udělat ze zlomku celé číslo

K převodu zlomku na desetinné číslo musíme vydělit čitatel jmenovatelem. Pokud máme smíšené číslo, celé číslo zůstane nalevo od desetinné čárky.

Jak se počítá zlomek z celku

Výpočet zlomku z daného čísla Jednu polovinu z daného čísla vypočítáme tak, že dané číslo dělíme 2 Př: z 12 = 12 : 2= 6 Jednu třetinu z daného čísla vypočítáme tak, že dané číslo dělíme 3 Př: z 15 = 15 : 3 = 5 Jednu čtvrtinu z daného čísla vypočítáme tak, že dané číslo dělíme 4 Př: z 20 = 20 : 4 = 5 Stejný postup platí …

Jak se dělá zlomek ve Wordu

Zlomky (1/3, 2/5)Klikněte nebo klepněte sem, kam chcete vložit zlomek.Přejděte na Vložení > symbolu > další symboly.V rozevíracím seznamu Podmnožina zvolte Číselné formuláře. Poznámka: Ne všechna písma mají podmnožinu čísel formulářů.Poklikejte na zlomek, který chcete vložit.Vyberte Zavřít.

Jak se píše zlomek na kalkulačce

Počítání zlomků na kalkulačce

Při počítání zlomků kalkulačka nejčastěji pracuje se znakem /, což je zlomková čára. V případě smíšeného čísla provádíme zápis pomocí celého čísla, které je od zlomku oddělenou mezerou. Například jedna a dvě třetiny tedy zapíšeme následovně: 1 2/3.

Jak napsat zlomek ve Word

Zlomky (1/3, 2/5)Klikněte nebo klepněte sem, kam chcete vložit zlomek.Přejděte na Vložení > symbolu > další symboly.V rozevíracím seznamu Podmnožina zvolte Číselné formuláře. Poznámka: Ne všechna písma mají podmnožinu čísel formulářů.Poklikejte na zlomek, který chcete vložit.Vyberte Zavřít.

Jak kreslit v Google dokumentů

Tvorba nákresu v Dokumentech GoogleV počítači otevřete dokument.Vlevo nahoře klikněte na Vložit Nákres. Nový.Pomocí nástrojů pro úpravy vložte tvary, čáry nebo text.

Jak psát zlomky v Pages

Použijte příkaz Pages > Nastavení (v nabídce Pages u horního okraje obrazovky). Nahoře v okně nastavení klikněte na Automatické opravy. V oddílu Formát zaškrtněte políčko „Automaticky formátovat zlomky“. Zadejte zlomek (například 1/2) a pak stiskněte mezerník a pokračujte v psaní nebo stiskněte Return.

Jak udělat zlomkovou čáru

Pro psaní zlomků můžete použít jednoduše lomítko na numerické klávesnici. Jakmile napíšete zlomek, stiskněte mezerník a zlomek se uspořádá vertikálně.

Jak vlozit vzorec

Na listu klikněte na buňku, do které chcete zadat vzorec. Zadejte znaménko = (znaménko rovná se) následované konstantami a operátory (až 8 192 znaků), které chcete použít při výpočtu.

Jak zadat vzorec v Excelu

Zadání vzorce obsahujícího předdefinovanou funkciVyberte prázdnou buňku.Napište symbol rovná se = a potom zadejte funkci. Pokud chcete například vypočítat celkový prodej, zadejte =SUMA.Zadejte levou závorku (.Vyberte oblast buněk a potom zadejte pravou závorku ).Stisknutím klávesy Enter získáte výsledek.

Jak zapsat zlomek v základním tvaru

Jak na toNalezneme největšího společného dělitele dvojice čitatel a jmenovatel.Podělíme čitatel a jmenovatel nalezeným dělitelem.Výsledný zlomek je v základním tvaru.

Jak udělat zlomek v Powerpointu

V pravém horním rohu galerie je rozbalovací tlačítko s názvy skupin symbolů (Základní matematika, Řecká písmena, …). Výběrem skupiny z nabídky a následným kliknutím na konkrétní symbol jej vložíte do snímku. Ve skupině Struktury pak najdete množství připravených šablon seskupených podle typu jako zlomky, indexy,…

Jak napsat zlomek na kalkulačce v mobilu

Dotykový displej se hodí k ovládání gesty a mnoho aplikací nebo her s tím počítá. Zlomek v Calcoolator vytvoříte jednoduchým tažením tlačítka s číslem nahoru nebo dolů. Nepotřebujete k tomu složité klávesy a množství tlačítek. Zadávání rovnic je tak mnohem rychlejší a pohodlnější.

Jak udělat ve Wordu zlomkovou čáru

Pokud není nainstalován, měl by jít přidat v nabídce Nástroje sady MS Office. A nestačilo by dát čitatele, jako horní index, potom lomeno a jmenovatele jako dolní index Je to nouzové řešení, zlomková čára bude opravdu lepší…

Jak v Google Docs vložit textové pole

Přidání textu, záhlaví nebo nadpisů na webNa počítači otevřete web v nových Webech Google.Napravo klikněte na Vložit. Textové pole.V nabídce klikněte na šipku dolů vyberte styl textu, záhlaví nebo nadpisu, který chcete použít.Do pole přidejte text.Pokud chcete změny publikovat, vpravo nahoře klikněte na Publikovat.