Jak ověřit platnost občanského průkazu?

Kdy končí platnost občanského průkazu

Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou, s výjimkou občanských průkazů vydaných do 30. června 2000, které pozbývají platnosti 2. srpna 2026.

Jak zjistit jestli mám platný pas

Tato služba je dostupná i z mobilních telefonů prostřednictvím wapu. Do mobilu zadejte adresu www.mvcr.cz/patrani/doklady/index.wml a postupujte stejným způsobem. Ministerstvo nabízí programátorům přístup do databáze neplatných dokladů.
Archiv

Proč mám neplatný občanský průkaz

V databázi neplatných dokladů jsou vedeny i doklady neplatné z jiných důvodů, např. z důvodu zrušení vašeho trvalého pobytu (trvalý pobyt může zrušit ohlašovna na návrh oprávněné osoby, pokud občan nemá k bytu nebo domu žádné užívací právo a zároveň se tam nezdržuje).
Archiv

Kdy si můžu vyměnit občanský průkaz

Požádat o výměnu občanského průkazu musíte nejpozději do 15 dnů od skončení platnosti občanského průkazu. Celkově tedy máte na výměnu občanského průkazu 60 dní od data uzavření manželství. Pokud se vaše příjmení nezměnilo a nemáte v občanském průkazu uvedený rodinný stav, občanský průkaz měnit nemusíte.

Co dělat když mám prošlý občanský průkaz

„Pokud před volbami zjistíte, že jste třeba občanku ztratili nebo je propadlá, mohou vám na úřadě vydat takzvanou rychloobčanku. Potřebujete dvě pasové fotografie a doklad totožnosti, ideálně rodný list,” radí Klára Pěknicová s tím, že vás rychlobčanka vyjde na sto korun a vydrží vám měsíc.

Co znamená poslední číslo na občanském průkazu

Ve skutečnosti se jedná skutečně jen o mýtus, který nemá s realitou nic společného. Co tedy znamenají ona “divná” čísla, která máme na “občance” Jedná se o strojově čitelné informace usnadňující automatizované zpracování pomocí OCR.

Jak ověřit platnost dokladu

Seznam na adrese www.mvcr.cz/doklady/index. html je aktualizován každý den. Lze si jednoduše zadat číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu a zjistit, jestli je platný. Podobná databáze funguje také pro odcizená auta.

Jak ověřit pas

Můžete požádat o ověření funkčnosti nosiče dat (čipu) a správnosti v něm biometrických údajů kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, v Praze úřad městské části Praha 1 až 22, v zahraničí zastupitelský úřad ČR s výjimkou honorárního konzulárního úřadu.

Co se stane kdyz nemám občanku

Zapomeňte na mýtus, že musíte mít občanský průkaz stále u sebe, není tomu tak – kontrolujícímu totiž nemáme povinnost ukázat OP, ale prokázat totožnost, to je třeba si pamatovat. Pokud OP nemáte a máte jiný průkaz totožnosti, pak je vše v pořádku. Zákon nezakazuje prokázat totožnost i kombinací více dokladů.

Jak probíhá výměna občanky

Jak a kde požádat o eObčanku

Po příchodu k přepážce stačí uvést, že požadujete výměnu průkazu na vlastní žádost a nedochází ke změně žádných údajů. Za tuto výměnu se platí poplatek 200 Kč. Standardní doba pro vyřízení je 30 dní, chcete-li mít občanku dříve, můžete si připlatit za expresní vyřízení do 5 dnů.

Co je potřeba k vyřízení nového občanského průkazu

Při vydání nového občanského průkazu se předkládá dosavadní občanský průkaz. průkaz totožnosti; průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho podoby a státního občanství České republiky, umožňující identifikovat tohoto žadatele.

Kde žádat o nový občanský průkaz

Občanský průkaz s čipem, který nově umožňuje zaručené prokazování totožnosti při využívání online služeb veřejné správy, získá automaticky každý, kdo po 1. 7. 2018 požádá o standardní občanský průkaz na pracovišti osobních dokladů na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností (příp. Úřadu městské části Praha 1–22).

Co je ID na občanském průkazu

Občanské průkazy vydávané od 1.7.2018 obsahují kontaktní elektronický čip. V tomto čipu je identifikační certifikát, který obsahuje číslo občanského průkazu a všechny údaje o držiteli, které jsou zapsány na občanském průkazu.

Jak se přihlásit přes občanku

Pro zahájení identifikace občanským průkazem je třeba stisknout tlačítko Přihlásit. Portál pro identifikaci občanským průkazem spustí v PC uživatele aplikaci eObčanka – identifikace. Před spuštěním aplikace eObčanka doporučujeme připojit k počítači čtečku čipových karet a vložit do ní občanský průkaz.

Jak ověřit kopii občanského průkazu

Důležité upozornění: Ze zákona nelze ověřit kopii občanského průkazu, vojenského průkazu, cestovního pasu ani jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby. Ověření kopie lze provést v poštovním styku.

Co se dá zjistit z čísla občanského průkazu

Z čísla lze zjistit datum narození, také pohlaví, u dříve přidělených rodných čísel místo narození. Tato skutečnost je obsažena v čísle za lomítkem. Dá se přes něj identifikovat člověk skrze veškeré informační systémy, a to nejen veřejné správy, tedy to, co vede o občanovi stát, ale i v soukromoprávní sféře.

Jak ověřit doklady

Pokud máte zájem o ověření dokumentu, nemusíte přinést s sebou okopírovaný dokument, kopii v maximálním formátu A4 vám zhotovíme na poště. Při jedné návštěvě můžete současně využít úřední ověřování a přitom si třeba zaplatit složenku nebo vyzvednout dopis.

Jak se prokázat bez OP

Pokud občanku u sebe nemáte, lze totožnost případně prokázat řidičským průkazem, pasem, či jinak (za určitých okolností může stačit i např. služební či studentský průkaz, nebo dokonce prohlášení třetí osoby). Policie je v daném případě povinná poskytnout potřebnou součinnost k tomu, abyste se mohli identifikovat.

Co je potřeba k vydání nového občanského průkazu

Při vydání nového občanského průkazu se předkládá dosavadní občanský průkaz. průkaz totožnosti; průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho podoby a státního občanství České republiky, umožňující identifikovat tohoto žadatele.

Co je potřeba na nový občanský průkaz

Abyste mohli požádat o nový občanský průkaz, musíte vzít s sebou rodný list, anebo doklad o státním občanství. Jestliže žádáte o výměnu občanského průkazu, je třeba vzít s sebou kromě již zmíněných dokumentů, také starý občanský průkaz.

Kde si můžu zažádat o občanský průkaz

Při pořizování občanského průkazu již nemusíte chodit na úřady, kde máte trvalý pobyt. Požádat o vydání občanky můžete u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22.

Jak získat občanský průkaz bez rodného listu

První kroky na matriku

K tomu, aby vám vydali občanský průkaz, potřebujete nějaký doklad totožnosti. A ten musí být navíc platný, takže pokud byste doma měli například cestovní pas, který je byť o 1 den propadlý, úřad vám jej již neuzná a bude na vás pohlížet jako na osobu bez jakéhokoli osobního dokladu.

Kdo mi může vyzvednout občanský průkaz

Žádost podává zákonný zástupce, který prokáže svoji totožnost, místo zákonného zástupce může žádost podat poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byla osoba mladší 15 let svěřena do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Jak získat elektronický občanský průkaz

Tip: Pokud aktuální průkaz totožnosti nemáte déle než rok a váš vzhled se moc neliší od fotografie na občance, můžete eObčanku získat i on-line. Stačí jen vyplnit formulář z webu Ministerstva vnitra a poslat ho datovou schránkou obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Jak aktivovat občanský průkaz

Aktivovat si identifikační certifikát nemusíte hned při převzetí dokladu. O aktivaci můžete požádat kdykoliv po dobu platnosti dokladu, a to u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v hl. m. Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Praha 1 – 22).