Jak otočit sloupec v Excelu?

Jak přesunout sloupce v Excelu

Vyberte cílovou buňku (první buňku řádku nebo sloupce, do kterého chcete vložit data) pro řádky nebo sloupce, které chcete transponovat. Na kartě Domů klikněte v části Úpravy na šipku vedle vložit a potom klikněte na Transponovat. Poznámka: Sloupce a řádky se nemohou překrývat.

Jak otočit tabulku v Excelu o 90 stupňů

NávodOznačíme buňky původní tabulky.Zkopírujeme (např. Ctrl C)Klikneme na místo, kam se má vložit změněná tabulka.Úpravy – Vložit jinak – zaškrtneme Transponovat (Edit – Paste Special – Transpose)Potvrdíme a je to.
Archiv

Jak seřadit v Excelu podle čísel

Seřazení číselVyberte buňku ve sloupci, který chcete seřadit.Na kartě Data proveďte ve skupině Seřadit a filtrovat jednu z následujících operací: Pokud chcete seřadit data od nejnižšího po nejvyšší, klikněte na tlačítko. (Řadit od nejmenších po největší).

Jak ukotvit První dva sloupce

Ukotvení sloupců a řádkůVyberte buňku pod řádky a napravo od sloupců, které mají zůstat při posouvání stále zobrazené.Vyberte Zobrazení > Ukotvit příčky > Ukotvit příčky.

Jak zjistím číslo sloupce v Excelu

Funkce SLOUPEC vrátí číslo sloupce daného Odkaz na buňku. Například vzorec =SLOUPEC(D10) vrátí hodnotu 4, protože sloupec D je čtvrtý sloupec.

Jak posunout celý sloupec v Excelu

Vyber sloupec, chyť ho myší za okraj, stiskni Shift a přetáhni ho na novou pozici.

Jak otočit řádky a sloupce v Excelu

Uděláte to takto:Vyberte oblast dat, kterou chcete změnit uspořádání, včetně popisků řádků nebo sloupců, a buď vyberte Kopírovat.Vyberte první buňku, kam chcete data vložit, a na kartě Domů klikněte na šipku vedle Vložit a pak klikněte na Transponovat.Po úspěšném otočení dat můžete původní data odstranit.

Jak seřadit čísla sestupně

Při sestupném řazení je toto pořadí řazení obrácené. Čísla jsou řazena od nejnižšího záporného čísla k nejvyššímu kladnému číslu. Kalendářní data jsou řazena od nejdřívějšího data k nejpozdějšímu datu. Alfanumerický text je řazen zleva doprava, znak po znaku.

Jak určit pořadí v Excelu

K tomuto se dá použít funkce Rank, která má tvar: = RANK(číslo;odkaz;pořadí), kde číslo je hodnota (číslo) jehož pořadí hledáte a odkaz je oblast seznamu čísel, ve kterých se dané číslo nachází a v rámci nichž se pořadí dělá.

Jak ukotvit více sloupců

Pokud chcete ukotvit víc řádků (se začátkem na řádku 1), vyberte řádek pod posledním řádkem, který chcete ukotvit, a klikněte na Ukotvit příčky. Jestliže potřebujete ukotvit víc sloupců, vyberte sloupec vpravo od posledního sloupce, který chcete ukotvit, a klikněte na Ukotvit příčky.

Jak ukotvit vzorec v Excelu

Postavíme se myší do řádku vzorců tam, kde máme napsané B1 (viz. červený ovál). Nyní stiskneme klávesu F4 (na některých počítačích nefunguje, pokud je to váš případ, zkuste klávesovou zkratku pravý Alt+ů). Před písmenem B i před číslem řádku 1 se nám nyní zobrazil symbol dolaru, který označuje právě zafixování.

Jak vyhledat hodnotu v Excelu

VYHLEDAT (funkce)Pomocí funkce SVYHLEDAT můžete hledat v jednom řádku nebo sloupci, případně ve víc řádcích nebo sloupcích (jako v tabulce).Pokud používáte Microsoft 365, použijte funkci XLOOKUP , která je nejen rychlejší, ale také umožňuje hledat v libovolném směru (nahoru, dolů, vlevo, vpravo).

Co to je sloupec

Sloupec je v relačních databázích vertikální část databázové tabulky. Seznam sloupců jsou hlavní (ne však jedinou) složkou definice tabulky v databázi. Každý sloupec je v tabulce jednoznačně definován svým identifikátorem, datovým typem, rozsahem a dalšími atributy.

Jak roztáhnout buňku v Excelu

Nastavení konkrétní šířky sloupceVyberte sloupec nebo sloupce, které chcete změnit.Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát.V oddílu Velikost buňky klikněte na položku Šířka sloupce.Do pole Šířka sloupce zadejte požadovanou hodnotu.Klikněte na OK.

Jak označit více řádků najednou

Pokud chcete vybrat souvislý seznam řádků, klikněte na první z nich, poté podržte klávesu Shift a klikněte na poslední řádek.

Jak v Excelu udělat z Radku sloupec

Uděláte to takto:Vyberte oblast dat, kterou chcete změnit uspořádání, včetně popisků řádků nebo sloupců, a buď vyberte Kopírovat.Vyberte první buňku, kam chcete data vložit, a na kartě Domů klikněte na šipku vedle Vložit a pak klikněte na Transponovat.Po úspěšném otočení dat můžete původní data odstranit.

Co znamená seřadit vzestupně

Při vzestupném řazení se používá následující pořadí. Při sestupném řazení je toto pořadí řazení obrácené. Čísla jsou řazena od nejnižšího záporného čísla k nejvyššímu kladnému číslu.

Jak je to vzestupně

Vzestupné uspořádání čísel je uspořádání od nejmenšího čísla po největší číslo. (V řadě seřazených – spořádaných čísel můžeme čísla oddělit středníky nebo znaménky nerovnosti.) (Pokud jsou si dvě čísla rovna (v našem příkladu čísla 2 a +2) tak nezáleží, které z nich uvedeme jako první.)

Jak funguje Rank v Excelu

Funkce RANK přiděluje stejným číslům stejné pořadí. Přítomnost stejných čísel však ovlivňuje pořadí po sobě následujících čísel. Pokud se v seznamu celých čísel seřazeném vzestupně objeví například číslo 10 dvakrát a má pořadí 5, potom číslo 11 má pořadí 7 (žádné číslo nemá pořadí 6).

Jak použít funkcí Countif

Funkci COUNTIF, jednu ze statistických funkcí, můžete používat ke zjištění počtu buněk, které splňují určité kritérium, třeba ke spočítání, kolikrát se konkrétní město zobrazuje v seznamu zákazníků. Ve své nejjednodušší formě COUNTIF říká: =COUNTIF(Kde chcete hledat, Co chcete hledat)

Jak ukotvit více sloupců v Excelu

Jestliže potřebujete ukotvit víc sloupců, vyberte sloupec vpravo od posledního sloupce, který chcete ukotvit, a klikněte na Ukotvit příčky. Řekněme, že chcete ukotvit horní čtyři řádky a první tři sloupce zleva. Je potřeba vybrat buňku D5 a potom kliknout na kartě Zobrazení na Ukotvit příčky.

Jak zamknout vzorec

Přetáhněte nebo zkopírujte vzorec a uzamkněte hodnotu buňky pomocí klávesy F4. Chcete-li uzamknout odkaz na buňku jedné buňky vzorce, použijte F4 klíč vám může snadno pomoci.

Jak funguje funkce vyhledat

Pomocí funkce VYHLEDAT můžete vyhledávat dvěma způsoby: Vektorovou a maticovou formou. Vektorová forma: Pomocí této formy funkce VYHLEDAT můžete vyhledat hodnotu v jednom řádku nebo v jednom sloupci. Vektorový tvar použijte, pokud chcete zadat oblast obsahující hodnoty, které chcete porovnat.

Jak spojit dvě tabulky v Excelu

Řádky z jedné tabulky do druhé můžete sloučit jednoduše vložením dat do prvních prázdných buněk pod cílovou tabulkou. Velikost tabulky se zvětšuje tak, aby zahrnovala nové řádky.

Co je sloupec v Excelu

Funkce SLOUPEC vrátí číslo sloupce daného Odkaz na buňku. Například vzorec =SLOUPEC(D10) vrátí hodnotu 4, protože sloupec D je čtvrtý sloupec.