Jak přidat graf do grafu?

Jak spojit 2 grafy

Vytvoření kombinovaného grafu přidáním vedlejší osy

Klikněte na libovolné místo v grafu, který chcete změnit na kombinovaného grafu zobrazte Nástroje grafu. Klikněte na Návrh > změnit typ grafu. Na kartě Všechny grafy vyberte Typ kombinovaný a potom vyberte graf Skupinový sloupcový – spojnicový na vedlejší ose.
Archiv

Jak vložit text do grafu

Vložení textového pole do grafuKlikněte na graf, do kterého chcete přidat textové pole.Na kartě Formát klikněte na Vložitobrazce a potom klikněte na ikonu Textové pole .V grafu klikněte na místo, kde chcete začít s rohem textového pole, a potom táhněte myší, dokud textové pole nebude mít velikost, kterou chcete.

Jak přidat data do grafu

Klikněte pravým tlačítkem myši na graf a zvolte Vybrat data. Na listu, který obsahuje zdrojová data grafu, se zobrazí dialogové okno Vybrat zdroj dat. Po opuštění dialogového okna klikněte na list a potom kliknutím a přetažením vyberte všechna data, která chcete použít pro graf, včetně nové datové řady.

Jak přidat target do grafu

V grafu vyberte datovou řadu, ke které chcete přidat čáru, a potom klikněte na kartu Návrh grafu. Ve spojnicovém grafu třeba klikněte na některou ze spojnic grafu a všechny datové značky dané datové řady se vyberou. Klikněte na Add Chart Element (Přidat prvek grafu)a potom na Gridlines (Mřížka).

Jak přidat osu do grafu

Přidání nebo odebrání vedlejší osy grafu v ExceluVýběrem grafu otevřete Nástroje grafu.Vyberte Návrh >Změnit typ grafu.Vyberte Kombinovaný > Sloupec clusteru – Čára na vedlejší ose.Vyberte Vedlejší osa pro datovou řadu, kterou chcete zobrazit.Vyberte šipku rozevíracího seznamu a zvolte Čára.Vyberte OK.

Jak na Spojnicový graf

Vytvoření spojnicového grafuZkopírujte data listu příkladu do prázdného listu nebo otevřete list obsahující data, která chcete vykreslit do čárového grafu.Vyberte data, která chcete vykreslit v čárovém grafu.Klikněte na kartu Vložení a potom klikněte na Vložit čárový nebo oblastový graf.Klikněte na Čára se značkami.

Jaký je rozdíl mezi Výsečovým a prstencovým grafem

Prstencový graf se podobá výsečovému grafu, ale na rozdíl od výsečového může zobrazit data z několika řad najednou. Prstencové grafy zobrazují velikost jednotlivých položek datových řad úměrně k součtu položek do prstence. Každý prstenec může znázorňovat jednu datovou řadu.

Jak přidat hodnoty do grafu v Excelu

Vytvořte tabulku a z ní graf. Na graf klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte příkaz Vybrat data. V dialogu Vybrat zdroj dat klepněte na tlačítko Přidat. V dialogu Upravit řady napište do horního textového pole název řady (například název výrobku) a poté klepněte do spodního pole s názvem Hodnoty řad.

Jak vytvořit graf

Vytvoření grafuVyberte data, ze kterých chcete vytvořit graf.Klikněte na Vložení > Doporučené grafy.Po výběru typu grafu na kartě Doporučené grafy se vám zobrazí náhled grafu.Vyberte graf.Vyberte OK.

Jak pracovat s grafem

Přidání grafu do dokumentu ve WorduKlikněte na Vložení > Graf.Klikněte na typ grafu a pak poklikejte na požadovaný graf.V zobrazené tabulce nahraďte výchozí data vlastními informacemi.Po dokončení tabulku zavřete.Pokud chcete, můžete pomocí tlačítka Možnosti rozložení

Jak propojit body v grafu v Excelu

Vyberte data, která chcete vykreslit v bodovém grafu. Klikněte na kartu Vložení a potom klikněte na Vložit bodový graf (X, Y) nebo Bublinový graf. Klikněte na Bodový.

Jak přidat chybové úsečky

V grafu vyberte datovou řadu, do které chcete přidat chybové úsečky. Na kartě Návrh grafu klikněte na Přidat prvek grafu a potom klikněte na Další možnosti chybových úseček. V podokně Formát chybových úseček na kartě Možnosti chybového panelu v části Velikost chyby klikněte na Vlastní a potom klikněte na Zadat hodnotu.

Jak vytvořit jednoduchý graf

V programu Microsoft Excel lze vytvořit graf pomocí funkční klávesy F11. Jednoduše stačí označit data, která chcete v grafu prezentovat, a pouhý stisk této klávesy vytvoří graf na samostatném listu.

Jak popsat graf ve Wordu

Pokud chcete vytvořit jednoduchý graf přímo ve Wordu, klikněte na Vložení > Graf a vyberte požadovaný graf.Klikněte na Vložení > Graf.Klikněte na typ grafu a pak poklikejte na požadovaný graf.V zobrazené tabulce nahraďte výchozí data vlastními informacemi.Po dokončení tabulku zavřete.

Jaký je rozdíl mezi bodovým a Spojnicovým grafem

Bodový graf vypadá na první pohled podobně jako graf spojnicový. Jeho zásadním rozdílem oproti spojnicovému grafu je skutečnost, že bodový graf neobsahuje osu hodnot a osu kategorií, jako je tomu u spojnicového grafu, ale má dvě osy hodnot.

Kdy použít výsečový graf

Výsečový (nebo také kruhový či koláčový graf) se hodí pro znázornění podílu dílčích hodnot na celku. Konkrétně ho můžeme využít např. pro znázornění podílu velikosti jednotlivých kontinentů na celkové rozloze všech kontinentů . Vybrat si můžeme klasický nebo prostorový výsečový graf .

Jak popsat krabicový graf

Krabicový graf znázorňuje rozdělení dat do kvartilů a zvýrazňuje medián a odlehlé hodnoty. Z krabic můžou vést vertikální čáry nazývané „vousy“. Tyto čáry označují proměnlivost mimo horní a dolní kvartily a jakýkoliv bod mimo tyto čáry, neboli vousy, je považovaný za odlehlou hodnotu.

Jak udělat z tabulky graf

Vytvoření grafuV počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google.Vyberte buňky, které chcete zahrnout do grafu.Klikněte na Vložit. Graf.

Jak udělat graf z tabulky

Vytvoření grafuNa telefonu nebo tabletu s Androidem otevřete tabulku v aplikaci Tabulky Google.Vyberte buňky, které chcete zahrnout do grafu.Klepněte na Vložit. Graf.Volitelné: Chcete-li zvolit jiný graf, klepněte na Typ. Potom vyberte některou z těchto možností.Klepněte na Hotovo .

Jak přidat druhou osu do grafu Excel

Výběrem grafu otevřete Nástroje grafu. Vyberte Návrh >Změnit typ grafu. Vyberte Kombinovaný > Sloupec clusteru – Čára na vedlejší ose. Vyberte Vedlejší osa pro datovou řadu, kterou chcete zobrazit.

Jak správně popsat graf

Klikněte na datovou řadu nebo graf. Pokud chcete vytvořit popisek pro jeden datový bod, po kliknutí na řadu klikněte na tento datový bod. > popisky dat. Pokud chcete změnit umístění popisku, klikněte na šipku a vyberte jednu z možností.

Jak přidat další osu do grafu

Přidání nebo odebrání vedlejší osy grafu v ExceluVýběrem grafu otevřete Nástroje grafu.Vyberte Návrh >Změnit typ grafu.Vyberte Kombinovaný > Sloupec clusteru – Čára na vedlejší ose.Vyberte Vedlejší osa pro datovou řadu, kterou chcete zobrazit.Vyberte šipku rozevíracího seznamu a zvolte Čára.Vyberte OK.

Jak na krabicový graf

Jak vytvořit krabicový grafVyberte svá data – buď jednu datovou řadu, nebo více datových řad. (Data zobrazená na následujícím obrázku jsou částí dat použitých k vytvoření výše uvedeného ukázkového grafu.)V Excelu klikněte na Vložit > Vložit statistický graf >Box and Whisker , jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Co je Smodch

Vrátí směrodatnou odchylku základního souboru určenou z náhodného výběru. Směrodatná odchylka vyjadřuje, jak se hodnoty liší od průměrné hodnoty (střední hodnoty).

Jak udělat vlastní graf

Vytvoření grafuVyberte data, ze kterých chcete vytvořit graf.Klikněte na Vložení > Doporučené grafy.Po výběru typu grafu na kartě Doporučené grafy se vám zobrazí náhled grafu.Vyberte graf.Vyberte OK.