Jak převést zlomek na číslo?

Jak převést 2 5 na zlomek

zlomek dvě pětiny je zápis dělení dvě děleno pěti.
ArchivPodobné

Jak se převádí smíšené číslo na zlomek

Každý nepravý zlomek můžeme převést na smíšená čísla. Číslo v čitateli převedeme na součet co největšího násobku čísla ve jmenovateli plus zbytek menší než číslo ve jmenovateli. Převeď smíšené číslo na zlomek: Celé číslo vynásobíme jmenovatelem zlomku a přičteme čitatel zlomku.
Archiv

Jak převést 0 4 na zlomek

1 2/3 (jedna a dvě třetiny). Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky – napr.

Jak převést zlomek na základní tvar

Jak na toNalezneme největšího společného dělitele dvojice čitatel a jmenovatel.Podělíme čitatel a jmenovatel nalezeným dělitelem.Výsledný zlomek je v základním tvaru.
Archiv

Jak Vykrátit zlomek

Pokud chceme zlomek vykrátit, musíme vydělit čitatele i jmenovatele stejným číslem.

Jak se čte 1 4

jedna celá dva; 1,4 –⁠⁠ jedna celá čtyři (desetiny); 1,9 –⁠⁠ jedna celá devět (desetin); 2,3 –⁠⁠ dvě celé tři (desetiny); 5,1 –⁠⁠ pět celých jedna (desetina); 25,4 –⁠⁠ dvacet pět celých čtyři (desetiny), nikoli *pětadvacet celých čtyři; 100,6 –⁠⁠ sto celých šest (desetin); 103,8 –⁠⁠ sto tři celé/celých osm (desetin); …

Jak proměnit zlomek na smíšené číslo

Převod nepravého zlomku na smíšené číslo uděláme pomocí dělení se zbytkem. Celá část smíšeného čísla odpovídá podílu, čitatel zbylého zlomku odpovídá zbytku. Příklad: 17 3 = 5 2 3 \frac{17}{3} = 5\frac23 317=532, protože 17:3 je 5 a zbytek 2.

Jak se počítají smíšená čísla

Smíšené číslo je zápis celého čísla a zlomku acb, jehož hodnota je rovna součtu tohoto celého čísla a zlomku. Například dvě a čtyři pětiny zapíšeme jako 254. Jeho hodnota je: 254=2+54=510+54=514 . Smíšené číslo je takříkajíc výjimka, když chybějící operand není krát ale plus: 254=2⋅ 54 .

Jak převést 0 3 na zlomek

1 2/3 (jedna a dvě třetiny).

Jak se dělí zlomek

Dělení dvou zlomků je to samé jako násobení prvního zlomku převrácenou hodnotou toho druhého. V prvním kroku si přepíšeme druhý zlomek na jeho převrácený tvar (jen přehodíme čitatel a jmenovatel). Poté vynásobíme oba čitatele spolu a oba jmenovatele spolu.

Jak se násobí zlomek

Násobení zlomků

Dva zlomky vynásobíme tak, že vynásobíme čitatel prvního zlomku s čitatelem druhého zlomku a jmenovatel s jmenovatelem. Násobení zlomků si můžeme zjednodušit krácením křížem. Čitatel prvního zlomku 2 zkrátíme se jmenovatelem druhého zlomku 4 a pak teprve zlomky vynásobíme.

Jak se čte zlomek

Zlomky stejně jako desetinná čísla vyjadřují část celku. Př.: Napiš alespoň tři konkrétní příklady, kde se dají využít zlomky v praxi. Čteme: „dvě pětiny“ nebo „dvě lomeno pěti“ Čitatel je číslo, které představuje počet daných částí celku. Zlomková čára odděluje čitatele od jmenovatele.

Jak vypadá zlomek

Zlomek obsahuje zlomkovou čáru, nad kterou je čitatel a pod ní je jmenovatel, přičemž čitatel i jmenovatel jsou celá čísla. Zápis pomocí zlomků je vhodný pro provádění elementárních úprav složitějších výrazů. Zlomky jsou běžně využívány v hovorové řeči (polovina, čtvrtka, dvě pětiny apod.)

Co je to nepravý zlomek

Nepravý zlomek je zlomek, ve kterém je čitatel větší než jmenovatel nebo roven jmenovateli.

Jak prevest zlomky na desetinná čísla

Převod zlomku na desetinné číslo

Význam zlomku je prostě podíl čitatele a jmenovatele. Zlomek tedy vyjádříme jako desetinné číslo prostě tak, že podělíme čitatele jmenovatelem (může se hodit postup pro „dělení pod sebou“).

Jak převést 1 5 na zlomek

Převod desetinného čísla na zlomek

Následně zlomek vykrátíme (největším společným dělitelem), abychom dostali zlomek v základním tvaru. Příklady: 1 , 5 = 1 , 5 ⋅ 10 10 = 1 , 5 ⋅ 10 10 = 15 10 = 3 2 1{,}5 = 1{,}5\cdot \frac{10}{10} = \frac{1{,}5\cdot 10}{10} = \frac{15}{10} = \frac{3}{2} 1,5=1,5⋅1010=101,5⋅10=1015=23.

Jak převrátit zlomek

Dělení dvou zlomků je to samé jako násobení prvního zlomku převrácenou hodnotou toho druhého. V prvním kroku si přepíšeme druhý zlomek na jeho převrácený tvar (jen přehodíme čitatel a jmenovatel). Poté vynásobíme oba čitatele spolu a oba jmenovatele spolu. A nyní již máme výsledek.

Jak se počítá zlomek

Zlomek je jinak zapsaná operace dělení. Hodnotu zlomku vypočteme tak, že vydělíme čitatel jmenovatelem. Existuje i složený zlomek, což není nic jiného, než zlomek, který má v čitateli či jmenovateli další zlomek. Všechny tři zlomky mají stejnou hodnotu.

Jak dělit zlomek

Dělení dvou zlomků je to samé jako násobení prvního zlomku převrácenou hodnotou toho druhého. V prvním kroku si přepíšeme druhý zlomek na jeho převrácený tvar (jen přehodíme čitatel a jmenovatel). Poté vynásobíme oba čitatele spolu a oba jmenovatele spolu. A nyní již máme výsledek.

Jak číst zlomek

Zlomky s čitatelem a zejména jmenovatelem několikaciferným čteme raději tak, že po přečtení čitatele připojíme lomeno, podle nebo dle a jmenovatele čteme v příslušném pádu. Tak na př. zlomek 68/356 čteme „šedesát osm lomeno třemi sty padesáti šesti“ nebo „šedesát osm podle (dle) tří set padesáti šesti“.

Jak se sčítají zlomky

Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem

Pokud mají sčítané zlomky stejného jmenovatele, stačí prostě sečíst čitatele. Jmenovatele necháme stejného, tedy a c + b c = a + b c \frac{a}{c}+\frac{b}{c}=\frac{a+b}{c} ca+cb=ca+b.

Co to je převrácené číslo

Převrácená hodnota čísla (a) je číslo, které se získá výměnou čitatele a jmenovatele daného čísla. Nebo laicky řečeno převrácená hodnota čísla a je jedna lomeno a → 1/a. Převrácená hodnota čísla a se značí jako a-1 .

Jak spočítat 3 4

3/4 = 34 = 0,75

Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny). Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou .

Co je to zlomková čára

Zlomek obsahuje zlomkovou čáru, nad kterou je čitatel a pod ní je jmenovatel, přičemž čitatel i jmenovatel jsou celá čísla. Zápis pomocí zlomků je vhodný pro provádění elementárních úprav složitějších výrazů. Zlomky jsou běžně využívány v hovorové řeči (polovina, čtvrtka, dvě pětiny apod.)

Jak sečíst zlomek a celé číslo

Při sčítání zlomků a celého čísla je nutné celé číslo převést na zlomek se základem rovném zlomku ve sčítanci. Převod celého čísla na zlomek není nic jiného, než vynásobit celé číslo jmenovatelem zlomku sčítance a pod zlomkovou čáru napsat jmenovatele zlomku sčítance.