Jak odstranit asfaltovou lepenku?

Co rozpouští asfalt

Asfalt je látka živičnatá (bituminosní), složená z uhlíku, vodíku a kyslíku a někdy i dusíku, jež se rozpouští v diethyletheru, sirouhlíku, terpentinovém oleji a dehtových olejích, a dělí se na asfalt přirozený a umělý.

Jak sundat starou lepenku ze střechy

Staré asfaltové pásy se ze střechy odstraňují mechanicky – strhnutím. Dobře poslouží nejrůznější pomocníci, jako jsou pajzry, špachtle a lámací nože. V místech, kde jsou původní asfaltové pásy natavené na beton či plechování nepoužívejte (navzdory některým internetovým radám) hořák, ani horkovzdušnou pistoli.
Archiv

Co se starou asfaltovou lepenkou

Prakticky všechny asfaltové pásy ze staveb mladších 20 let nemohou obsahovat dehet. V případě většího množství odpadu se doporučuje informovat sběrné místo v předstihu a přitom doložit typ odpadu. Zbytky a odřezy asfaltových pásů z nových realizací lze bez problémů odevzdat na skládkách.

Jak opravit střechu z lepenky

Opravy lepenkové střechy

Každé tři roky lepenku natřeme tekutou hydroizolací, známou i pod názvem tekutá lepenka, anebo hydrofobní izolací – více ZDE. Den, kdy tuto práci provedeme, by nemělo pršet a teplota ovzduší i podkladu by měla být vyšší než +5 °C.
Archiv

Jak odstranit asfalt z betonu

Nejlépe se osvědčí kotouč s výrazně vystouplými hranami. Nahřátí – pokud je asfalt hodně tvrdý, vyzkoušet můžete i jeho nahřívání například plynovou opalovačkou nebo teplovzdušnou pistolí. Vysátí – asfalt se při odstraňování často štěpí na malé kousky.

Jak odstranit asfalt z dlažby

Odstranění dehtu a asfaltu je velice jednoduché:

Nanést odstraňovač a nechat působit. Silné vrstvy rozvolněného asfaltu nebo dehtu mechanicky odstranit ostrou stěrkou. Na zbytky nanést opět odstraňovač a nechat působit.

Co se starým asfaltem

Asfalt a likvidace

Používá se nejčastěji při výstavbě silnic. Odpadem jsou tvrzené a oxidované zbytky asfaltu s obsahem asi 6 % bitumenového podílu ve formě hrudek. Tyto úlomky lze likvidovat recyklací tak, že při tepelném zpracování přidáme tento odpad do části nového asfaltu.

Jak opravit starou střechu

Možností je více, záleží na tom, jak velké je poškození a z čeho je střecha vyrobena. Na menší poškození se ale vždycky hodí tmel. Jeho pomocí zacelíte drobné díry i praskliny. Pokud je otvor větší, nepomůže nic jiného, než poškozený díl vyměnit.

Kam vyhodit asfalt

Odvézt jej můžete buď do sběrného dvora či na skládku, nebo při větším množství zajistit likvidaci specializovanou firmu.

Jak opravit asfaltovou strechu

Tvoří-li se na střeše louže, je spolehlivější použít nátěrové systémy na bázi asfaltových laků a tmelů, případně asfaltové suspenze po aplikaci opatřit asfaltovými nátěry. V případě časově omezené havarijní opravy vodotěsné izolace v zimě nebo po dešti lze použít nátěr modifikovaným asfaltovým tmelem.

Jak opravit asfaltovou střechu

Proto je nejspolehlivějším způsobem s ohledem na životnost a efektivitu oprava střechy z asfaltových pásů pomocí natavení nové vrstvy asfaltové lepenky. Při natavování dojde nejen k přilnutí nové vrstvy na starou, ale též k zatečení asfaltu do neviditelných spár a prasklin, které zacelí.

Co s asfaltem

Máme pro vás dobrou zprávu – ať už frézujete asfalt, rekonstruujete silnici nebo provozujete obalovnu asfaltu, už nemusíte s asfaltem nakládat jen jako s odpadem. Vyhláška č. 130/2019 totiž stanovuje kritéria, při jejichž splnění znovuzískaná asfaltová směs přestává být odpadem a stává se vedlejším produktem.

Čím odstranit asfalt z betonu

Asfalt není většinou možné odstranit dokonale – na betonu zůstává tenký matný film. Tento povlak je nutné zbrousit za použití úhlové brusky a diamantového hrnečku.

Jak dostat asfalt z betonu

Nejlépe se osvědčí kotouč s výrazně vystouplými hranami. Nahřátí – pokud je asfalt hodně tvrdý, vyzkoušet můžete i jeho nahřívání například plynovou opalovačkou nebo teplovzdušnou pistolí. Vysátí – asfalt se při odstraňování často štěpí na malé kousky.

Čím zalepit střechu

V domě nebo chalupě se nejčastěji potřebuje silikonový a akrylový tmel pro použití v interiéru, s netěsnostmi v oplechování střechy, opravou tašek nebo okapů si poradí střešní tmely. Tyto typy tmelů je možné nahradit i jediným, ač dražším, univerzálním.

Kam s pytlem od cementu

Papírové pytle od stavebních hmot (cementu, vápna, stavebních lepidel apod.), použité kapesníky, ubrousky, dětské pleny, čajové pytlíky a kávové filtry také nepatří do kontejneru na papír, ale do nádoby („popelnice“) na směsný odpad!

Jak opravit plochou strechu

Tvoří-li se na střeše louže, je spolehlivější použít nátěrové systémy na bázi asfaltových laků a tmelů, případně asfaltové suspenze po aplikaci opatřit asfaltovými nátěry. V případě časově omezené havarijní opravy vodotěsné izolace v zimě nebo po dešti lze použít nátěr modifikovaným asfaltovým tmelem.

Jak opravit asfalt

První krok je očištění poškozené vozovky stlačeným vzduchem, následně aplikujeme postřik asfaltovou emulzí, dále se tlakově nanáší vrstva kameniva obaleného asfaltovým pojivem. V poslední fázi opravy je aplikován tlakový posyp opraveného povrchu vozovky kamenivem.

Jakou lepenku na plochou střechu

Asfaltové pásy jsou osvědčeným řešením pro hydroizolaci staveb. Využití najdou zejména u spodních staveb jako ochrana před vodou a vlhkostí nebo jako hydroizolace použitá u střešních plášťů. Hydroizolace pomocí asfaltových pásů představuje kvalitní a odolný způsob ochrany stavby před okolními vlivy.

Jak odstranit Gumoasfalt

Asfalt a gumoasfalt spolehlivě vyčistíš technickým benzínem. Aceton ti naruší plast.

Jak dostat dolů asfalt

Benzín, nafta nebo WD-40

Jakmile máte umyto, začněte s aplikací odstraňovače. Skvěle fungují přípravky na ropné bázi, tudíž je možné použít obyčejnou naftu nebo benzín. Namočte do něj hadr a potřete asfaltové skvrny karoserie a nechte působit alespoň minutu. Nesnažte se hned tlačit a dostat veškerý asfalt dolů.

Čím natřít lepenku na střeše

Asfaltohliníková reflexoizolační nátěrová hmota RENOLAST je určená na povrchovou úpravu střech (plech, IPA, térový papír a ostatní střešní izolační lepenky), dřeva, některých plastických hmot, betonu apod., kde se kromě izolačního a konzervačního účinku požaduje, aby nátěr účinně odrážel světelné a tepelné paprsky.

Kam odvézt asfalt

Patří do sběrného dvora, další možností je přistavení kontejneru nebo svěření specializované firmě.

Kam dát plynové kartuše

Na plynové kartuše se nevztahuje povinnost zpětného odběru, zároveň je nelze opětovně naplnit. A kvůli tomu, že jde o tlakové nádoby je nelze vyhodit ani do kontejnerů na kovový odpad. Nejčastěji doporučovaným způsobem je vyhození prázdné plynové kartuše do popelnice na směsný odpad.

Jak dlouho schne asfalt

I na svislé stěny, nestéká při +120°C. Bez obsahu rozpouštědel. Bezpečná v kontaktu s polystyrenem. Rychlé schnutí – řádná suchost již po 6 hodinách.