Jak připravit písek do akvária?

Jak proprat písek do akvária

Písek je nutné řádně proprat, alespoň ve 4 – 5 kbelících vody, poté opatrně nasypat do nádrže a rozprostřít ho tak, aby v přední části akvária byla alespoň 4cm vrstva a v zadní části 8 – 10cm. Účelem tohoto rozprostření je lepší optický vjem a vhodný podklad pro osázení rostlinkami.
Archiv

Jakou barvu písku do akvária

Akvarijní písek: Jemný a bez ostrých kamínků

Pokud máte ryby na dně akvária (panceřníčky, sumečky…) jsou vhodnější světlejší písky, aby byly dobře vidět. Tmavší písky se pak hodí pro černé ryby plovoucí v horních a středních částech akvária nebo pro neonky.

Jakou zrnitost písku do akvária

Doporučená zrnitost: Pro běžná akvária doporučujeme zrnitost 1 až 4 mm. V menší frakci může docházet ve spodních částech k hnití.

Co dát na dno akvária

Dno by mělo mít přírodní charakter i barvu, nejvhodnější je štěrkový písek střední zrnitosti (asi 2-5 mm). Písek nasypejte tak, aby se dno postupně zvyšovalo, tedy v přední části bude vrstva písku nižší (asi 4 cm) a v zadní vyšší (kolem 10 cm), záleží samozřejmě na velikosti nádrže.

Jak proprat písek

Dát trochu písku do nádoby (kbelík), naplnit vodou, písek propírat, nechat chvíli klesnout a pak špinavou vodu vylít. Toto několikrát za sebou opakovat. Či se na to vykašlat a nepropírat. Pise se tu o propirani pisku.

Jak udělat dno akvária

Na topný kabel nebo na dno akvária nasypejte vrstvu substrátu. Máte na výběr z několika druhů: Křemičitý štěrk a písek – je vhodný do akvária bez rostlin. Pokud chcete vytvořit písčité dno a akvárium osadit rostlinami, měli byste rostliny pravidelně hnojit nebo pod písek použít substrát s obsahem živin.

Jak často měnit dno v akváriu

Jak často akvárium čistit

Pokud se jednou za týden pustíte do pořádného úklidu, bude se vám doma žít lépe. Stejně tak i vašim rybkám, když jim vyčistíte vodu. Ideální doba pro čištění je jednou za týden, ale svět se nezboří, když vodu vyčistíte jednou za 14 dní.

Po jaké době dát ryby do akvária

Živočichy můžeme do akvária přidat prakticky okamžitě má-li voda vhodné pH, teplotu a neobsahuje-li nějaké toxické látky jako je např. Chlór nebo dusitany NO2. Přesto je ale vhodné být trpělivý a počkat si než se nám správně zaběhne filtrace a zakoření akvarijní rostlinky.

Jak casto proplachovat písek ve filtraci

Plně postačí, když náplň – filtrační písek – vyměníte jednou za dva roky. Jeho životnost je ovlivněna pravidelným proplachem. Není třeba písek při každém proplachu vyndávat z filtrace. Dnešní filtrace mají funkci zpětného proplachu, čímž se filtrace pročistí a usazené nečistoty odtečou mimo bazén.

Jak často se mění písek ve filtraci

Pokud se pravidelně věnujete údržbě a propírání pískové filtrace ( viz. článek Jak proprat písek ve filtraci), čeká vás kompletní výměna písku ve filtraci jednou za 4-5 let. Pokud písek nepropíráte pravidelně, pravděpodobně budete měnit písek ve filtraci častěji.

Jak dlouho se má svítit Rybičkám

Jak dlouho svítit v akváriu Nejlépe 7-10 hodin denně. Někteří akvaristé mají světlo 5 hodin zapnuté, 2 hodiny vypnuté a opět 5 hodin zapnuté.

Jak dlouho vydrží ryby bez filtru

Svět akvárií uvádí, že většina ryb může bez problémů bez potravy vydržet dva až čtyři dny, než se z toho stane problém.

Jak poznat spatny písek ve filtraci

Kdy tedy písek vyměnit V prvním kole to poznáte podle toho, že manometr u filtru bude stále častěji ukazovat zvýšený tlak, nebo podle tlaku trysek v bazénu. Když se koupete častěji, tak to dokážete celkem dobře odhadnout. Budete propírat filtr čím dál tím častěji.

Kdy měnit písek ve filtraci

Písková filtrace je téměř nenáročná na údržbu. Plně postačí, když náplň – filtrační písek – vyměníte jednou za dva roky.

Jak nasypat písek do filtrace

Přes násypku, která je součástí sady filtrace, nasypte do nádoby požadovaný počet kg písku. 9. Očistěte hrdlo nádoby, silikonovou vazelínou ošetřete všechna gumová těsnění a vraťte je zpět na příslušné místo. Nasaďte hlavu s 6 cestným ventilem, nasaďte sponu a utáhněte šrouby.

Jak proprat písek ve filtraci

Vypněte přívod elektřiny do filtračního čerpadla (např. shozením příslušného jističe nebo vytažením přívodního kabelu ze zásuvky) a hlavu 6 cestného ventilu posuňte z polohy FILTRACE do polohy ZPĚTNÉ PRANÍ. Znovu zapněte přívod elektřiny a vyčkejte tak dlouho, než z odpadního potrubí filtrace bude téct čistá voda.

Jak často se mění voda v akváriu

Zhruba každých 7 až 14 dní provádíme výměnu vody v akváriu společně s odkalením dna. Vyměníme 1/3 až 1/2 akvarijní vody. Čím více máte ryb, tím více vody je potřeba vyměnit. Zejména, pokud provádíme výměnu jednou za 14 dní.

Jak často měnit vodu v akváriu bez filtru

Zhruba každých 7 až 14 dní provádíme výměnu vody v akváriu společně s odkalením dna. Vyměníme 1/3 až 1/2 akvarijní vody. Čím více máte ryb, tím více vody je potřeba vyměnit. Zejména, pokud provádíme výměnu jednou za 14 dní.

Jak dlouho nechat písek ve filtraci

Obecně platí, že bazénová filtrace by měla přefiltrovat celý objem bazénu za 6-8 hodin. Při nadprůměrné zátěži a při vysokých teplotách vzduchu je doporučováno, aby filtrace bazénu všechnu vodu přefiltrovala za 3-4 hodiny.

Jak casto menit písek do filtrace

Pokud se pravidelně věnujete údržbě a propírání pískové filtrace ( viz. článek Jak proprat písek ve filtraci), čeká vás kompletní výměna písku ve filtraci jednou za 4-5 let. Pokud písek nepropíráte pravidelně, pravděpodobně budete měnit písek ve filtraci častěji.

Proč se dostává písek do filtrace

Tato závada může mít několik příčin: Pokud je filtrace nově uváděná do provozu může být příčinou špatná montáž sběrače ve filtrační nádobě případně nesprávná hrubost či množství použitého filtračního média.

Jak dlouho proplachovat pískovou filtraci

Doba propírání vody je závislá na stavu znečištění filtračního písku. (cca. 2–3 min). Při propírání lze znečištění vody kontrolovat na průhledném vizoru umístěném na boku ventilu.

Jak často se čistí akvárium

Pamatujte, že filtr čistí vodu díky bakteriím nikoliv tím, že vysává zákal z akvária. Je tedy rozumné o filtr náležitě pečovat a zhruba každé 2-3 měsíce media proprat a odstranit nečistoty.