Jak odstranit starou IPU?

Co se starou asfaltovou lepenkou

Prakticky všechny asfaltové pásy ze staveb mladších 20 let nemohou obsahovat dehet. V případě většího množství odpadu se doporučuje informovat sběrné místo v předstihu a přitom doložit typ odpadu. Zbytky a odřezy asfaltových pásů z nových realizací lze bez problémů odevzdat na skládkách.

Co se starou IPOU

Jedná se o nebezpečný odpad a odvézt ho můžete pouze do sběrného dvora, který má povolení nakládat s nebezpečným odpadem. K jeho přemístění budete navíc potřebovat i souhlas Krajské hygienické stanice, nebo Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Jak nastavit lepenku

· Asfaltové pásy lze natavovat souvisle (plynule) s vizuální kontrolou rozehřátého návalku asfaltu v celé šířce asfaltových pásů. * V oblasti podélných přesahů vrchních asfaltových pásů je potřeba plamenem hořáku spálit jak PE fólii na spodním povrchu odvíjeného pásu, tak krycí fólii v podélném přesahu položeného pásu.

Jak sundat starou lepenku ze střechy

Staré asfaltové pásy se ze střechy odstraňují mechanicky – strhnutím. Dobře poslouží nejrůznější pomocníci, jako jsou pajzry, špachtle a lámací nože. V místech, kde jsou původní asfaltové pásy natavené na beton či plechování nepoužívejte (navzdory některým internetovým radám) hořák, ani horkovzdušnou pistoli.

Kam patří pytle od cementu

Papírové pytle od stavebních hmot (cementu, vápna, stavebních lepidel apod.), použité kapesníky, ubrousky, dětské pleny, čajové pytlíky a kávové filtry také nepatří do kontejneru na papír, ale do nádoby („popelnice“) na směsný odpad!

Jak zlikvidovat staré barvy

Staré barvy už není možné používat ani je darovat, ale musí být zlikvidovány na sběrném místě nebezpečných odpadů ve vzduchotěsném obalu nebo při následující sbírce, které pořádají obce a města zhruba jednou až dvakrát za rok. Do té doby je nutné barvu skladovat v obalu bez přístupu vzduchu a mimo dosah dětí.

Jak řezat IPU

Nůž na řezání asfaltových pásů a lepenek je speciální nůž.

Na trhu naleznete modely s pevnou čepelí i s čepelemi výměnnými, které lze pomocí jednoduchého mechanismu měnit podobně, jako se mění čepele na tzv. „zalamovacích nožích“. Z bezpečnostních důvodů bývají čepele nožů na asfaltové lepenky také vysouvací.

Co pod IPU

Podkladní pásy slouží jako pojistná hydroizolace pro šindelovou střechu. Jako podkladní pásy pod šindele je nutné používat asfaltové pásy, nikdy difúzní nebo jiné plastové fólie. IKO doporučuje používat lehké podkladní pásy, které má i ve své nabídce, z několika důvodů: jsou lehké – nezatěžují střechu.

Jak opravit starou střechu

Možností je více, záleží na tom, jak velké je poškození a z čeho je střecha vyrobena. Na menší poškození se ale vždycky hodí tmel. Jeho pomocí zacelíte drobné díry i praskliny. Pokud je otvor větší, nepomůže nic jiného, než poškozený díl vyměnit.

Jak opravit střechu z lepenky

Opravy lepenkové střechy

Každé tři roky lepenku natřeme tekutou hydroizolací, známou i pod názvem tekutá lepenka, anebo hydrofobní izolací – více ZDE. Den, kdy tuto práci provedeme, by nemělo pršet a teplota ovzduší i podkladu by měla být vyšší než +5 °C.

Kam dát plynové kartuše

Na plynové kartuše se nevztahuje povinnost zpětného odběru, zároveň je nelze opětovně naplnit. A kvůli tomu, že jde o tlakové nádoby je nelze vyhodit ani do kontejnerů na kovový odpad. Nejčastěji doporučovaným způsobem je vyhození prázdné plynové kartuše do popelnice na směsný odpad.

Co nepatří do popelnice

Do popelnice nepatří:Plast.Nápojový karton.Papír.Sklo.Drobné kovy.Plechovky.Elektrospotřebiče.Stavební suť

Jak vyčistit po malování

K mytí nezaschlé barvy postačí teplá voda se saponátem a kapkou octa a měkký hadr, kterým si vybavení bytu nepoškrábete. Hadr často ždímejte a vodu pravidelně měňte vždy, když zpozorujete šmouhy na stíraném povrchu. Je lepší nejprve umýt nejhrubší nečistoty a pak stáhnout celý povrch čistou vodu ještě jednou.

Jak izolovat základy

Jako tepelná izolace se do základů používá kvalitní pevný izolační materiál s minimální nasákavostí, který neumožňuje vzlínání vlhkosti. Jako nejvhodnější se jeví extrudovaný polystyren (XPS) ve formě desek v tloušťkách od 8 do 20 cm, který je pevný a dostatečně odolný vůči předpokládané zátěži a mrazu.

Jak na hydroizolaci

Aplikace hydroizolace

Ta se provádí nahřátím spodní strany asfaltového pásu s následným přiložením a udusáním k napenetrovanému podkladu. U prostupů je dobré si pás kousek za prostupem uříznout, směrem k prostupu naříznout a pečlivě izolovat okolo.

Jak dlouho schne Penetral

Doba zasychání je závislá na povětrnostních podmínkách a pohybuje se od 2 do 24 h. Pokud je povrch betonu velmi porézní (např. pórobeton), musí se penetrační nátěr opakovat, dokud se roztok vsakuje. pokud je povrch betonu mokrý, působí film vody separačně a penetrační nátěr není účinný.

Jak dlouho schne asfaltový penetrační lak

Asfaltový penetrační lak Guttabit ALP

Asfaltový penetrační lak
konzistence tekutina
aplikační teplota +5°C až +35°C
čas schnutí 6 hodin
doba vytvrzení 12 hodin

Čím zalepit střechu

V domě nebo chalupě se nejčastěji potřebuje silikonový a akrylový tmel pro použití v interiéru, s netěsnostmi v oplechování střechy, opravou tašek nebo okapů si poradí střešní tmely. Tyto typy tmelů je možné nahradit i jediným, ač dražším, univerzálním.

Jak najít díru ve střeše

Díra ve střeše je problém

Netěsnost střešního pláště se často projeví tím, že se objeví mokré fleky na stropě nebo tak, že při dešti stéká voda po pojistné hydroizolaci. Pokud takové projevy pozorujete, pak je jasné, že střešní plášť má poruchu. Další netěsnosti často vznikají kolem oplechování komína.

Co s prazdnou plynovou bombou

Na plynové kartuše se nevztahuje povinnost zpětného odběru, zároveň je nelze opětovně naplnit. A kvůli tomu, že jde o tlakové nádoby je nelze vyhodit ani do kontejnerů na kovový odpad. Nejčastěji doporučovaným způsobem je vyhození prázdné plynové kartuše do popelnice na směsný odpad.

Kam vyhodit propanbutanovou láhev

Běžná propanbutanová lahev je použitelná maximálně 10 let od poslední revize. To znamená, že starší bomby již ani nelze legálně plnit. Jedná se o odpad, který lze charakterizovat jako přenosné tlakové nádoby.

Kam patří staré pečivo

Do bioodpadu patří: zbytky ovoce a zeleniny včetně pecek a jádřinců, zbytky obilovin a pečiva, kávová sedlina, použitý čaj i čajové sáčky, skořápky od vajec a ořechů, uschlé květiny, rostliny a jejich odumřelé části, chlupy z domácích mazlíčků, dřevěné piliny, které sloužily jako podestýlka pro domácí hlodavce, a …

Co nepatří do černé popelnice

Zbytkový odpad odkládáme do sběrných nádob na směsný komunální odpad (šedá nebo černá barva). Patří sem: popel, smetí, odpady z kuchyně, znečištěný papír, znečištěné plasty, atp. Nepatří sem: látky tekuté, nebezpečné odpady a jiné předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost osob.

Jak rychle uklidit po malování

Nábytek v místnosti, v níž malujete, buď vystěhujte, nebo ho překryjte igelitem. Podlahu můžete zakrýt také igelitem, nebo například kartonem či novinami. Nedílnou součástí přípravy na malování je použití krycí pásky. Ta slouží k oblepení rámů oken, dveří, zásuvek, osvětlení, apod.

Jak umýt okna po malování

Velmi známým pomocníkem je akumulátorová stěrka na čištění oken. Jde o malý vysavač s baterií, kterým po umytí dokonale vyleštíme všechny skleněné povrchy. Některé výrobky mají tu přednst, že jsou v základním balení opatřeny ještě nádobou s rozprašovačem a destičkou, na níž je upevněna utěrka z mikrovlákna.