Jak opravit střešní tašky?

Čím utěsnit střešní tašky

Nejjednodušší řešení spočívá ve využití lepicích (opravných) pásek, které mají ve svém portfoliu všichni renomovaní výrobci střešních membrán a fólií. Těmito páskami lze utěsnit případný prostup, i když jsou primárně určeny pro spojení hydroizolací nebo jejich napojení na pevný podklad.

Jak skládat střešní tašky

Tašky se vždy zkracují tak, že se odřezává jejich horní část (spodní pohledová zůstává) a tyto tašky se umísťují do poslední řady k hřebeni. Řezaná hrana je tak schována pod hřebenáčem. Nikdy se nesmí zkracovat tašky v první řadě u okapu. Minimální průřez střešních latí, na které se tašky pokládají, je 50/30 mm.

Jak opravit střechu

Bitumenový tmel není samospásné řešení a používá se hlavně na provizorní opravy poškozené střechy. Je-li to možné, děravý střešní díl můžete vyměnit. Tmel se kromě nouzových oprav střechy hodí také na tmelení střešních lišt nebo okapů.

Jak využít staré střešní tašky

Využijte toho a pusťte se do díla.Zastřešte si dřevník. Na střechu domu se možná už staré pálené tašky nehodí, ale vašemu dřevníku, chatce na nářadí či nástřešku by ještě mohly dobře posloužit.Kamenné zídky.Hmyzí hotel, ptačí krmítko.Obruba záhonůOriginální lavička.Chodníček v zahradě

Čím natřít střešní tašky

Meffert MF 1000 – profesionální a osvědčený střešní nátěr

Skutečně jde o jeden z nejlepších produktů na trhu – vodou ředitelný ekologický nátěr určený k renovaci střešních krytin (tradičních tašek pálených i betonových a eternitu).

Jakou barvu na střechu

Polyuretanová barva

Polyuretanové barvy jsou již dost vhodným řešením pro nátěr střechy. Střecha opatřena polyuretanovou barvu má podstatně delší životnost a udrží si lesk, než při nátěru syntetickou barvou.

Čím řezat tašky

Diamantové kotouče jsou určeny na řezání betonových a pálených střešních krytin a tašek. Diamantové kotouče s patentovanými segmenty řady EXTREME disponují vyšší rychlostí řezu a prodlouženou životností.

Jak rekonstruovat střechu

Co rekonstrukce střechy obnáší a jaký je postup Odstranění staré střešní krytiny a jiných částí střechy (často například i krovy). Oprava nosné konstrukce střechy, impregnace krovů a oprava komínu, pokud je to potřeba. Rekonstrukce střechy je většinou spojena i s výměnou tepelné izolace.

Jak opravit plochou střechu

Asfaltové laky a tmely

Pokud se na povrchu střechy tvoří kaluže vody, je nevhodné povrchovou vrstvu natírat asfaltovými suspenzemi (pod vodou bobtnají a praskají). Vhodnější jsou pak asfaltové laky a tmely, čili stěrkové materiály, nebo je nutné asfaltovou suspenzi ještě opatřit ochranným nátěrem.

Jak ošetřit pálenou tašku

Doporučujeme pravidelné čištění a ochranu tašky speciální impregnací, která přináší řadu výhod, prodlužuje kondici a stav střešní krytiny po mnoho let. Impregnovaná taška dostává silnou hydrofobní vlastnost, takže odpuzuje vodu, čímž se výrazně sníží míra absorpce a hromadění nečistot.

Jak vyčistit střešní tašky

Čištění tašek od mechu, hub a dalších nečistot

Abyste dokonale ochránili Vaši střešní tašku před nečistotami, měla by být použita pro obnovu nanohydrofobní rozpouštědla a konzervační látky obsahující biocidy. Pouze takové produkty mohou účinně chránit střechu před zanášením mechy, řasami a houbami.

Čím natřít pozinkovanou střechu

Pro nátěry pozinkovaného plechu je určená barva Herbol – Protector. Její hlavní výhodou je přilnavost nejen na železné, ale i na neželezné kovy (zinek, hliník). U nových pozinkovaných střech se dávají dvě vrstvy, plech musí být předtím odmaštěn čpavkovou vodou (bližší v technickém listu na www.herbol.cz – produkty).

Jak řezat tašky v úžlabí

Všechny tašky v úžlabí musí být přichyceny k latím. Malé zlomky tašek se přichytávají speciální příchytkou nebo drátem, který se připevní hřebíkem k lati. Po uložení tašek v místě úžlabí se tašky zřežou okružní pilou. Řez musí být rovný a rovnoběžný s osou úžlabí.

Jak chodit po střeše

Pro usnadnění chůze po střeše nadzdvihneme jednu tašku a tu, co je pod ní, posuneme nahoru. Objeví se otvor, takže po taškách můžeme chodit jako po schodech. Nezapomeňme na bezpečnost a zajištění proti pádu!

Kdy rekonstruovat střechu

Jaká je vhodná doba na výměnu střechy Vzhledem k tomu, že se při rekonstrukci demontuje stará krytina a dům zůstává po určitou dobu nechráněn, je vhodné rekonstrukci provádět za vhodných klimatických podmínek. Nemělo by pršet a sněžit, proto nejvhodnějším obdobím je čas od března do listopadu, ale ani to není zárukou.

Jakou lepenku na plochou střechu

Asfaltové pásy jsou osvědčeným řešením pro hydroizolaci staveb. Využití najdou zejména u spodních staveb jako ochrana před vodou a vlhkostí nebo jako hydroizolace použitá u střešních plášťů. Hydroizolace pomocí asfaltových pásů představuje kvalitní a odolný způsob ochrany stavby před okolními vlivy.

Čím opravit lepenku na střeše

Opravy lepenkové střechy

Každé tři roky lepenku natřeme tekutou hydroizolací, známou i pod názvem tekutá lepenka, anebo hydrofobní izolací – více ZDE. Den, kdy tuto práci provedeme, by nemělo pršet a teplota ovzduší i podkladu by měla být vyšší než +5 °C.

Jaký je rozdíl mezi betonovou a pálenou taškou

Na rozdíl od pálených tašek se betonové tašky bez povrchové úpravy neprodávají. Betonová střešní krytina bývá opatřena akrylátovým nebo silikátovým nástřikem. Mezi běžný nástřik patří právě akrylátový, který se nanáší ve dvou vrstvách (možné jsou i čtyři vrstvy). Betonové tašky pak mají matný povrch.

Čím umýt střechu

Mech můžete sice můžeme ze střechy odstranit ručně pomocí špachtle, kartáče či smetáku, nejlepší je však vysokotlaký čistič, takzvaná vapka. Navíc se tak kromě mechů zbavíme i lišejníků na střeše. Ať již ale mech odstraníme jakýmkoli způsobem, vždy ve střeše zůstanou jeho zbytky, kořínky, a časem se mech objeví znova.

Jak natírat střechu

Jeden nátěr, žádný nátěr

A to mechanicky, ať už broušením, špachtlí, nebo drátěným kartáčem. Účinná bývá i tlaková voda z wapky. Barvy volíme stejně jako u nátěru ostatních kovů. Nejprve používáme podkladový antikorozní nátěr, který jednak ochrání povrch proti korozi, ale zároveň zvýší přilnavost druhé vrstvy.

Čím Podmazat střešní tašky

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

Jak dlouho trvá oprava střechy

To závisí na velikosti a složitosti střechy a na materiálu krytiny: pokrývačské práce na malé, jednoduché střeše mohou být dokončeny za dva dny; zatímco velký, komplexní projekt může trvat třeba týden.

Jak se lepí lepenka na střechu

Asfaltová střešní krytina je nejčastěji pokládána ve dvou vrstvách – nejprve podkladní asfaltový pás a na něj vrchní finální pás. Podkladní pásy pokládejte rovnoběžně s okapovou hranou nebo kolmo na ni. Od sklonu střech 5° a výše je nutné pokládat pouze kolmo.

Čím natřít lepenku na střeše

Asfaltohliníková reflexoizolační nátěrová hmota RENOLAST je určená na povrchovou úpravu střech (plech, IPA, térový papír a ostatní střešní izolační lepenky), dřeva, některých plastických hmot, betonu apod., kde se kromě izolačního a konzervačního účinku požaduje, aby nátěr účinně odrážel světelné a tepelné paprsky.

Jak dlouho vydrzi Betonova taska

Srovnání životnosti střešních krytin

Hliněné střešní tašky: 40–60 let. Betonové tašky: 60–80 let. Břidlicové tašky: 60–100 let.